Μη συνταγογραφούμενα / LOTORIN

LOTORIN

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ 5 % w/w
Active substance: MINOXIDIL
Content: 5 % w/w
Form: ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ
Package: ΦΙΑΛΗ x 60 G
Do not exceed the recommended daily dose