Συμπληρώματα Διατροφής / LISOFIX Junior

LISOFIX Junior

ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ
Μορφή: ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ
Συσκευασία: BT x 18 lozenges
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης