ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Food supplements / LACTOLEVURE Symbiotic Adults

Food supplements / LACTOLEVURE Symbiotic Adults

LACTOLEVURE Symbiotic Adults

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

It contributes to the restoration of the intestinal flora. The intestinal microbiome refers to the microorganisms living in the gastrointestinal tract, which are involved in functions that are important for human health and wellbeing. The microbiome is constantly changing in response to the environment we live in, everyday stress, drug intake, exercise and nutrition.
LactoLevure® Symbiotic ADULTS contains 3 probiotic strains that are naturally found in the healthy gut and they
help in the restoration of natural flora. It also contains prebiotics, carbohydrates that are resistant to digestion by gastric acid and pancreatic enzymes, which promote the growth of beneficial bacteria, providing them with nutrients and creating an ideal environment for their growth.

Lactobacillus acidophilus & Lactobacillus rhamnosus

Two lactobacilli found in a wide variety of dairy products, known for their beneficial properties for gut health. They compete against known pathogenic microorganisms.

Bifidobacterium longum

It is a widespread bacterium in the gastrointestinal tract, essential for restoring proper gut function.

DOSAGE

The content of 1 sachet is dissolved in a glass of water and consumed after mealtime.

PACKAGING

20 sachets

PRECAUTIONS
 

• Do not exceed the recommended daily dosage
• Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
• This product is not intended to prevent, treat or cure human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breastfeeding, taking medication or experiencing health problems
• Store in a cool (15-25°C) and dry place, out of children’s reach
• The content of the sachet should not be dissolved in hot liquids.
• Contains lactose.

Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Συσκευασία: BT x 20 STicks
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης