ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Medicines / Prescription Medicines

Medicines / Prescription Medicines

 • ADAPTON D
  CHOLECALCIFEROL
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  10000 IU/ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BT x 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ x 30 ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Vitamins
 • ANOVIS
  GLIMEPIRIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30 (BLIST 3x10)
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for diabetes
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  2 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for diabetes
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  3 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for diabetes
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  4 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for diabetes
 • ANTIVOM
  BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  16 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30, BTx50
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  24 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30, BTx50
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  24 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30, BTx60
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  8 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30, BTx50
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  8 mg/ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  FLx30ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
 • APOTEL
  PARACETAMOL
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1 g/6.7ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx3 AMPS x 6.7ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for analgesia and fever
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  600 mg/4ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx3 AMPS x 4ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for analgesia and fever
 • APOTEL max
  PARACETAMOL
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1 g/100ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx12 BAGS x 100ML, BTx12 VIALS x 100ML, BTx3 BAGS x 100ML, BTx3 VIALS x 100ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for analgesia and fever
 • APOTEL PLUS
  LIDOCAINE HCl
  PARACETAMOL
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (600+20) mg/4ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx3 AMPS x 4ML, BTx5 AMPS x 4ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for analgesia and fever
 • ARTICLOX
  HYDROXOCOBALAMINE ACETATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1 mg/2ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx3 AMPS x 2ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Vitamins
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  10 mg/2ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx3 AMPS x 2ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Vitamins
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  5 mg/2ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx3 AMPS x 2ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Vitamins
 • ASCOLIN
  MONTELUKAST SODIUM
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  10 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 (BLIST 1x10), BTx14 (BLIST 2x7), BTx30 (BLIST 3x10)
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for the respiratory system
  ΜΟΡΦΗ
  ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  4 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 (BLIST 1x10), BTx14 (BLIST 2x7)
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for the respiratory system
  ΜΟΡΦΗ
  ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  5 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 (BLIST 1x10), BTx14 (BLIST 2x7), BTx30 (BLIST 3x10)
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for the respiratory system
 • ASUGRIN
  GLIBENCLAMIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  5 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30 (BLIST/PVC/ALUM.FOIL)
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for diabetes
 • AXIUM
  DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  2 mg/5ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx BOTTLE x 150ml, BTx1 BOTTLE x 75ml
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Corticosteroid drugs
 • AXIUM-OPTO
  DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1 MG/ML
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  4 ML, BTx10 SINGLE-DOSE CONTAINERS x 0, BTx100 SINGLE-DOSE CONTAINERS x 0, BTx20 SINGLE-DOSE CONTAINERS x 0, BTx30 SINGLE-DOSE CONTAINERS x 0, BTx50 SINGLE-DOSE CONTAINERS x 0
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Ophthalmic medicinal products
 • BLOCATENS
  BISOPROLOL HEMIFUMARATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  10 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
 • BODY-CALCIN D3
  CALCIUM CARONATE
  CHOLECALCIFEROL
  ΜΟΡΦΗ
  ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  500 (Ca+2) mg+400 IU
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Supplements of metallic elements and vitamins
 • BODY-CALCIN D3 Forte
  CALCIUM CARONATE
  CHOLECALCIFEROL
  ΜΟΡΦΗ
  ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  500 (Ca+2) mg+800 IU
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Supplements of metallic elements and vitamins
 • CALCIOMAX M.A.
  CALCIUM CARBONATE
  CALCIUM LACTATE GLUCONATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1000 (Ca+2) mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BT x 10, ΒΤ x 20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Mineral supplements
 • CLINITRAT
  MACROGOL 3350
  POTASSIUM CHLORIDE
  SODIUM CHLORIDE
  SODIUM HYDROGEN CARBONATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (6.563+175.4+89.3+23.3) mg/sachet ή stick
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 SACHETS x 6.9G, BTx10 STICKS x 6.9G, BTx20 SACHETS x 6.9G, BTx20 STICKS x 6.9G
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for gastrointestinal system
 • CONSOLID
  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  20 mg/5ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx3 AMPS x 5ML, BTx5 AMPS x 5ML, BTx6 AMPS x 5ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Anesthetics
 • CURILEN
  ASA
  BISOPROLOL FUMARATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ. ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (10+100) mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ. ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (10+75) mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx14, BTx28, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ. ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (5+100) mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ. ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (5+75) mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx14, BTx28, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
 • DACRYSAN
  BIMATOPROST
  ΜΟΡΦΗ
  ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  0,3 mg/ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx1 FL x 3ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Ophthalmic medicinal products
 • DEXTROLYTE
  DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS
  POTASSIUM CHLORIDE
  SODIUM CHLORIDE
  SODIUM CITRATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (0.875+0.375+0.725+5.00) g/φακελίσκο
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20 SACHETS
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Electrolytes
 • DITHYRON
  LEVOTHYROXINE SODIUM
  LIOTHYRONINE SODIUM
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (50+12.5) mcg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
 • DIUREN
  HYDROCHLOROTHIAZIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  25 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
 • DRASTINO(N)
  CHLORHENAMINE MALEATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  4 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Antihistamine drugs
 • DRASTIREL
  KETOPROFEN
  ΜΟΡΦΗ
  ΥΠΟΘΕΤΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx12
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Non-steroidal anti-inflammatory drugs
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mg/2ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx5 AMPS x 2ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Non-steroidal anti-inflammatory drugs
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  200 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx14 (BLIST 1x14)
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Non-steroidal anti-inflammatory drugs
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ. ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  50 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Non-steroidal anti-inflammatory drugs
 • EDICOT
  HYDROCORTISONE
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  20 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Corticosteroid drugs
 • EPLERIUM
  EPLERENONE
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  25 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  50 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
 • ESSION
  LEVETIRACETAM
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1000 mg/φακελίσκο
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  5 mg/ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 BAGS x 100ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  500 mg/φακελίσκο
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
 • EVITRAT
  RISPERIDONE
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  2 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  3 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  4 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  6 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
 • FANOLIT
  FOLIC ACID
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  0.5 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Vitamins
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  5 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Vitamins
 • GLYCOFREN
  METFORMIN HYDROCHLORIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1000 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx40 (BLISTER)
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for diabetes
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  850 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx40 (BLISTER)
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for diabetes
 • HEMAFER
  FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  [332(100Fe+3)] mg/2ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx5 AMPS x 2ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Iron preparations
  ΜΟΡΦΗ
  ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Iron preparations
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mg/5ml VIAL
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 VIALS x 5ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Iron preparations
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  357(100Fe+3) mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10, BTx12, BTx28
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Iron preparations
  ΜΟΡΦΗ
  ΣΙΡΟΠΙ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  50 mg/5ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  FLx125ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Iron preparations
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  50 mg/ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  FLx30ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Iron preparations
 • HEMAFER FOL
  FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX
  FOLIC ACID
  ΜΟΡΦΗ
  ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (100+0.350) mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Iron preparations
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  [357(100Fe+3)+0.350] mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10, BTx12, BTx28
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Iron preparations
 • HEMAFER-S
  IRON (III)HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mg/5ml AMP. (20 mg/ml)
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx5 AMPS x 5ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Iron preparations
 • IASAN
  ACECLOFENAC
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30, BTx40
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Non-steroidal anti-inflammatory drugs
 • INSTARET
  ACETIC ACID
  ΜΟΡΦΗ
  ΩΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  2% w/v
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  FLx15ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs against ear infections
 • INTELECTA
  LEVOCARNITINE
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1 g/5ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx6 AMPS x 5ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Amino acids
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  2 g/5ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx6 AMPS x 5ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Amino acids
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1 g/10ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 ΦΙΑΛΙΔΙΑ x 10ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  L-Carnitine Deficiency Recovery
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1 g/sachet
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 SACHETS x 3.5G, BTx30 SACHETS x 3.5G
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  L-Carnitine Deficiency Recovery
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  2 g/10ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 ΦΙΑΛΙΔΙΑ x 10ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  L-Carnitine Deficiency Recovery
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  2 g/sachet
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 SACHETS x 5G, BTx30 SACHETS x 5G
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  L-Carnitine Deficiency Recovery
 • IREMOFAR
  HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  10 mg/5ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  FLx100ML, FLx150ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Antihistamine drugs
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  25 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Antihistamine drugs
  ΜΟΡΦΗ
  ΓΕΛΗ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  5% w/w
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  TUBEx20G
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Antihistamine drugs
 • IVABRADINE / UNI-PHARMA
  IVABRADINE HYDROCHLORIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  5 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx56
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  7.5 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx56
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
 • KARPIN
  AMLODIPINE BESYLATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ. ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  10 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx14
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
 • LEUCODININE-M
  MEQUINOL
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΛΟΙΦΗ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  10 % w/w
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  TUBEx100G, TUBEx20G, TUBEx50G
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Dermatological medicinal products
 • LISOBRON
  BUDESONIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΡΕΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  0.025 % w/w
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  TUBEx30G, TUBEx50G
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Corticosteroid drugs
  ΜΟΡΦΗ
  ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ, ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  50 mcg/dose
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  FLx10ML (200 DOSES)
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Corticosteroid drugs
 • MELAOLINE
  METHOXSALEN
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  10 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30 (BLIST 3x10)
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Dermatological medicinal products
 • NOPAR
  HOMATROPINE METHYLBROMIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  4 mg/ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  FLx15ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for gastrointestinal system
 • NORMOTHERIN
  SIMVASTATIN
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  10 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  20 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  40 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  80 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
 • ODYRAL
  DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  20 mg/ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  1 VIAL x 5ML, 3 VIAL x 5ML, 6 VIAL x 5ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Ophthalmic medicinal products
 • OMALIN
  IRON PROTEIN ACETYL ASPARTILATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  800 mg (Fe+3 40mg)/15ml VIAL
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 VIALS x 15ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Iron preparations
 • OMALIN PLUS
  CALCIUM FOLINATE
  IRON PROTEIN ACETYL ASPARTYLATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  800(40 Fe+3)mg+0,185mg/15ml VIAL
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BT x 10 (VIALS x 15 ML), BT x 20 (VIALS x 15 ML)
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Iron preparations
 • OPHTHA-BIOTIC
  DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE
  TIMOLOL MALEATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (20+5) mg/ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  1 VIAL x 5ML, 3 VIAL x 5ML, 6 VIAL x 5ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Ophthalmic medicinal products
 • OPHTHA-CUR
  LATANOPROST
  TIMOLOL MALEATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (0.005+0.5)% w/v
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  1 VIAL x 5ML, 3 VIAL x 5ML, 6 VIAL x 5ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Ophthalmic medicinal products
 • OSTOPOR
  DISODIUM ETIDRONATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ. ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  200 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for arthropathy and musculoskeletal disorders
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ. ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  300 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for arthropathy and musculoskeletal disorders
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  400 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx14
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for arthropathy and musculoskeletal disorders
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ. ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  400 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for arthropathy and musculoskeletal disorders
 • OXYNIUM
  PIRACETAM
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1000 mg/5ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BOTTLEx150ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1000 mg/5ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx12 AMPS x 5ML, BTx3 AMPS x 5ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1200 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1250 mg/10ml VIAL
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20 VIALS x 10ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1250 mg/φακελίσκο
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  2400 mg/φακελίσκο
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  3 g/15ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx12 AMPS x 15ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  800 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
 • PHARMORANGE
  ASCORBIC ACID
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1000 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx12
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Vitamins
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1000 mg/dose (10g)
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  FLx200G (20 DOSES x10G)
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Vitamins
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1000 mg/φακελίσκο
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 x 5G
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Vitamins
 • PROTHURIL
  PROPYLTHIOURACIL
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  50 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx60
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
 • PROVIST
  METHYLPREDNISOLONE
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  16 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx14
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Corticosteroid drugs
 • SALOSPIR
  ACETYLSALICYLIC ACID
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1000 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx12
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for analgesia and fever
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1000 mg/φακελίσκο
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for analgesia and fever
  ΜΟΡΦΗ
  ΓΑΣΤΡΟΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  500 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20, BTx50
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for analgesia and fever
  ΜΟΡΦΗ
  ΓΑΣΤΡΟΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  650 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20, BTx50
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for analgesia and fever
  ΜΟΡΦΗ
  ΓΑΣΤΡΟΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΓΑΣΤΡΟΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  160 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΓΑΣΤΡΟΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  325 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΓΑΣΤΡΟΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  80 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
 • SANOCARD
  FLECAINIDE ACETATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BT x 30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  150 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BT x 30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  200 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BT x 30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  50 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BT x 30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
 • SITAGLIPTIN / UNI-PHARMA
  SITAGLIPTIN HYDROCHLORIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BT x 10, BT x 100, BT x 14, BT x 28, BT x 30, BT x 98
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for diabetes
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  25 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BT x 10, BT x 100, BT x 14, BT x 28, BT x 30, BT x 98
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for diabetes
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  50 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BT x 10, BT x 100, BT x 14, BT x 28, BT x 30, BT x 98
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for diabetes
 • SODIUM CHLORIDE / UNI-PHARMA
  SODIUM CHLORIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  0.9% w/v
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx1 BAG x 100ML, BTx12 BAGS x 100ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Mineral supplements
 • SOLURIC
  ALLOPURINOL
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx25, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for arthropathy and musculoskeletal disorders
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  300 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx28, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for arthropathy and musculoskeletal disorders
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  300 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for arthropathy and musculoskeletal disorders
 • SPASMO-APOTEL
  HYOSCINE BUTYLBROMIDE
  PARACETAMOL
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (600+20) mg/4ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx3 AMPS x 4ML, BTx5 AMPS x 4ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Antispasmodics drugs
  ΜΟΡΦΗ
  ΥΠΟΘΕΤΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (800+10) mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx5
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Antispasmodics drugs
 • T3
  LIOTHYRONINE SODIUM
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  25 mcg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  50 mcg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
 • T4
  LEVOTHYROXINE SODIUM
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mcg/ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx1 BOTTLE x 30ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mcg/tab
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  112 mcg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  12 mcg/tab
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  125 mcg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  137 mcg/tab
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  150 mcg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  175 mcg/tab
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  200 mcg/tab
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  25 mcg/tab
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  50 mcg/tab
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  62 mcg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  75 mcg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  88 mcg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
 • THERACOR
  BISOPROLOL FUMARATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  5 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
 • THERACOR PLUS
  BISOPROLOL FUMARATE
  HYDROCHLOROTHIAZIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (10+25) mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (5+12.5) mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
 • TROFOCARD
  MONO MAGNESIUM L-ASPARTATE HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1229.6(121.5 Mg+2) mg/φακελίσκο
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20 SACHETS x 5G
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Mineral supplements
  ΜΟΡΦΗ
  ΓΑΣΤΡΟΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  614.8(60.77 Mg+2) mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Mineral supplements
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  614.8(60.8 Mg+2) mg/AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx12 AMPS x 5ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Mineral supplements
 • TROFOCARD max
  MONO MAGNESIUM L-ASPARTATE HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  1229.6(121.56 Mg+2) mg/tab
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Mineral supplements
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  2459.2(243 Mg+2) mg/φακελίσκο
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20 SACHETS x 5G
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Mineral supplements
 • UNIDONE
  CHLORTALIDONE
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  25 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Drugs for the cardiovascular system
 • UNIFLOXIN
  CIPROFLOXACIN
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  2 mg/ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx1 BAG x 100ML, BTx10 BAGS x 100ML, BTx30 BAGS x 100ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Antibiotics
 • UNIGESIC
  ORPHENADRINE CITRATE
  PARACETAMOL
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (35+450) mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for analgesia and fever
 • UNIKINON
  CHLOROQUINE PHOSPHATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  200 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Antimalarials drugs
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  250 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Antimalarials drugs
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  500 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Antimalarials drugs
 • UNIMAZOLE
  THIAMAZOLE
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  10 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx60
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  20 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx60
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  5 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx60
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicines for thyroid disease
 • UNIPHYLLIN
  THEOPHYLLINE ANHYDROUS
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for the respiratory system
  ΜΟΡΦΗ
  ΥΠΟΘΕΤΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  100 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx5
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for the respiratory system
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  200 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for the respiratory system
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  240(218) mg/4ml AMP.
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx3 AMPS x 4ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for the respiratory system
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  300 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for the respiratory system
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  350 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for the respiratory system
  ΜΟΡΦΗ
  ΥΠΟΘΕΤΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  350 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx5
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for the respiratory system
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΛΙΞΙΡΙΟ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  50 mg/5ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  FLx200ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for the respiratory system
  ΜΟΡΦΗ
  ΣΙΡΟΠΙ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  50 mg/5ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  FLx200ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for the respiratory system
 • UNIPLEX
  ACICLOVIR
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  200 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ANTI-VIRAL DRUGS
  ΜΟΡΦΗ
  ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  400 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ANTI-VIRAL DRUGS
 • ZINOVAT
  FLUOXETINE HYDROCHLORIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  20 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx12, BTx28
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΑΨΑΚΙΑ. ΣΚΛΗΡΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  20 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx12, BTx30
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  20 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  20 mg/5ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  ΒΤ x BOTTLE x 70ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  20 mg/5ml VIAL
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 VIALS x 5ML, BTx20 VIALS x 5ML, BTx28 VIALS x 5ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for diseases of the Central Nervous System
 • ZOLIDEN
  RANITIDINE HYDROCHLORIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  150 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10, BTx12
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for gastrointestinal system
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  150 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for gastrointestinal system
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  300 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Medicinal products for gastrointestinal system