ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Zinc fix
Zinc fix

Zinc fix

ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ

Zinc fix is a food supplement that contains zinc.Zinc is one of the most essential trace elements of the human body and has beneficial impact on health.
Each chewable tablet contains 50mg of Zinc Gluconate that contributes to:

 • Normal function of the immune system and the protection of cells from oxidative stress
 • Normal DNA and protein synthesis
 • Normal acid-base, carbohydrate, macronutrient, fatty acids metabolism
 • Normal cognitive function
 • Normal fertility and reproduction and normal testosterone levels in the blood
 • Normal metabolism of vitamin A and maintenance of normal vision
 • Maintenance of normal condition of bones, hair, nails and skin

DOSAGE: 1 chewable tablet per day along with a meal
Box: 30 Chewable Tablets

 • Do not exceed the recommended daily dosage.
 • Food supplements should not be used as a substitute for a balanced diet.
 • This product is not intended for prevention, treatment or cure of human disease.
 • Consult your doctor if you are pregnant, breastfeeding, under medication or having health problems.
 • Excessive consumption may produce laxative effects.
 • Store in a dry and cool (15-25 °C) place, out of children’s reach.
Μορφή: ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BT x 30 chew.tabs
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης