Μάρτιος – Most Powerful Women

Τον Μάρτιο του 2019, η κυρία Ιουλία Τσέτη, συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 30 Most Powerful Women in Greece 2019 του περιοδικού Fortune Hellas.