Δεκέμβριος – Ανακαίνιση του ιστορικού εργοστασίου της UNI-PHARMA

Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση – συντήρηση του πρώτου ιστορικού εργοστασίου της UNI-PHARMA στην Κηφισιά.