Συμπληρώματα Διατροφής / LACTOLEVURE Probio Mood

LACTOLEVURE Probio Mood

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
Συσκευασία: BT x 20 STicks
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης