ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Medicines / Non-Prescription (OTC)

Medicines / Non-Prescription (OTC)

ALKACITRAT

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 2 g

Therapeutic indications: Indigestion (slow digestion, bloating).
Posology and method of administration: Oral use.
Dosage: For adults and children over 15 years: 1 to 3 tablets daily.
Method of administration : The effervescent tablets are dissolved in half a glass of water. ALKACITRAT is taken before or after meals. The duration of treatment is limited to 7 days.
Contraindications : Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed
Special warnings and precautions for use : ALKACITRAT contains 16.66 mmol sodium (or 383.2 mg) per dose. Patients on a controlled sodium diet should be considered.
Interactions with other medicines and forms of interaction : The data available to date do not indicate the existence of clinically significant interactions.
Fertility, pregnancy and lactation : Avoid during pregnancy and lactation due to lack of clinical and experimental data.
Effects on ability to drive and use machines : ALKACITRAT does not appear to affect the ability to drive and use machines.
Unwanted actions : Allergic reactions (urticaria, angioedema and rash) have been reported.
Overdose : No cases of overdose have been reported.
Pharmacodynamic properties : Pharmacotherapeutic group: Digestive and metabolic products, ATC code: A16AA06. Betaine citrate is traditionally used to treat indigestion symptoms. This information is based solely on tradition and years of experience.
List of excipients : Mannitol, Citric acid anhydrous, Sodium bicarbonate, Raspberry flavor, Sodium saccharin, Sodium benzoate, Polyethylene glycol 6000, Starch pregelatinized.
Licence number : 89058 / 10.10.2017….

Δραστική ουσία: BETAINE CITRATE
Περιεκτικότητα: 2 g
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx10 (1 TUBE x 10), BTx10 (5 STRIPES x 2), BTx20 (10 STRIPES x 2), BTx20 (2 TUBES x 10)
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL

ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ 100 mg/ml

APOTEL Oral Drops contains paracetamol, which has analgesic and antipyretic properties.

It is indicated for the reduction of fever of any etiology, as well as teething pain.

With a pleasant cherry taste. 

Special form for early infancy (3-12 months), as it is easily mixed with fruit juices, milk and baby food.

Δραστική ουσία: PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: 100 mg/ml
Μορφή: ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
Συσκευασία: FLx30ML + Δοσιμετρικό σταγονομετρητή
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL

ΣΙΡΟΠΙ 120 mg/5ml

APOTEL Syrup contains paracetamol and effectively treats febrile conditions and mild to moderate pain of various causes.

It has a pleasant cherry flavor and does not contain sugar.

Δραστική ουσία: PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: 120 mg/5ml
Μορφή: ΣΙΡΟΠΙ
Συσκευασία: FLx120ML
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL

ΥΠΟΘΕΤΑ 125 mg

APOTEL infant suppository contains paracetamol, which has analgesic and antipyretic properties.

It is indicated for the relief of fever and teething pains.

Δραστική ουσία: PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: 125 mg
Μορφή: ΥΠΟΘΕΤΑ
Συσκευασία: BTx5
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL

ΥΠΟΘΕΤΑ 250 mg

APOTEL children’s suppository contains paracetamol, which has analgesic and antipyretic properties.

It is indicated for fever and mild to moderate pain.

Δραστική ουσία: PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: 250 mg
Μορφή: ΥΠΟΘΕΤΑ
Συσκευασία: BTx5
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 500 mg

APOTEL effervescent tablets contain paracetamol, which has analgesic and antipyretic properties. 

They are indicated for fever relief and mild to moderate joint pain, muscle pain, neuralgia, headaches, toothache and period pain.

Each effervescent tablet is dissolved in 1 glass of water. It has a pleasant lemon taste, while it is suitable for diabetics as it does not contain sugar.

Δραστική ουσία: PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: 500 mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx12
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL

ΔΙΣΚΙΑ 500 mg

APOTEL tablet has analgesic and antipyretic properties.

It is indicated for fever and mild to moderate joint pain, muscle pain, neuralgia, headaches, toothache and period pain. 

Δραστική ουσία: PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: 500 mg
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL

ΥΠΟΘΕΤΑ 500 mg

APOTEL  suppository for adults contains paracetamol and offers immediate and effective relief from pain of any cause, as well as in febrile conditions .

It is indicated for fever and mild to moderate joint pain, muscle pain, neuralgia, headache, toothache, period pain.

Δραστική ουσία: PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: 500 mg
Μορφή: ΥΠΟΘΕΤΑ
Συσκευασία: BTx5
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL C-500

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ (500+300) mg

The effervescent tablet APOTEL C-500 combines paracetamol and vitamin C. 

Paracetamol has analgesic and antipyretic properties, while vitamin C contributes to the normal functioning of the immune system. 

It is indicated for the effective and quick relief of pain and fever, while it covers the body’s increased needs for vitamin C in feverish conditions. 

Each effervescent tablet is dissolved in half a glass of water. With a pleasant lemon taste. It is suitable for diabetic patients as it does not contain sugar.

Δραστική ουσία: ASCORBIC ACID, PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: (500+300) mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx12
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL EXTRA

ΔΙΣΚΙΑ (500+65)mg

APOTEL Extra Tablet combines paracetamol and caffeine. 

It is indicated for the effective relief of pain, especially headache and migraine, while it effectively relieves pains such as headaches, toothaches, period pains, arthralgias, myalgias, neuralgias and fever.

Δραστική ουσία: CAFFEINE, PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: (500+65)mg
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx10, BTx12, BTx16
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL EXTRA

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ (500+65)mg

APOTEL Extra Effervescent Tablets combine paracetamol and caffeine. 

They are indicated for the effective relief of pain, especially headache and migraine, while they offer effective relief from pains such as headaches, toothaches, period pains, arthralgias, myalgias, neuralgias and from fever.

Each effervescent tablet is dissolved in 1 glass of water. With a pleasant lemon taste.

Δραστική ουσία: CAFFEINE, PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: (500+65)mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx12
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL HOT LEMON HONEY

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ

APOTEL Hot Lemon & Honey effervescent granules offer quick and effective relief from fever and mild to moderate joint pain, muscle pain, neuralgia, headache, toothache and period pain. 

Empty the contents of a stick into a mug and fill it halfway with hot water (150 ml). It is pleasantly drunk as a hot drink. With a wonderful taste of honey and lemon.

Δραστική ουσία: PARACETAMOL
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ
Συσκευασία: BT x 20 sachets
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL MAXIMUM

ΔΙΣΚΙΑ 1000 mg

APOTEL Maximum has analgesic and antipyretic properties.

It is ideal to relieve fever and mild to moderate joint pain, muscle pain, neuralgia, headaches, toothache, and period pain.

Δραστική ουσία: PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: 1000 mg
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BT x 16, BT x 8
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL MAXIMUM

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 1000 mg

APOTEL Maximum has analgesic and antipyretic properties.

It is ideal to relieve fever and mild to moderate joint pain, muscle pain, neuralgia, headaches, toothache, and period pain. 

Each effervescent tablet is dissolved in 1 glass of water. 

Δραστική ουσία: PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: 1000 mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx8, BTxTUBE (πλαστικό σωληνάριο+αφυγραντικό) x 8)
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL άρωμα espresso

ΚΟΚΚΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ 1000 mg/sachet

APOTEL espresso flavor contains paracetamol, which has analgesic and antipyretic properties.

It is indicated for the effective relief of pain, such as headache, neuralgia, muscle pain, toothache, period pain, as well as in febrile conditions. 

Unique form that does not require water intake. Place the contents of a stick on the tongue and swallow without drinking water. 

With a wonderful espresso aroma and taste.

The product does not contain caffeine.

Δραστική ουσία: PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: 1000 mg/sachet
Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
Συσκευασία: BT x 20 sachets, BT x 8 sachets
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

APOTEL πρόπολη

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ 1000 mg/stick (1000+500+40)

APOTEL propolis is a unique combination of paracetamol, propolis and vitamin C. 

Paracetamol has analgesic and antipyretic properties, which in combination with propolis and vitamin C is valuable for the effective relief of fever and pains of a more general etiology (headaches, neuralgia, myalgia and period pain).

The contents of the sachet (stick) dissolve easily in 1 glass of warm water and drink pleasantly as a drink. 

With a wonderful taste of lemon, grapefruit and propolis.

Δραστική ουσία: PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: 1000 mg/stick (1000+500+40)
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ
Συσκευασία: BT x 20 STicks
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

BEST

ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 1.884 (1.5) g/φακελίσκο

Treatment of symptoms of osteoarthritis.
Powder for Oral Solution: 1.884 (1.5) g/sachet

Δραστική ουσία: GLUCOSAMINE SULFATE
Περιεκτικότητα: 1.884 (1.5) g/φακελίσκο
Μορφή: ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Συσκευασία: BTx20 SACHETS
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

BODY-CALCIN

ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ 500 (Ca+2) mg

Calcium salt for oral use.
Chewable Tablets: 500 (Ca ) mg/tab

Δραστική ουσία: CALCIUM CARBONATE
Περιεκτικότητα: 500 (Ca+2) mg
Μορφή: ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

DOXYTREX

ΚΑΨΑΚΙΑ. ΣΚΛΗΡΑ 500 mg

Vasoprotective.
Capsules: 500 mg/cap.

Δραστική ουσία: CALCIUM DOBESILATE
Περιεκτικότητα: 500 mg
Μορφή: ΚΑΨΑΚΙΑ. ΣΚΛΗΡΑ
Συσκευασία: BTx30
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

HISTAFREN

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 10 mg
Δραστική ουσία: CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
Περιεκτικότητα: 10 mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx12
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

HISTAFREN

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ 10 mg

Αntiistaminic.
Film Coated Tablets: 10 mg/tab.

Δραστική ουσία: CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
Περιεκτικότητα: 10 mg
Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

HISTAFREN

ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ 10 mg/ml
Δραστική ουσία: CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
Περιεκτικότητα: 10 mg/ml
Μορφή: ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
Συσκευασία: FLx20ML
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

LOTORIN

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 2 % w/v
Δραστική ουσία: MINOXIDIL
Περιεκτικότητα: 2 % w/v
Μορφή: ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Συσκευασία: FL x 60ML +3 ειδικοί δοσιμετρικοί applicators
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

LOTORIN

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 5 % w/v
Δραστική ουσία: MINOXIDIL
Περιεκτικότητα: 5 % w/v
Μορφή: ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Συσκευασία: FL x 60ML +3 ειδικοί δοσιμετρικοί applicators
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

LOTORIN

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ 5 % w/w
Δραστική ουσία: MINOXIDIL
Περιεκτικότητα: 5 % w/w
Μορφή: ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ
Συσκευασία: ΦΙΑΛΗ x 60 G
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

MINIFLAM

ΓΕΛΗ 1 % w/w

Topical Anti-inflammatory for External Use
Gel 1% BT X Tube X100g

Δραστική ουσία: DICLOFENAC SODIUM
Περιεκτικότητα: 1 % w/w
Μορφή: ΓΕΛΗ
Συσκευασία: BTxTUBEx100G, BTxTUBEx50G
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

MINIFLAM

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 1.5 % w/w

Η δικλοφενάκη (diclofenac) είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες με αποδεδειγμένες αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες.
Φαρμακοτεχνική μορφή: SOL_CONC Διάλυμα, συμπυκνωμένο
Συσκευασία: 1 BOX * 1 BOT

Δραστική ουσία: DICLOFENAC SODIUM
Περιεκτικότητα: 1.5 % w/w
Μορφή: ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Συσκευασία: BTx1 BOTTLE x 60ML (με σταγονομετρητή)
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

MINIFLAMPATCH

ΦΑΡΜΑΚΟΥΧΟ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ 180 MG

Tο MINIFLAM patch είναι ένα φαρμακούχο έμπλαστρο 10*14 cm, που περιέχει 180 mg δικλοφενάκη επολαμίνης που είναι ισοδύναμη με 140 mg νατριούχου δικλοφενάκης.
H θεραπευτική του ένδειξη είναι για την τοπική συμπτωματική θεραπεία του πόνου και της φλεγμονής ρευματικής ή τραυματικής προέλευσης, που επηρεάζει τις αρθρώσεις, τους μυς, τους τένοντες ή τους συνδέσμους. Η δοσολογία του είναι ένα (1) έμπλαστρο στην πιο οδυνηρή περιοχή μία ή δύο φορές την ημέρα και η μέγιστη διάρκεια της θεραπείας είναι 14 διαδοχικές ημέρες.

Δραστική ουσία: DICLOFENAC EPOLAMINE
Περιεκτικότητα: 180 MG
Μορφή: ΦΑΡΜΑΚΟΥΧΟ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ
Συσκευασία: BTx10 MED.PLAST, BTx5 MED.PLAST
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

MINISPASM

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ 10 mg

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης.
Η βουτυλοβρωµιούχος υοσκίνη έχει αντιχολινεργική δράση και χορηγείται για την ανακούφιση του κοιλιακού πόνου που σχετίζεται µε κράµπες που προκαλούνται από γαστρεντερικούς σπασµούς ενώ ασκεί τοπική σπασµολυτική δράση µειώνοντας τη µυϊκή συστολή και ανακουφίζει από κράµπες και από τα συµπτώµατα του ευερέθιστου εντέρου (IBS)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 40 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Ενήλικες και παιδιά 12 ετών και άνω: Για την ανακούφιση από σπασμούς η συνιστώμενη δόση είναι 1-2 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 3-4 φορές την ημέρα.
Για το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, προτείνεται ως αρχική δόση 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 3 φορές την ημέρα.Παιδιάτρικός πληθυσμός 6-12 ετών: 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 3 φορές την ημέρα

Δραστική ουσία: HYOSCINE BUTYLBROMIDE
Περιεκτικότητα: 10 mg
Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx40
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

MINISPASM

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ 10 mg

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης.
Η βουτυλοβρωµιούχος υοσκίνη έχει αντιχολινεργική δράση και χορηγείται για την ανακούφιση του κοιλιακού πόνου που σχετίζεται µε κράµπες που προκαλούνται από γαστρεντερικούς
σπασµούς ενώ ασκεί τοπική σπασµολυτική δράση µειώνοντας τη µυϊκή συστολή και ανακουφίζει από κράµπες και από τα συµπτώµατα του ευερέθιστου εντέρου (IBS)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
Ενήλικες και παιδιά 12 ετών και άνω: Για την ανακούφιση από σπασμούς η συνιστώμενη δόση είναι 1-2 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 3-4 φορές την ημέρα.
Για το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, προτείνεται ως αρχική δόση 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 3 φορές την ημέρα.
Παιδιάτρικός πληθυσμός 6-12 ετών:1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 3 φορές την ημέρα

Δραστική ουσία: HYOSCINE BUTYLBROMIDE
Περιεκτικότητα: 10 mg
Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx20 TABS
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

PEPTONORM

ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 1000 mg/5ml

For the treatment of peptic ulcer.
Oral Suspension: 1000 mg/5ml

Δραστική ουσία: SUCRALFATE
Περιεκτικότητα: 1000 mg/5ml
Μορφή: ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
Συσκευασία: FLx150ML
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

PEPTONORM

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ 1000 mg/φακελίσκο

For the treatment of peptic ulcer.
Granules Oral Suspension: 1000 mg/sachet
Suspension Single Dose: 1000 mg/5ml sachet

Δραστική ουσία: SUCRALFATE
Περιεκτικότητα: 1000 mg/φακελίσκο
Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
Συσκευασία: BTx20 SACHETS, BTx30 SACHETS
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

PEPTONORM

ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ 1000 mg/5ml

Για τη βραχυχρόνια (έως 8 εβδομάδες) θεραπεία του δωδεκαδακτυλικού έλκους, της χρόνιας γαστρίτιδας και της πεπτικής οισοφαγίτιδας

 • Δισκία 1000 mg/tab
 • Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 1000 mg/sachet
 • Πόσιμο εναιώρημα 1000 mg/5 ml
 • Εναιώρημα πόσιμο μιας δόσης 1000 mg/5 ml sachet
Δραστική ουσία: SUCRALFATE
Περιεκτικότητα: 1000 mg/5ml
Μορφή: ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
Συσκευασία: BTx20 SACHETS x 5ML, BTx30 SACHETS x 5ML
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

PEPTONORM

ΔΙΣΚΙΑ 1000 mg

For the treatment of peptic ulcer
Tablets: 1000 mg/tab

Δραστική ουσία: SUCRALFATE
Περιεκτικότητα: 1000 mg
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx30
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

PROLIPID

ΚΑΨΑΚΙΑ, ΜΑΛΑΚΑ 500 (90+60) mg

ω-3 polyunsaturated fatty acids (EPA DHA).
Soft Capsules: 500 (90 60) mg/cap.

Δραστική ουσία: FISH OIL
Περιεκτικότητα: 500 (90+60) mg
Μορφή: ΚΑΨΑΚΙΑ, ΜΑΛΑΚΑ
Συσκευασία: BTx120, BTx60
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

RHEOSTOP R

ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ 2 mg
Δραστική ουσία: LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE
Περιεκτικότητα: 2 mg
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
Συσκευασία: BTx6
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SALOSPIR

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 500 mg

As salicylate, acetylsalicylic acid belongs to the group of acidic non-steroidal analgesic/antipyretic medications. As an ester of salicylic acid, acetylsalicylic acid has analgesic, antipyretic and anti-inflammatory properties. Its mechanism of action includes inhibition of cyclooxygenase and as a result the inhibition of prostaglandins: prostaglandin E2, prostaglandin I2, and thromboxane A2.Indications:

 • For mild to moderate pain, such as headache, neuralgia, myalgia, arthralgia and generally pain of non-bowel origin
 • Generally, in feverish conditions
 • In various inflammatory diseases, such as rheumatic fever, active rheumatic arthritis (juvenile and adult), osteoarthritis
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID
Περιεκτικότητα: 500 mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx12
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SALOSPIR

ΔΙΣΚΙΑ 75 mg
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID
Περιεκτικότητα: 75 mg
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SALOSPIR

ΔΙΣΚΙΑ 500 mg

As salicylate, acetylsalicylic acid belongs to the group of acidic non-steroidal analgesic/antipyretic medications. As an ester of salicylic acid, acetylsalicylic acid has analgesic, antipyretic and anti-inflammatory properties. Its mechanism of action includes inhibition of cyclooxygenase and as a result the inhibition of prostaglandins: prostaglandin E2, prostaglandin I2, and thromboxane A2. Indications:

 • For mild to moderate pain, such as headache, neuralgia, myalgia, arthralgia and generally pain of non-bowel origin
 • Generally, in feverish conditions
 • In various inflammatory diseases, such as rheumatic fever, active rheumatic arthritis (juvenile and adult), osteoarthritis
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID
Περιεκτικότητα: 500 mg
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SALOSPIR

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ 500 mg
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID
Περιεκτικότητα: 500 mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ
Συσκευασία: BTx10 SACHETS
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SALOSPIR

ΔΙΣΚΙΑ 325 mg
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID
Περιεκτικότητα: 325 mg
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SALOSPIR

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ 325 mg
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID
Περιεκτικότητα: 325 mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ
Συσκευασία: BTx10 SACHETS
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SALOSPIR

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 325 mg
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID
Περιεκτικότητα: 325 mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx12
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SALOSPIR

ΓΑΣΤΡΟΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ 1000 mg
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID
Περιεκτικότητα: 1000 mg
Μορφή: ΓΑΣΤΡΟΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: ΒΤx30
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SALOSPIR

ΔΙΣΚΙΑ 100 mg
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID
Περιεκτικότητα: 100 mg
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SALOSPIR

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ 100 mg
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID
Περιεκτικότητα: 100 mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ
Συσκευασία: BTx10 SACHETS
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SALOSPIR

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 100 mg
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID
Περιεκτικότητα: 100 mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx12
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SALOSPIR C-500

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ (500+300) mg

As salicylate, acetylsalicylic acid belongs to the group of acidic non-steroidal analgesic/antipyretic medications. As an ester of salicylic acid, acetylsalicylic acid has analgesic, antipyretic and anti-inflammatory properties. Its mechanism of action includes inhibition of cyclooxygenase and as a result the inhibition of prostaglandins: prostaglandin E2, prostaglandin I2, and thromboxane A2.Vitamin C (ascorbic acid) is a necessary constituent of the human organism. It is a strong reducing agent. Its metabolic role is multifaceted. In the intestine, it favors the absorption of the non-heme iron. It contributes to the synthesis of hydroxyproline, corticosteroids and carnitine. It is the precursor of the oxalate salts that are discharged from the kidneys. It has a strong antioxidant capacity on lipid metabolism, cell membranes and vitamins.Indications:

 • For mild to moderate pain, such as headache, neuralgia, myalgia, arthralgia and generally pain of non-bowel origin
 • Generally, in feverish conditions
 • In various inflammatory diseases, such as rheumatic fever, active rheumatic arthritis (juvenile and adult), osteoarthritis
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID, ASCORBIC ACID
Περιεκτικότητα: (500+300) mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx12
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SPASMO-APOTEL

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ (500+10) mg

Analgesic, antipyretic.
Coated Tablets: (500 10) mg/tab

Δραστική ουσία: HYOSCINE BUTYLBROMIDE, PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: (500+10) mg
Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx20, BTx40
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SPLENTIR

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ (400+200+50) mg
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID, CAFFEINE, PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: (400+200+50) mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx12
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SPLENTIR

ΔΙΣΚΙΑ (400+200+50) mg

Analgesic, antipyretic.
Tablets: (400 200 50) mg/tab

Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID, CAFFEINE, PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: (400+200+50) mg
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx10, BTx30, BTx50 -Για Νοσοκομειακή χρήση
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

SPLENTIR

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ (400+200+50) mg
Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID, CAFFEINE, PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: (400+200+50) mg
Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx10, BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

STRABEN

ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ 8.75 mg

STRABEN rollers are indicated for short-term symptomatic relief of sore throat in adults and children over 12 years of age. Each roller contains 8.75 mg of flurbiprofen. Adjuvants with known action: Lactose, sorbitol.
Dosage: Adults and children over 12 years:
A roll is slowly loosened / dissolved in the mouth every 3-6 hours, if necessary.
Maximum dosage: 5 rounds over a 24-hour period.
It is recommended that the product be given for up to 3 days.
Pediatric population: Not suitable for children under 12 years of age.
Elderly: A general dosage cannot be proposed as the clinical experience to date of medicinal products of flurbiprofen is limited.
Elderly people are at increased risk of suffering the serious consequences of side effects.
Patients with renal impairment: In patients with mild to moderate renal impairment, no dose reduction is required.
In patients with severe renal impairment, flurbiprofen is contraindicated
Patients with hepatic impairment: Patients with mild to moderate hepatic insufficiency do not require dose reduction.In patients with severe hepatic impairment, flurbiprofen is contraindicated
Packaging: 20 rolls
Precautions: Undesirable effects can be minimized using the lowest effective dose and the shorter duration of treatment required to control the symptoms.
Elderly: Elderly people are at greater risk of having unwanted effects with NSAIDs, particularly gastric bleeding or perforation that may be fatal.. Respiratory
Bronchospasm can be triggered in patients suffering from bronchial asthma or allergic disease or a history of these conditions. STRABEN should be carefully administered to these patients.
Other NSAIDs
Coadministration of STRABEN with other NSAIDs including COX-2 inhibitors should be avoided.
Systemic lupus erythematosus and mixed connective tissue disease
Systemic lupus erythematosus and mixed connective tissue disease increase the risk of aseptic meningitis, although this unwanted effect is not usually seen in short-term and limited use of products such as flurbiprofen. Heart, kidney and liver dysfunction
It has been reported that NSAIDs cause nephrotoxicity in various forms such as interstitial nephritis, nephrotic syndrome and renal failure. NSAID administration may cause a dose-dependent decrease in prostaglandin synthesis and renal failure. Patients at greatest risk are those with impaired renal function, heart failure, hepatic dysfunction, diuretics and the elderly. However, nephrotoxicity is not usually observed in short-term limited use of products, such as the flurbiprofen Renal impairment from analgesics
Exclusive use of analgesics can lead to permanent kidney damage with a risk of renal insufficiency, especially with a combination of different analgesics, but this is not usually seen in short-term and limited use of products such as STRABEN castors.
Liver
Hepatic dysfunction.
Cardiovascular and cerebrovascular effects
Appropriate monitoring and advice is required in patients with a history of hypertension and / or heart failure, as fluid retention, hypertension and edema have been reported in combination with NSAID therapy.Data from clinical trials and epidemiological data suggest that the use of NSAIDs (particularly at high doses and for long-term treatment) may be associated with a slightly increased risk of developing arterial thrombotic events (for example, myocardial infarction or stroke). There is insufficient data to rule out such a risk for flurbiprofen when given in a daily dose of up to 5 rounds. In patients with uncontrolled hypertension, congestive heart failure, established cardiac ischemia, peripheral arterial disease, and / or cerebrovascular disease, flurbiprofen should be administered only after careful consideration. Effects on the Nervous System
Headache caused by analgesics. In case of prolonged use of analgesics or inappropriate use, headache may occur which should not be treated with higher doses of the drug. Gastrointestinal
NSAIDs should be used with caution in patients with a history of gastrointestinal disorders as these conditions may worsen. Gastrointestinal hemorrhage, ulceration or perforation, which may be fatal, have been reported with all NSAIDs at any time during treatment, with or without
warning symptoms or previous history of serious gastrointestinal events. The risk of gastrointestinal hemorrhage, ulceration or perforation is higher at higher doses of NSAIDs and in patients with a history of ulcers, particularly if they have had bleeding or puncture complications and in the elderly. However, these side effects are not usually observed in short-term use of products such as flurbiprofen pads.
Patients with a history of gastrointestinal toxicity, especially when they are elderly, are advised to report any unusual symptoms to their doctor. Caution should be advised in patients receiving concomitant medications that may increase the risk of ulcer or bleeding, such as oral corticosteroids, anticoagulants such as warfarin, selective serotonin reuptake inhibitors or antiplatelet agents such as acetylsalicylic acid.
If gastrointestinal hemorrhage or ulcer occurs in patients receiving flurbiprofen, treatment should be discontinued. Skin reactions
Serious skin reactions, some of which may be fatal, including exfoliative dermatitis, Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis, have been reported very rarely in relation to the use of NSAIDs. The patient is advised to discontinue the preparation at the first appearance of skin rash, mucosal damage or any other hypersensitivity symptoms. Infections
As in isolated cases the worsening of infectious inflammation has been reported in transient association with the administration of systemic NSAIDs, the patient is encouraged to consult a doctor immediately if signs of bacterial contamination appear during treatment with STRABEN. Consideration should be given to whether antimicrobial therapy is appropriate. In cases of purulent bacterial pharyngitis / tonsillitis, STRABEN rollers should be administered in combination with antibiotic therapy. Sugar inconvenience
Patients with rare hereditary problems of fructose and galactose intolerance, Lapp lactase deficiency or poor absorption of glucose-galactose should not take this medicine.
If the symptoms worsen or appear new, treatment should be re-evaluated. If irritation of the mouth occurs, treatment should be discontinued.-The indicated expiration date refers to packages that are intact and properly stored

Δραστική ουσία: FLURBIPROFEN
Περιεκτικότητα: 8.75 mg
Μορφή: ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ
Συσκευασία: BTx1 (PP tube x 14 τροχίσκους), BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

TREBON-GRIPPE day & night

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ Day: (500+200+40) mg/tab Night: (500+4) mg/tab

Our product Trebon Grippe Day and Night, is recommended for the short- treatment of cold and flu-like infections associated with the formation of viscous mucus in the respiratory tract and accompanied by fever, joint pain and blocked nose.
It contains: 12 day effervescent tablets and 4 effervescent night tablets.
Each day tablet contains 500mg Paracetamol, 200mg Acetylcysteine and 40mg Pseudoephedrine HCL.
Each night tablet contains 500mg Paracetamol, 4mg Chlorphenamine Maleate.

Δραστική ουσία: CHLORPHENAMINE MALEATE, N-ACETYLCYSTEINE, PARACETAMOL, PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE
Περιεκτικότητα: Day: (500+200+40) mg/tab Night: (500+4) mg/tab
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx16 (day tabs: 3x4 + night tabs: 1x4)
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

TREBON-N

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 600 mg
Δραστική ουσία: ACETYLCYSTEINE
Περιεκτικότητα: 600 mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: FOIST 3x4, FOIST 5x4
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

TREBON-N

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ 200 mg/φακελίσκο

Βλεννολυτικό.

Με γεύση λεμόνι

Δραστική ουσία: ACETYLCYSTEINE
Περιεκτικότητα: 200 mg/φακελίσκο
Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
Συσκευασία: BTx20 SACHETS, BTx8 SACHETS
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

TREBON-N

ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 200 mg/5ml

Mucolytic.
Powder for Oral Suspension: 200 mg/5ml

Δραστική ουσία: ACETYLCYSTEINE
Περιεκτικότητα: 200 mg/5ml
Μορφή: ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
Συσκευασία: FLx120ML
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

TREBON-N

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ 100 mg/φακελίσκο

Βλεννολυτικό.

Με γεύση κεράσι.

Δραστική ουσία: ACETYLCYSTEINE
Περιεκτικότητα: 100 mg/φακελίσκο
Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
Συσκευασία: BTx20 SACHETS, BTx8 SACHETS
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

TREBON-N

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ 600 mg/φακελίσκο
Δραστική ουσία: ACETYLCYSTEINE
Περιεκτικότητα: 600 mg/φακελίσκο
Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
Συσκευασία: BTx20 SACHETS, BTx8 SACHETS
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

TREBON-N

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ 600 mg/φακελίσκο
Δραστική ουσία: ACETYLCYSTEINE
Περιεκτικότητα: 600 mg/φακελίσκο
Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
Συσκευασία: BTx20 SACHETS
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

Trebon-N Honey & Lemon

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ 600 mg/φακελίσκο
Δραστική ουσία: ACETYLCYSTEINE
Περιεκτικότητα: 600 mg/φακελίσκο
Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
Συσκευασία: BTx20 SACHETS
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

UNIPLEX

ΑΛΟΙΦΗ 5 % w/w
Δραστική ουσία: ACICLOVIR
Περιεκτικότητα: 5 % w/w
Μορφή: ΑΛΟΙΦΗ
Συσκευασία: TUBEx15G
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

UNIPLEX

ΚΡΕΜΑ 5 % w/w

Cream for cutaneous use, containing 5% w/w Aciclovir
Cream tube 10g

Description:
Uniplex® is indicated for the treatment of herpes virus infections. Aciclovir acts as an inhibitor of and substrate for the herpes specified DNA polymerase preventing further viral DNA synthesis without affecting normal cellular processes.
Indications:
Uniplex® cream is indicated for the treatment of herpes simplex virus infections of the skin, including initial and recurrent genital herpes and herpes labialis.

Δραστική ουσία: ACICLOVIR
Περιεκτικότητα: 5 % w/w
Μορφή: ΚΡΕΜΑ
Συσκευασία: TUBEx10G, TUBEx2G
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

UNITEK

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ (500+200) mg

Unitek® contains an active combination of paracetamol 500mg and ibuprofen 200mg for the management of pain and inflammation in cases where stronger analgesia from ibuprofen or paracetamol formulations alone is required.It is indicated for the relief of mild to moderate pain associated with migraine, headache, back pain, period pains, toothache, rheumatic and muscular pains, cold and flu symptoms, sore throat and fever.
DOSAGE
Adults:1 tablet 3 times per day along with a meal. There should be at least six hours elapse between doses.
PRECAUTIONS: Not indicated for adults in severe hepatic and renal failure, allergic to Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and children under 18 years of age. Caution is required in patients with asthma.

Δραστική ουσία: IBUPROFEN, PARACETAMOL
Περιεκτικότητα: (500+200) mg
Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx20, BTx30
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

ZETAPRON

ΣΙΡΟΠΙ 7.5 mg/5ml

Antitussive Syrup 7.5 mg/5ml

Δραστική ουσία: BUTAMIRATE CITRATE
Περιεκτικότητα: 7.5 mg/5ml
Μορφή: ΣΙΡΟΠΙ
Συσκευασία: FLx200ML
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

ZOLIDEN

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 75 mg

Medicines for ulcer treatment/Antagonist of H2 histamine receptors.
Effervescent Granules: 300 mg/sachet
Effervescent Tablets: 150 mg/tab

Δραστική ουσία: RANITIDINE HYDROCHLORIDE
Περιεκτικότητα: 75 mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx12
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

ZOLIDEN

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ 75 mg
Δραστική ουσία: RANITIDINE HYDROCHLORIDE
Περιεκτικότητα: 75 mg
Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx10, BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης