Μη συνταγογραφούμενα / PEPTONORM

PEPTONORM

ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 1000 mg/5ml

Για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους.
Πόσιμο Εναιώρημα: 1000 mg/5 ml

Δραστική ουσία: SUCRALFATE
Περιεκτικότητα: 1000 mg/5ml
Μορφή: ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
Συσκευασία: FLx150ML
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης