Μη συνταγογραφούμενα / HISTAFREN

HISTAFREN

ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ 10 mg/ml
Δραστική ουσία: CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
Περιεκτικότητα: 10 mg/ml
Μορφή: ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
Συσκευασία: FLx20ML
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης