Μη συνταγογραφούμενα / HISTAFREN

HISTAFREN

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ 10 mg

Αντιισταμινικό.
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Δισκία: 10 mg/tab

Δραστική ουσία: CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
Περιεκτικότητα: 10 mg
Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης