Μη συνταγογραφούμενα / LOTORIN

LOTORIN

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ 5 % w/w
Δραστική ουσία: MINOXIDIL
Περιεκτικότητα: 5 % w/w
Μορφή: ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ
Συσκευασία: ΦΙΑΛΗ x 60 G
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης