ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Food supplements

Food supplements

B Complex fix

ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

B Complex fix® is a product that supplements the organism’s needs in a variety of B vitamins. Its ingredients assist in the normal function of nervous system and in energy-yielding metabolic processes. Moreover, its consistency in Vitamins Β1, Β2, Β6 & Β12 helps in maintaining a normal psychological function and in the reduction of tiredness and fatigue. In more details:

 • Vitamin Β1 (thiamine) contributes to normal heart function.
 • Vitamin Β2 (riboflavin) helps to the maintenance of normal mucous membranes and red blood cells and the normal metabolism of iron, protects cells from oxidative stress and maintains eyesight and skin condition.
 • Vitamin Β6 (pyridoxine) contributes to normal function of the immune system and regulation of the hormonal activity. It also benefits the normal metabolism of proteins, glycogen and homocysteine, as well as the normal composition of cysteine and finally contributes to normal formation of red blood cells.
 • Vitamin Β12 (cobalamin) contributes to the process of cell division, to normal red blood cell formation and normal homocysteine metabolism.

• Do not exceed the recommended daily dosage
• Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
• This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
• Keep out of the reach of children

Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
Συσκευασία: BT x 30 or. Disp. Tab.
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

B12 fix

ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

Vitamin B12, also known as cobalamin, is a member of the water-soluble B vitamins and it has an important role in basic processes of the human body, contributing in the normal functioning of the nervous and immune system, the process of cell division, the normal psychological function and the normal red blood cells formation.

B12fix is a food supplement that supplements the person’s daily needs in Vitamin B12, since each tablet contains 1000μg of vitamin B12 (methylcobalamin). The B12fix tablets are dispersed in the oral cavity so that the vitamin B12 to pass easily and directly into the bloodstream, achieving the maximum absorption by the human body.Οral dispersible tablets 1000mg 

• Do not exceed the recommended daily dosage
• Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
• This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
• Keep out of the reach of children
 

Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
Συσκευασία: BT x 30 or. Disp. Tab.
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

CRAN FIX

ΚΑΨΑΚΙΑ, ΜΑΛΑΚΑ

CRANFIX is a new product, a unique combination of cranberry extract with vitamin C, selenium and zinc, which has been designed to contribute to the normal function of the immune system of people suffering from repeated urinary tract infections.
Urinary tract infection (UTIs) are among the most common of all bacterial infections.Most infection arise from one type of bacteria, Escherichia coli (E.coli), which normally inhabits the colon and causes about 80% of the UTIs in adults.E.coli has the unique ability to adhere to cells of the urethral walls causing repeated cases of the UTIs due to their ability to withstand the body’s natural cleansing mechanisms after anti-biotic treatment.
The above adaptation mechanisms undermine the organism’s immune system.CRANFIX, thanks to its rich in proanthocyanidins (PACs) cranberry extract, inhibits the ability of bacteria E. coli to adhere to urinary epithelium. Vitamin C, Selenium and Zinc contribute to a normal function of the immune system.CRANFIX delivers stable and guaranteed amount 36mg PACs per capsule.
With only 1 capsule CRANFIX daily, the patient takes the minimum amount of PACs (36mg) which is required for cranberries antibacterial action.

 • Do not exceed the recommended daily dosage
 • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
 • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
 • Keep out of the reach of children
Μορφή: ΚΑΨΑΚΙΑ, ΜΑΛΑΚΑ
Συσκευασία: BT x 60 soft capsules
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

D3 Cal fix

ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΙ

Calcium is one of the most important elements of the human body, which is needed for the maintenance of normal teeth and bones. Furthermore, it contributes to the normal blood clotting, to the function of muscles, to the normal neurotransmission and to the normal function of digestive enzymes.The combination of calcium and vitamin D3 enhances the normal absorption/ utilization of calcium and its normal blood levels maintenance.D3 cal fix contains 500mg of calcium (as calcium citrate malate) and 800IU of vitamin D3.D3 cal fix does not contain sugar, sodium and lactose.

Effervescent granules: 500mg Ca & 800IU vit D3/sachet 

• Do not exceed the recommended daily dosage
• Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
• This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
• Keep out of the reach of children

Μορφή: ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΙ
Συσκευασία: BT x 20 sachets
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

D3 fix

ΔΙΣΚΙΑ

Food supplement. Vitamin D3 is produced by the photolytic action of ultraviolet radiation on the skin. Despite the fact that any organism can produce the quantity of Vitamin D3 it requires, modern lifestyle and insufficient exposure to solar radiation results in Vitamin D3 deficiency, the intake of which is mandatorily through nutrition, due to its very important role in maintaining good health.
Vitamin D3 has a significant role in maintaining calcium and phosphate homeostasis and consequently maintaining healthy bones and teeth.
Additionally, Vitamin D3 participates in tissue metabolism and its presence in sufficient quantities is substantial for the differentiation of cells and the preservation of membrane functionality , as well as for the function of various organs such as the skin, the muscles, the pancreas, the nerves, the parathyroid gland and the immune system. 

Tablets: 1200IU/tab

• Do not exceed the recommended daily dosage
• Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
• This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
• Keep out of the reach of children

Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BT x 60 tab.
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

D3 fix 1200IU + K2

ΔΙΣΚΙΑ

Vitamins D & K are fat soluble vitamins and play an essential role in maintaining the organism in a good condition. Vitamin D3 is produced in the skin through the photolytic action of ultraviolet radiation. Besides the fact that each organism can produce Vitamin D3, the modern lifestyle and the inadequate exposure to sunlight result to Vitamin D3 deficiency, which must be supplemented through nutrition.
Vitamin K is a cofactor in a number of biochemical pathways and it can be found in leafy green vegetables andin fermented dairy products. 

