ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Food supplements / LISOFIX Adults

Food supplements / LISOFIX Adults

LISOFIX Adults

ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ

Relief of irritations of the oropharyngeal cavity
Lisofix ® lozenges soften the sore throat & relieve the oral cavity and pharynx from dryness, burning and irritations.
With botanical extracts of:
Liquorice: that relieves sore throat
Acacia & propolis: that act as astrigents
Althea officinalis: that hydrates and forms a protective film on the throat which acts as a barrier protecting against infection and accelerating healing
Instructions: It is recommended to receive up to 8 lozenges per day, depending on individual needs.
Packaging: 18 lozenges. Sugar free

Μορφή: ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ
Συσκευασία: BT x 18 lozenges
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης