ΠΡΟΪΟΝΤΑ / CURADERM
CURADERM

CURADERM Powder Spray

POWDER SPRAY

CURAderm® Powder Spray is a medical device in the form of powder within a pressurized container, which is intended for topical application.
It is ideal for the management and treatment of minor cutaneous lesions, such as cuts, abrasions, scratches, burns, pressure ulcers, diabetic ulcers etc.
It is indicated for the support of the physiological wound healing process of the traumatised skin. Light kaolin and sodium hyaluronate are its main ingredients. Light kaolin acts as a protective mechanical barrier of the a–ected skin against external infectious agents, while it drains and absorbs exudates.
Sodium hyaluronate contributes to the healing process of the traumatized skin, as well as to the hydration of the a–ected area. The factor silver sulfadiazine preserves the microbiological stability of the product. Package: Spray bottle of 125ml

Μορφή: POWDER SPRAY
Συσκευασία: BT x CAN x 10g
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

CURADERM Scar Cream

ΚΡΕΜΑ

With Raspberry seed oil rich in omega-3, omega-6 fatty acids & vitamin E derivatives.
Curaderm Scar cream contains a powerful combination of regenerating, antioxidant and moisturizing ingredients which accelerate the natural process of healing and reconstruction of damaged skin tissue.
The composition of Curaderm Scar cream contributes to the regeneration process and to the improvement of the color and texture of the scar, restoring and uniformity of the skin structure. Packaging: 50mL

Μορφή: ΚΡΕΜΑ
Συσκευασία: TB x 50 mL