Vitamin D3 contributes to:

 • Normal absorption/utilisation of calcium and phosphorus.
 • Normal blood calcium levels.
 • The maintenance of normal bones & teeth.
 • The maintenance of normal muscle function.
 • The normal function of the immune system.
 • The process of cell division 
 • Vitamin K2 contributes to:

 • Normal blood clotting.
 • The maintenance of normal bones.
 • DOSAGE & MODE OF ADMINISTRATION
  One tablet per day along with a fat-containing meal. The vitamins it contains are fat-soluble and theiringestion with fat-containing foods helps to a better absorption. Fat-containing foods include: full-fat milk &yogurt, fatty fish (salmon, sardine etc), nuts and foods containing olive oil.

  Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 60 tab.
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  D3 fix 2000IU + K2

  ΔΙΣΚΙΑ

  Vitamins D & K are fat soluble vitamins and play an essential role in maintaining the organism in a good condition. Vitamin D3 is produced in the skin through the photolytic action of ultraviolet radiation. Besides the fact that each organism can produce Vitamin D3, the modern lifestyle and the inadequate exposure to sunlight result to Vitamin D3 deficiency, which must be supplemented through nutrition. Vitamin K is a cofactor in a number of biochemical pathways and it can be found in leafy green vegetables andin fermented dairy products. 

  Vitamin D3 contributes to:

  Normal absorption/utilisation of calcium and phosphorus.

 • Normal blood calcium levels.
 • The maintenance of normal bones & teeth The maintenance of normal muscle function.
 • The normal function of the immune system.
 • The process of cell division 
 • Vitamin K2 contributes to:

 • Normal blood clotting.
 • The maintenance of normal bones.
 • DOSAGE & MODE OF ADMINISTRATION
  One tablet per day along with a fat-containing meal. The vitamins it contains are fat-soluble and theiringestion with fat-containing foods helps to a better absorption. Fat-containing foods include: full-fat milk &yogurt, fatty fish (salmon, sardine etc), nuts and foods containing olive oil.

  Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 60 tab.
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  D3 fix 4000IU + K2

  ΔΙΣΚΙΑ

  Vitamins D & K are fat soluble vitamins and play an essential role in maintaining the organism in a good condition.Vitamin D3 is produced in the skin through the photolytic action of ultraviolet radiation. Besides the fact that each organism can produce Vitamin D3, the modern lifestyle and the inadequate exposure to sunlight result toVitamin D3 deficiency, which must be supplemented through nutrition.
  Vitamin K is a cofactor in a number of biochemical pathways and it can be found in leafy green vegetables andin fermented dairy products.

  Vitamin D3 contributes to:

 • Normal absorption/utilisation of calcium and phosphorus.
 • Normal blood calcium levels.
 • The maintenance of normal bones & teeth.
 • The maintenance of normal muscle function.
 • The normal function of the immune system.
 • The process of cell division 
 • Vitamin K2 contributes to:

 • Normal blood clotting
 • The maintenance of normal bones.
 • DOSAGE & MODE OF ADMINISTRATION
  One tablet per day along with a fat-containing meal. The vitamins it contains are fat-soluble and theiringestion with fat-containing foods helps to a better absorption. Fat-containing foods include: full-fat milk &yogurt, fatty fish (salmon, sardine etc), nuts and foods containing olive oil.

  Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 60 tab.
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  D3 fix 800IU + K2

  ΔΙΣΚΙΑ

  Οι βιταμίνες D και Κ είναι ελαιοδιαλυτές και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του οργανισμού σε καλή κατάσταση. Η βιταμίνη D παράγεται με τη φωτολυτική δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας στο δέρμα. Παρά το γεγονός ότι ο κάθε οργανισμός μπορεί να παράξει βιταμίνη D, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η ανεπαρκής έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, έχει ως αποτέλεσμα την ένδοια βιταμίνης D, η οποία πρέπει να ληφθεί αναγκαστικά μέσω της τροφής.
  Η βιταμίνη Κ είναι σημαντικός συμπαράγοντας μεγάλου αριθμού βιοχημικών αντιδράσεων και κυρίως βρίσκεται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και στα γαλακτοκομικά προϊόντα ζύμωσης.

  Η βιταμίνη D συμβάλλει:

  • Στη φυσιολογική απορρόφηση/χρησιμοποίηση του ασβεστίου και του φωσφόρου.
  • Στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων ασβαστίου στο αίμα.
  • Στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών.
  • Στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών.
  • Στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
  • Στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης.

  Η βιταμίνη Κ2 συμβάλλει:

  • Στη φυσιολογική πήξη του αίματος.
  • Στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.

  Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
  Ένα δισκίο την ημέρα μαζί με κάποιο λιπαρό γεύμα. Οι βιταμίνες που περιέχει είναι λιποδιαλυτές και η λήψη τους με λιπαρές τροφές βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση τους. Στα λιπαρά τρόφιμα συγκαταλέγονται το πλήρες γιαούρτι και γάλα, τα λιπαρά ψάρια (σολωμός, σαρδέλα κτλ.), οι ξηροί καρποί και φαγητά που περιέχουν ελαιόλαδο. Αρ. Γνωστοποίησης: 86937/24-08-2018

  Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 60 tab.
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  D3 fix extra

  ΔΙΣΚΙΑ

  Food supplement.
  Vitamin D3 is produced by the photolytic action of ultraviolet radiation on the skin. Despite the fact that any organism can produce the quantity of Vitamin D3 it requires, modern lifestyle and insufficient exposure to solar radiation results in Vitamin D3 deficiency, the intake of which is mandatorily through nutrition, due to its very important role in maintaining good health.
  Vitamin D3 has a significant role in maintaining calcium and phosphate homeostasis and consequently maintaining healthy bones and teeth.
  Additionally, Vitamin D3 participates in tissue metabolism and its presence in sufficient quantities is substantial for the differentiation of cells and the preservation of membrane functionality , as well as for the function of various organs such as the skin, the muscles, the pancreas, the nerves, the parathyroid gland and the immune system. 

  Tablets: 2000IU/tab

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children

  Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 60 tab.
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  D3 fix max

  ΔΙΣΚΙΑ

  Food supplement.
  Vitamin D3 is produced by the photolytic action of ultraviolet radiation on the skin. Despite the fact that any organism can produce the quantity of Vitamin D3 it requires, modern lifestyle and insufficient exposure to solar radiation results in Vitamin D3 deficiency, the intake of which is mandatorily through nutrition, due to its very important role in maintaining good health. Vitamin D3 has a significant role in maintaining calcium and phosphate homeostasis and consequently maintaining healthy bones and teeth. Additionally, Vitamin D3 participates in tissue metabolism and its presence in sufficient quantities is substantial for the differentiation of cells and the preservation of membrane functionality , as well as for the function of various organs such as the skin, the muscles, the pancreas, the nerves, the parathyroid gland and the immune system. 

  Tablets: 4000IU/tab60 tabs

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children

  Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 60 tab.
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  D3 fix Ultra

  ΔΙΣΚΙΑ

  Food supplement.
  Vitamin D3 is produced by the photolytic action of ultraviolet radiation on the skin. Despite the fact that any organism can produce the quantity of Vitamin D3 it requires, modern lifestyle and insufficient exposure to solar radiation results in Vitamin D3 deficiency, the intake of which is mandatorily through nutrition, due to its very important role in maintaining good health.Vitamin D3 has a significant role in maintaining calcium and phosphate homeostasis and consequently maintaining healthy bones and teeth. Additionally, Vitamin D3 participates in tissue metabolism and its presence in sufficient quantities is substantial for the differentiation of cells and the preservation of membrane functionality , as well as for the function of various organs such as the skin, the muscles, the pancreas, the nerves, the parathyroid gland and the immune system. 

  Tablets: 10000IU/tab60 tabs

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children

  Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 30 tabs
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  EUZOE

  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ

  Food supplement6 actions per tablet
  Euzoe is a new product, a unique combination of melatonin, vitamin B12, passiflora incamata, crataegus monogyna, ballota nigra and valeriana officinalis which has been designed to regulate your sleep cycle, helps reduce fatigue and enhances your mental health.Dosage: 1 tablet per day  30 film coated tablets

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 30 F.C.Tabs
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  GLUTEN FIX

  ΚΑΨΑΚΙΑ, ΜΑΛΑΚΑ

  3 Digestive enzymes. Food supplement that supports the digestion.
  Especially suitable for person with gluten sensitivity. Containing a three proteolytic enzyme complex that can be ingested with food containing grain proteins. It breaks down gluten grains. Especially, the DPP IV protease (dipeptidyl peptidase IV inhibitor), breaks down the indigestible proline and glutamine, into smaller non-drastic compounds. Dosage: 1 capsule before mealtime. The dosage may be increased to 2 capsules per meal, if necessary.25 capsulesEach capsule contains:Protease 75.000Protease 500Protease 125 DPP-IV

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΚΑΨΑΚΙΑ, ΜΑΛΑΚΑ
  Συσκευασία: BT x 25 capsules
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  HEPATRAT

  ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ

  Hepatrat® is a food supplement specially designed to help naturally eliminate harmful substances accumulated in the liver and promote the normal function of liver cells.Hepatrat® contains ingredients that:

  • Support and enhance hepatic function &normal lipid metabolism such as choline which is indicated in cases of liver toxicity of various causes (alcohol, medicines or metabolic dysfunctions) and in case of inflammation or cirrhosis of the liver.
  • Provide strong antioxidant activity in liver cells and enhance liver detoxication such as vitamin C.
  Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ
  Συσκευασία: BT x 30 BI-Layered Tablets
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  Hypnofix Strips

  ΤΑΙΝΙΕΣ

  Hypnofix® strips help reduce the time needed to fall asleep and the feeling of fatigue, promoting a restful sleep. They contribute to the improvement of the symptoms of jet lag and contribute to the normal function of the nervous system.
  DOSAGE: 1 strip before going to sleep. In case of Jet lag: Take 1 strip the first day of travel and during the days after arrival at the destination.
  DIRECTIONS OF USE: Place the strip on the tongue or on the palate and let it dissolve quickly. No water is needed.
  PRECAUTIONS: Hypnofix® strips has a modest efect on the ability to drive and use of machines.

  • It contains aspartame, as source of phenylalanine
  • Do not exceed the recommended daily dose
  • Food supplements should not be used as a substitute of a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or treatment of human disease
  • Consult your doctor if you are pregnant, nursing, are under medication (mainly sedatives and antidepressants) or have a health problem.
  Μορφή: ΤΑΙΝΙΕΣ
  Συσκευασία: BT x 24 strips
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  Iodo fix

  ΔΙΣΚΙΑ

  Food supplement.
  Tablets: 200μg/tab 
  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children

  Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 60 f. c. tab.
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  Lactofix

  ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ

  Lactase enzymes. Food supplement for lactose intolerance. Its an ideal food supplement for individuals who have difficulty digesting dairy products. The lactase enzyme breaks down lactose in milk and dairy products into easily absorbed sugar units (glucose & galactose) thus preventing abdominal and intestinal symptoms. Dosage: 1-2 chewable tablets before the consumption of dairy foods. 25 chewable tablets.
  One tablet contains: 5000 FCC of lactase enzyme

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 25 chew. Tab.
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  LACTOLEVURE

  ΚΑΨΑΚΙΑ, ΜΑΛΑΚΑ

  Food for special medical purposes, with 4 probiotics.
  Saccharomyces Boulardii – Bifidobacterium Lactis – Lactobacillus Acidophillus – Lactobacillus PlantarumLactoLevure® is a food for special medical purposes, which specific composition with lyophilized yeasts, lactobacillus and Bifidobacteria contributes to the smooth functioning of the intestine.
  Situations of intense stress, sudden climatic changes, bad eating habits, antibiotic treatments and low fiber intake may upset intestine balance causing digestion difficulty, bloating, flatulence, pain and bowel movement changes (diarrhea or constipation).
  LactoLevure®, thanks to its ability to balance the intestinal microflora, helps restore normal bowel function. Capsules: (1,5 1,75 1,75 0,5)B.U./cap • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  • Notification No. to National Organization for Medicines: 18524/11-03-2011 (Notification No. is not a marketing authorization from National Organization for Medicines)

  Μορφή: ΚΑΨΑΚΙΑ, ΜΑΛΑΚΑ
  Συσκευασία: BT x 10 capsules
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  Lactolevure Cran

  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ

  Food supplement with cranberry extract rich in proanthocyanidins, probiotics Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium longum and vitamin C. The combination of Craberry and probiotics helps:

  • Urinary and vaginal health
  • Eliminating the growth of pathogenic bacteria
  • Maintaining a healthy normal gut flora
  • Protection of the normal flora during and after taking antibiotic therapy.

  Vitamin C contributes to the normal function of the immune system while protecting the cells from oxidative stress, and the probiotics help in the restoration and maintenance of the intestinal flora.
  Cranberry extract
  It delivers 36mg of PACs per sachet, a dosage used in studies of people with chronic and recurrent urinary tract infections who receive antibiotic therapy to protect the normal gut and gut microflora.
  Lactobacillus rhamnosus
  Lactobacilli found in a wide variety of dairy products, known for its beneficial properties for intestine health. Competes against known pathogenic microorganisms.
  Bifidobacterium lomgum
  It is a widespread bacterium in the gastrointestinal tract, essential for restoring proper gut function.
  Vitamin C
  Contributes to the proper functioning of the immune system while protecting the cells from oxidative stress and the probiotics help to restore and maintain the intestinal flora. 

  • Do not exceed the recommended daily dose
  • Food supplements should not to be used as a substitute for a balanced diet
  • The excessive consumption may produce laxative effect
  • This product is not intended for prevention, treatment or cure of human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breastfeeding, under medication or having health problems.
  • Store in adry and cool (15-25⁰C) place, out of children’s reach
  • The content of the sachet should not be dissolved in hot liquids
  • Contains lactose
  Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
  Συσκευασία: BT x 20 STicks
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  LACTOLEVURE IBS

  ΚΟΚΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

  IBS LACTOLEVURE® is a food for special medical purposes for the dietary management of Irritable Bowel Syndrome (IBS). It contains a combination of 3 selected lactic acid bacteria strains and vitamin D, with a triple mechanism of action on key elements of IBS pathophysiology: reduction of intestinal permeability, dysbiosis correction and reduction of inflammation and intestinal hypersensitivity. It helps improving quality of life and gut related anxiety. Its efficacy in IBS patients has been proven in clinical trials, results published by Lorenzo-Zuñiga, V., et al. World J Gastroenterology, 2014. 20: 8709-16 and vitamin D deficiency has been repeatedly associated with a higher risk of IBS and lower quality of life in patients with IBS.
  DOSAGE – DIRECTIONS FOR USE
  Take 1 stick once a day (minimum of 3×109 cfu of Lactobacillus plantarum CECT 7484, Lactobacillus plantarum CECT 7485 and Pediococcus acidilactici CECT 7483). Empty the content of the stick directly into the mouth and swallow. The stick content can also be dissolved in 200 mL of cold water (maximum temperature 30ºC) and be taken immediately. It is recommended to take for a minimum of six weeks.
  IMPORTANT NOTICE
  The product must be used under medical supervision; it is not suitable for use as the sole source or nourishment.
  STORAGE CONDITIONS
  Store in a cool and dry place below 25ºC. Keep it away from directly light. Best before date refers to the product correctly stored and in undamaged packaging. Do not freeze. Keep out of reach of youngest children.
  PRECAUTIONS
  It is not recommended the use of the product in case of hypersensitivity to any of the components.

  Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
  Συσκευασία: BT x 30 Sticks
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  LACTOLEVURE Probio Mood

  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
  Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
  Συσκευασία: BT x 20 STicks
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  LACTOLEVURE Symbiotic Adults

  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

  It contributes to the restoration of the intestinal flora. The intestinal microbiome refers to the microorganisms living in the gastrointestinal tract, which are involved in functions that are important for human health and wellbeing. The microbiome is constantly changing in response to the environment we live in, everyday stress, drug intake, exercise and nutrition.
  LactoLevure® Symbiotic ADULTS contains 3 probiotic strains that are naturally found in the healthy gut and they
  help in the restoration of natural flora. It also contains prebiotics, carbohydrates that are resistant to digestion by gastric acid and pancreatic enzymes, which promote the growth of beneficial bacteria, providing them with nutrients and creating an ideal environment for their growth.

  Lactobacillus acidophilus & Lactobacillus rhamnosus

  Two lactobacilli found in a wide variety of dairy products, known for their beneficial properties for gut health. They compete against known pathogenic microorganisms.

  Bifidobacterium longum

  It is a widespread bacterium in the gastrointestinal tract, essential for restoring proper gut function.

  DOSAGE

  The content of 1 sachet is dissolved in a glass of water and consumed after mealtime.

  PACKAGING

  20 sachets

  PRECAUTIONS
   

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended to prevent, treat or cure human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breastfeeding, taking medication or experiencing health problems
  • Store in a cool (15-25°C) and dry place, out of children’s reach
  • The content of the sachet should not be dissolved in hot liquids.
  • Contains lactose.

  Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Συσκευασία: BT x 20 STicks
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  LACTOLEVURE Symbiotic Start

  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

  Τhe intestinal microbiome refers to the microorganisms living in the gastrointestinal tract, which are involved in functions that are important to human health and wellbeing.
  After birth, infantile intestine is colonized by beneficial bacteria received through their food. These bacteria have an important role in the way that humans digest food and absorb all necessary nutrients. They are also fundamental to the development of the infantile immune system.
  LactoLevure® Symbiotic Start is intended to aid the bacterial colonisation of the infant intestine. It contains 2 probiotic strains that are naturally found in the healthy gut and they help in the restoration of the natural flora. It also contains prebiotics, carbohydrates gastric acid and pancreatic enzymes, which promote the growth of beneficial bacteria providing them with nutrients and creating an ideal environment for their growth.

  Lactobacillus rhamnosus
  Lactobacilli found in a wide variety of dairy products, known for their beneficial properties for gut health. They compete against known pathogenic microorganisms.

  Bifidobacterium longum
  It is a widespread bacterium in the gastrointestinal tract, essential for restoring proper gut function.

  DOSAGE
  The content of 1 sachet is dissolved in a glass of water and consumed after mealtime. For children under one year old, only after doctor’s advice.

  PACKAGING
  20 sachets.

  PRECAUTIONS
  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended to prevent, treat or cure human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breastfeeding, taking medication or experiencing health problems
  • Store in a cool (15-25°C) and dry place, out of children’s reach
  • The content of the sachet should not be dissolved in hot liquids.
  • Contains lactose.

  Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Συσκευασία: BT x 20 STicks
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  LEVOFIX

  ΔΙΣΚΙΑ
  Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 30 tablets
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  LISOFIX Adults

  ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ

  Relief of irritations of the oropharyngeal cavity
  Lisofix ® lozenges soften the sore throat & relieve the oral cavity and pharynx from dryness, burning and irritations.
  With botanical extracts of:
  Liquorice: that relieves sore throat
  Acacia & propolis: that act as astrigents
  Althea officinalis: that hydrates and forms a protective film on the throat which acts as a barrier protecting against infection and accelerating healing
  Instructions: It is recommended to receive up to 8 lozenges per day, depending on individual needs.
  Packaging: 18 lozenges. Sugar free

  Μορφή: ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ
  Συσκευασία: BT x 18 lozenges
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  LISOFIX Junior

  ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ
  Μορφή: ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ
  Συσκευασία: BT x 18 lozenges
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  Magne & B6 fix

  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

  Magne & B6 fix Magne & B6 fix is a product that supplements the organism΄s needs in magnesium and vitamin B6. Its ingredients helps to normalize the function of both the nervous and muscular system at the occurrence of premenstrual syndrome (PMS). Magne& B6 fix contributes to the normal functioning of nervous system, the normal physiological states and the reductions tiredness and fatigue. Thanks to the magnesium and vitamin B6, which it contains, contributes to the normal function of the immune system, muscles, bones and the regulation of hormonal activity. In more details:

  • Magnesium contributes to the normal functions of the muscles in maintaining the physiological state of bones, the balance of electrolytes in the process of cell division and the normal protein synthesis.
  • Vitamin Β6 (pyridoxine) contributes to normal function of the immune system and regulation of the hormonal activity. It also benefits the normal metabolism of proteins, glycogen and homocysteine, as well as the normal composition of cysteine and finally contributes to normal formation of red blood cells.

  Dosage: 1-2 sachets per day, preferably 1½ hour after a meal.30 sachets containing granules for oral solution with raspberry flavour

  • Do not exceed the recommended daily dosage.
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet.
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Store in a dry and cool place (15-25oC), out of children’s reach.
  Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Συσκευασία: BT x 30 sachets
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  Prolipid Max

  ΚΑΨΑΚΙΑ, ΜΑΛΑΚΑ

  PROLIPID MAX is a food supplement which due to its qualitative and quantitative composition, it contributes to the proper function of the heart.
  Each soft capsule contains: Fish Oil 1000mg, Omega-3 polyunsaturated fatty acids (minimum EPA 360mg DHA 140mg)Sugar & sodium/salt FREE.
  Recommended Dose: 1 capsule per day after meal
  Packaging: 30 soft capsules
  Precautions:

  • Do not exceed the recommended daily dose.
  • Supplements should not be used as a substitute for a balanced diet.
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breastfeeding, taking medication or having health problems.
  • Store in a dry and cool place (15-25 oC), out of children’s reach. Protect from direct sunlight.
  • The expiration date indicated refers to packaging intact and properly stored.
  Μορφή: ΚΑΨΑΚΙΑ, ΜΑΛΑΚΑ
  Συσκευασία: BT x 30 soft capsules
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TONOSAN B12 booster

  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

  TONOSAN® B12 booster is a food supplement in oral solution, in the practical «push & drink» single-dose vials, which meets daily needs in vitamin B12.The composition of TONOSAN® B12 booster is enriched with the amino acids Glutamine and Serine which, when present they appear to have a signiˆcant positive eŠect in cases of cognitive dysfunctions, enhancing performance related to learning, concentration, attention and memory.

  • Low Salt
  • Fat, Sugars, Gluten, dairy products, soy & GMO FREE
  • Suitable for vegetarians
  • With raspberry flavor

  DOSAGE & DIRECTIONS FOR USE: Take 1-2 vials per day, preferably with your lunch.
  PACKAGING: 15 single-dose vials with cap containing powder for dissolution.

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Συσκευασία: BT x 15 vials w/ storage cap
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TONOSAN Brain Energy booster

  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

  TONOSAN® Brain energy booster is a food supplement specially designed for the enhancement of mental performance and memory, especially in periods when the demand for ecient mental work is essential.B complex vitamins (B2, B6 & B12) contribute to the normal function of the nervous system, to the reduction of fatigue as well as to the normal functions of metabolic processes aimed to produce energy. Vitamins B6 & B12 also contribute to normal psychological function while Zinc contributes to normal cognitive function. The composition is enriched with the amino acids Glutamine, Serine, Arginine, Tyrosine as well as Siberian Ginseng natural extract.

  • Fat, Sugars, gluten, iodine, dairy products, soy & GMO FREE
  • Low Sodium
  • Suitable for people over 15 years of age
  • Suitable for vegetarians
  • In a handy push & drink vial
  • With raspberry flavor

  DOSAGE & DIRECTIONS FOR USE: Take 1 vial per day, preferably with your lunch.
  PACKAGING: 15 single-dose vials with cap containing powder for dissolution.

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Συσκευασία: BT x 15 vials w/ storage cap
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TONOSAN Immunity

  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ

  Το Tonosan Immunity είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με επιστημονικά μελετημένη σύνθεση για τις περιόδους που ο οργανισμός χρειάζεται ένα ισχυρό ανοσοποιητικό.
  Αποτελείται από έναν καινοτόμο συνδυασμό βιταμινών, ιχνοστοιχείων και φυσικών εκχυλισμάτων. Η βιταμίνη Α είναι ένα μικροθρεπτικό συστατικό, ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της όρασης, της ανάπτυξης και της προστασίας του επιθηλίου και της ακεραιότητας των βλεννογόνων. Όπως και η βιταμίνη D εμπλέκεται στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος και διαδραματίζουν ρυθμιστικούς ρόλους στις κυτταρικές ανοσοαποκρίσεις και στις ανοσολογικές διαδικασίες επηρεάζοντας τόσο το εγγενές όσο και το επίκτητο ανοσοποιητικό σύστημα. Η βιταμίνη C είναι γνωστό αντιοξειδωτικό που αναστέλλει την υπεροξείδωση των μεμβρανικών φωσφολιπιδίων και απαιτείται για τη σύνθεση αρκετών ορμονών.
  Επίσης, η βιταμίνη C μειώνει τη διάρκεια των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος και η συμπλήρωση της βελτιώνει τη λειτουργία του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το φολικό οξύ (βιταμίνη Β9) και η κοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12) παίζουν καθοριστικό ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος καθώς τα ανεπαρκή επίπεδά τους μπορούν να αλλάξουν δραστικά την ανοσοαπόκριση.Ο ψευδάργυρος είναι ζωτικής σημασίας για την κανονική ανάπτυξη και λειτουργία των κυττάρων που μεσολαβούν στην έμφυτη ανοσία, καθώς η ικανότητά του να λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό και να σταθεροποιεί τις μεμβράνες υποδηλώνει ότι έχει ρόλο στην πρόληψη βλαβών που προκαλούνται από ελεύθερες ρίζες κατά τη διάρκεια φλεγμονωδών διεργασιών. Ο χαλκός είναι απαραίτητος για τη βέλτιστη έμφυτη ανοσολογική λειτουργία, και η διατροφική ανεπάρκεια οδηγεί σε αυξημένη ευαισθησία σε βακτηριακές λοιμώξεις.Το σελήνιο είναι ένα ισχυρό θρεπτικό αντιοξειδωτικό που εκτελεί βιολογικές επιδράσεις και επηρεάζει έντονα τις φλεγμονές και τις ανοσολογικές αντιδράσεις. Η πρόπολη είναι ένα ρητινώδες υλικό που συλλέγεται από μέλισσες και εμφανίζει αντιμικροβιακή, αντιιική και αντιμυκητιακή δράση. Η εχινάκεια είναι ένα πολυετές φαρμακευτικό βότανο με σημαντικές ανοσοδιεγερτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, και χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος αλλά και για τη βραχυπρόθεσμη πρόληψη και θεραπεία του. Η πρίμουλα είναι ένα πολυετές φυτό που χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως φυτικό φαρμακευτικό προϊόν για τις αποχρεμπτικές του ιδιότητες στον βήχα που σχετίζεται με το κρυολόγημα. Ένα μείγμα σαπωνινών από πρίμουλα παρουσίασε δραστικότητα κατά του ιού της γρίπης, προκαλώντας σημαντική αναστολή. Το εκχύλισμα από κίστο είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες προσφέροντας αντιοξειδωτική προστασία ενώ από ευρήματα μελετών προκύπτει ότι παρουσιάζει αντιική δράση κατά του παθογόνου ιού της γρίπης.
  ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λαμβάνετε 1 φακελίσκο (stick) TONOSAN® Immunity την ημέρα ή σύμφωνα με τις υποδείξεις του γιατρού σας, κατά προτίμηση μαζί με το μεσημεριανό σας γεύμα. Αδειάστε το περιεχόμενο του φακελίσκου σε 200 mL νερό και ανακατέψτε καλά πριν την κατανάλωση.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20 φακελίσκοι

  • Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης
  • Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας
  • Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε  το γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.
  • Να φυλάσσεται σε μέρος ξηρό και δροσερό, μακριά από τα μικρά παιδιά
  • Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ :  135086/22-12-2020 (Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης)
  Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
  Συσκευασία: BT x 20 STicks
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TONOSAN Liver Detox

  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ

  With milk thistle & broccoli extracts, choline, curcumin & vitamin CTONOSAN® Liver Detox is a food supplement specially designed to help physically eliminate harmful substances accumulated in the liver and enhance the normal functioning of liver cells.Choline contributes to the maintenance of normal liver function. Vitamin C helps to the protection of cells from oxidative stress. Τhe composition is enriched with natural extracts of broccoli, milk thistle standardized to silymarin and turmeric with highly bioavailable curcumin powder.

  • Gluten, dairy products, soy & GMO FREE
  • Suitable for vegetarians
  • With citrus flavor

  DOSAGE & DIRECTIONS FOR USE: Take a stick a day, preferably with your lunch. Empty the contents of the stick in 200 ml of water and mix well before consumption.
  PACKAGING: 20 sachets-sticks

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
  Συσκευασία: BT x 20 STicks
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TONOSAN MultiVitamin

  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

  TONOSAN® multiVitamin is a food supplement with 10 vitamins, minerals and trace elements which helps maintain the proper body function of the organism of both young & older people, complementing their daily needs in micronutrients while ensuring the energy, the invigoration and the protection they need.

  • Fat, Sugars, gluten, iodine, dairy products, soy & GMO FREE
  • Low Sodium
  • Suitable for children over 7 years old
  • Suitable for vegetarians
  • In a handy push & drink vial

  DOSAGE & DIRECTIONS FOR USE: Take 1 vial per day, preferably with your lunch.
  PACKAGING: 15 single-dose vials with cap containing powder for dissolution.

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Συσκευασία: BT x 15 vials w/ storage cap
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TONOSAN MultiVitamin 50+

  ΔΙΣΚΙΑ

  TONOSAN® multivitamin 50 is a food supplement specifically designed to help maintain the proper functioning of the body for individuals aged 50 years & older. TONOSAN® multivitamin 50 covers the daily nutritional needs that enhance the maintenance of good functioning of heart, immune system, memory, cerebral function, vision, bones as well as the maintenance of energy, vitality and good psychology of people of this age.

  • Gluten, dairy products, soy & GMO FREE
  • Low Sugars

  DOSAGE & DIRECTIONS FOR USE: Take two tablets a day, preferably with your lunch and with a small amount of water.
  PACKAGING: 60 three-layer tablets.

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 60 f. c. tab.
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TONOSAN OsteoGold

  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

  With calcium, magnesium, vitamins D and K & edible goldTONOSAN Osteogold is a food supplement specially designed that, strengthens and maintains normal bone status due to calcium, magnesium, vitamins D & K. Helps maintain normal muscles & teeth by providing calcium & vitamin D. Boosts the absorption of calcium from the intestine (vitamin D) and in combination with vitamin K contributes to the normal blood clotting. The composition is enriched with edible gold.

  • Sugars, fat, gluten, dairy products, soy & GMO FREE
  • Low Salt
  • Suitable for vegetarians
  • Suitable for individuals with reduced gastric acidity
  • With citrus flavor

  DOSAGE & DIRECTIONS FOR USE: Take 2-3 sachets a day, preferably with your lunch. Empty the contents of the sachet in 200 ml of water and mix well before consumption.
  PACKAGING: 20 sachets-sticks.

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Συσκευασία: BT x 30 sachets
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TONOSAN Probio

  ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ
  Μορφή: ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ
  Συσκευασία: BT x 20 STicks
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TONOSAN Sidirobooster B12

  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

  TONOSAN® Sidirobooster B12 is a food supplement in oral solution, in the practical «push & drink» single-dose vials, which meets needs in iron and vitamin B12.Iron contributes to normal formation of red blood cells and haemoglobin and to oxygen transport in the body. Vitamin B12 contributes to normal function of the nervous system and to normal psychological function. Their combination contributes to normal function of immune system and to the reduction of fatigue. The composition is enriched with amino acids Glutamine & Serine.

  • Low Salt
  • Fat, Gluten, dairy products, soy & GMO FREE
  • Suitable for vegetarians
  • In a handy push & drink vial
  • With raspberry flavor

  DOSAGE & DIRECTIONS FOR USE: Take 1-2 vials per day, preferably with your lunch.
  PACKAGING: 15 single-dose vials with cap containing powder for dissolution.

   •Do not exceed the recommended daily dosage
   • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
   • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
   • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Συσκευασία: BT x 15 push+drink vials
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TONOSAN Sidirofolic

  ΚΟΚΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

  TONOSAN® SidiroFOLIC is a food supplement in the practical form of orodispersible granules in a stick, that meets the daily needs in iron and folic acid, without requiring the use of water. Iron contributes to the normal formation of red blood cells and hemoglobin as well as to the transfer of oxygen to the tissues. Folate contributes to the formation of blood components. At the same time, iron and folate contribute to strengthening the immune system and reducing the tiredness and fatigue. The composition is enriched with vitamins B6, B12, C & D.

  • Low Salt
  • Gluten, dairy products, soy & GMO FREE
  • Suitable for vegetarians
  • With Raspberry flavor

  DOSAGE & DIRECTIONS FOR USE: Take 1 stick per day, preferably with your lunch. Empty the contents of the sachet directly on the tongue. The granules are dispersed and can be swallowed immediately without water.
  PACKAGING: 20 sachets-sticks.

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
  Συσκευασία: BT x 20 Sachets/sticks
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TONOSAN Skin Hair Nails booster

  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

  TONOSAN® Skin-Hair-Nails booster is a specially designed food supplement in oral solution, in the practical «push & drink» single-dose vials, for the enhancement and maintenance of healthy skin, hair and nails. TONOSAN® Skin-Hair-Nails booster thanks to biotin, zinc and vitamin C promotes the production of collagen and keratin resulting in a youthful & luminous appearance of the skin, healthy and shiny hair as well as the formation of strong and robust nails. In addition, vitamin D enhances the well-being of bones and teeth, vitamin C contributes to the antioxidant protection of the cells, while the presence of hyaluronic acid works catalytically for regeneration and enhanced tissue hydration.

  • LOW Salt
  • Fat, Sugars, Gluten, dairy products, soy & GMO FREE
  • Suitable for vegetarians
  • In a handy push & drink vial
  • With citrus flavor
  • In a handy push & drink vial

  DOSAGE & DIRECTIONS FOR USE: Take 1 vial per day, preferably with your lunch.
  PACKAGING: 15 single-dose vials with cap containing powder for dissolution.

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Συσκευασία: BT x 15 vials w/ storage cap
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TONOSAN Sports booster

  ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

  TONOSAN® Sports booster is a specially designed food supplement that meets the specific dietary needs of people who train intensively or for long periods of time as well as those who overwork systematically their body due to professional employment, as an example. For people who engage in sports or train regularly.
  Special composition with creatine, L-carnitine, inositol & essential branched chain amino acids (BCAA), electrolytes, vitamins B & C, magnesium and potassium. It contributes to normal energy-yielding metabolism, to the reduction of fatigue, to normal muscle function, to normal functioning of the nervous system and to the improvement of strength.

  • Fat, Gluten, dairy products, soy & GMO FREE
  • Low Salt
  • Suitable for children over 12 years old
  • With citrus flavor

  DOSAGE & DIRECTIONS FOR USE: Take a stick a day, preferably with your lunch. Empty the contents of the stick in 200 ml of water and mix well before consumption.
  PACKAGING: 20 sachets-sticks.

  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children
  Μορφή: ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Συσκευασία: BT x 20 STicks
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TRAVEL FIX

  ΔΙΣΚΙΑ

  Helps relieve nausea and travel sickness.The food supplement Travel Fix contains Ginger herbal extract (500 mg Ginger per tablet) and helps relieve nausea and motion sickness during traveling.

  • Does not cause drowsiness
  • Preservative Free

  Dosage / Instructions
  Children over 12 years old & Adults:
  2-3 tablets with some water, 30 minutes before departure, and then 1 tablet every 2 hours if necessary.
  Children 6 to 12 years old:
  1 tablet with some water, 30 minutes before departure, and then 1 tablet every 4 hours if necessary.
  Packaging: Box x 10 tablets. 
  • Do not exceed the recommended daily dosage
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  • This product is not intended for the prevention, treatment or cure of a human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, undergoing medication or having health problems.
  • Keep out of the reach of children

  Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 10 tab.
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TRAVEL FIX ODF

  ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

  Βοηθά στην ανακούφιση από τη ναυτία των ταξιδιωτών. Το συμπλήρωμα διατροφής Travel fix ODF (διασπειρόμενη ταινία στο στόμα), χάρη στα βοτανικά εκχυλίσματα  Ginger, Red Ginseng και Χαμομηλιού που περιέχει βοηθά στην ανακούφιση από τη ναυτία που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

  • Δεν προκαλεί υπνηλία
  • Χωρίς συντηρητικά

  ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
  Ενήλικες: 1-2 ταινίες 30 λεπτά πριν την αναχώρηση, και ακολούθως, 1 ταινία κάθε 1-3 ώρες εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.Συνιστώμενη ημερήσια δόση: 4-6 ταινίες.
  Παιδιά 12 έως 18 ετών: 1 ταινία 30 λεπτά πριν την αναχώρηση, και ακολούθως, 1 ταινία κάθε 1-3 ώρες εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.Μέγιστη ημερήσια δόση: 2-3 ταινίες.
  Παιδιά 7 έως 12 ετών: Μισή ταινία 30 λεπτά πριν την αναχώρηση, και ακολούθως, μισή ταινία κάθε 1-3 ώρες εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.
  Μέγιστη ημερήσια δόση: 2 ταινίες.
  Συσκευασία: Κουτί x 10 ταινίες

  • Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης
  • Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας
  • Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε  το γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.
  • Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά
  • Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 27864/28-02-2020 (Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης)
  Μορφή: ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
  Συσκευασία: BT x 10 ODF
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  TREBON Honey

  ΦΥΣΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ

  Το Trebon Honey είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και στο εκχύλισμα από ρίζα αλθαίας. Οι ιδιότητες του μελιού επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των μικροοργανισμών. Εμποδίζουν την ανάπτυξη πολλών ειδών μικροοργανισμών.
  Επίσης, το μέλι περιέχει λυσοζύμη, έναν ισχυρό αντιμικροβιακό παράγοντα αλλά και άλλα αντιοξειδωτικά συστατικά. Η Αλθαία περιέχει ένα βλεννώδες κόμμι που τις αποδίδει εξαιρετικές μαλακτικές, αποχρεμπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Η ρίζα αλθαίας χρησιμοποιείται επίσης σε περιπτώσεις στοματικού και φαρυγγικού ερεθισμού που σχετίζονται με ξηρό βήχα.

  Μορφή: ΦΥΣΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ
  Συσκευασία: BT x 100 mL
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  Vitorange Immuno

  ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ

  Dietary supplement with Vitamin C and zinc.
  Vitorange IMMUNO with the synergistic action of Vitamin C and Zinc enhances the proper functioning of the immune system and the protection of cells from oxidative stress. The easy-to-use form of the chewable tablet, for immediate action, makes it an ideal supplement for the whole family, at any time of the day for the whole year.
  Vitorange IMMUNO contributes to the reduction of fatigue, to the normal functioning of the nervous system, to the normal psychological and cognitive function, to the maintenance of normal vision.

  •Do not exceed the recommended daily dose
  •Dietary supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  •This product is not intended to prevent, treat or cure any human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, on medication or have health problems.
  • Store in a shady and cool place, away from small children.
  •No. NDA Notification: 105175 / 16-10-2020 (the notification number is not a marketing authorization from the NDA).

  Μορφή: ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 30 ch.tabs
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  VITORANGE Probio

  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ

  Dietary supplement with Vitamin C and 2 probiotics.
  1 g Vitamin C – Lactobacillus Rhamnosus – Bifidobacterium Longum.
  Vitorange PROBIO is a dietary supplement, which has a unique combination of probiotics Lactobacillus Rhamnosus, Bifidobacterium Longum and 1 g of Vitamin C, thus achieving the immediate strengthening of the body, while taking care of the intestinal microbiome while naturally supporting the immune system.
  Vitorange PROBIO contributes to the normal functioning of the immune system, energy production, the proper functioning of bones, cartilage, gums, teeth, and skin. Reduces the feeling of fatigue, increases the absorption of iron and promotes the function of the intestinal barrier resulting in reduced displacement of bacteria into the intestinal mucosa.

  •Do not exceed the recommended daily dose
  •Dietary supplements should not be used as a substitute for a balanced diet
  •This product is not intended to prevent, treat or cure any human disease. Consult your doctor if you are pregnant, breast-feeding, on medication or have health problems.
  •Store in a shady and cool place, away from small children.
  •No. NDA Notification: 51246 / 13-5-2020 (the notification number is not a marketing authorization from the NDA).

  Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
  Συσκευασία: BT x 20 STicks
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

  Zinc fix

  ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ

  Zinc fix is a food supplement that contains zinc.Zinc is one of the most essential trace elements of the human body and has beneficial impact on health.
  Each chewable tablet contains 50mg of Zinc Gluconate that contributes to:

  • Normal function of the immune system and the protection of cells from oxidative stress
  • Normal DNA and protein synthesis
  • Normal acid-base, carbohydrate, macronutrient, fatty acids metabolism
  • Normal cognitive function
  • Normal fertility and reproduction and normal testosterone levels in the blood
  • Normal metabolism of vitamin A and maintenance of normal vision
  • Maintenance of normal condition of bones, hair, nails and skin

  DOSAGE: 1 chewable tablet per day along with a meal
  Box: 30 Chewable Tablets

  • Do not exceed the recommended daily dosage.
  • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet.
  • This product is not intended for prevention, treatment or cure of human disease.
  • Consult your doctor if you are pregnant, breastfeeding, under medication or having health problems.
  • Excessive consumption may produce laxative effects.
  • Store in a dry and cool (15-25 °C) place, out of children’s reach.
  Μορφή: ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  Συσκευασία: BT x 30 chew.tabs
  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης