Ιανουάριος – Βραβείο ΕΒΕΑ

Βραβείο Περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης του ΕΒΕΑ στην UNI-PHARMA.