ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Φάρμακα / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Φάρμακα

STRABEN

ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ 8.75 mg

Οι τροχίσκοι STRABEN ενδείκνυνται για την βραχυχρόνια και συμπτωματική ανακούφιση του πονόλαιμου σε ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών Κάθε τροχίσκος περιέχει 8,75 mg φλουρμπιπροφαίνης. Έκδοχα με γνωστή δράση: Λακτόζη, σορβιτόλη.
Δοσολογία: Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: Ένας τροχίσκος λείχεται/διαλύεται αργά στο στόμα κάθε 3-6 ώρες, αν χρειάζεται.
Μέγιστη δοσολογία: 5 τροχίσκοι σε χρονική περίοδο 24 ωρών. Συνίσταται το προϊόν να χορηγείται για 3 ημέρες το μέγιστο.
Παιδιατρικός πληθυσμός: Δεν ενδείκνυται για παιδιά κάτω των 12 ετών.
Ηλικιωμένοι:Δεν μπορεί να προταθεί μια γενική δοσολογία καθώς η μέχρι σήμερα κλινική εμπειρία φαρμακευτικών προϊόντων φλουρμπιπροφαίνης είναι περιορισμένη.
Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν τις σοβαρές συνέπειες των παρενεργειών.
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: Σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια δεν απαιτείται μείωση της δόσης.Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια η φλουρμπιπροφαίνη αντενδείκνυται.
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία: Σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική ανεπάρκεια δεν απαιτείται μείωση της δόσης. Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια η φλουρμπιπροφαίνη αντενδείκνυται.
Συσκευασία: 20 τροχίσκοι
Προφυλάξεις:Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να ελαχιστοποιηθούν χρησιμοποιώντας την κατώτατη αποτελεσματική δόση και για τη μικρότερη διάρκεια θεραπείας που απαιτείται για τον έλεγχο των συμπτωμάτων.
Ηλικιωμένοι: Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες με ΜΣΑΦ, ιδιαίτερα γαστρική αιμορραγία ή διάτρηση που μπορεί να αποβούν μοιραίες. ΑναπνευστικόBρογχόσπασμος μπορεί να εκλυθεί σε ασθενείς που υποφέρουν από βρογχικό άσθμα ή αλλεργική νόσο ή με ιστορικό των παθήσεων αυτών.
Οι τροχίσκοι STRABEN πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς. Άλλα ΜΣΑΦΗ συγχορήγηση των τροχίσκων STRABEN με άλλα ΜΣΑΦ συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων COX-2 πρέπει να αποφεύγεται.Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και μεικτή νόσο του συνδετικού ιστού. Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και η μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού αυξάνουν τον κίνδυνο άσηπτης μηνιγγίτιδας, αν και αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια δεν παρατηρείται συνήθως σε βραχυχρόνια και περιορισμένη χρήση προϊόντων, όπως οι τροχίσκοι φλουρμπιπροφαίνης. Καρδιακή, νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία. Έχει αναφερθεί ότι τα ΜΣΑΦ προκαλούν νεφροτοξικότητα σε διάφορες μορφές όπως διάμεση νεφρίτιδα, νεφρωσικό σύνδρομο και νεφρική ανεπάρκεια. Η χορήγηση ΜΣΑΦ μπορεί να προκαλέσει δοσοεξαρτώμενη μείωση της σύνθεσης προσταγλαδινών και νεφρική ανεπάρκεια. Οι ασθενείς που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι έχοντες μειωμένη νεφρική λειτουργία, καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική δυσλειτουργία, οι λαμβάνοντες διουρητικά και οι ηλικιωμένοι.
Πάντως, νεφροτοξικότητα δεν παρατηρείται συνήθως σε βραχυχρόνια περιορισμένη χρήση προϊόντων, όπως οι τροχίσκοι φλουρμπιπροφαίνης. Νεφρική βλάβη από αναλγητικά. Η καθ’ έξιν χρήση αναλγητικών, μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες νεφρικές βλάβες με κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας ειδικά σε συνδυασμό διαφορετικών αναλγητικών ουσιών, αλλά αυτό δεν φαίνεται συνήθως σε βραχυχρόνια και περιορισμένη χρήση προϊόντων όπως οι τροχίσκοι STRABEN. Ήπαρ Ηπατική δυσλειτουργία. Καρδιαγγειακές και αγγειοεγκεφαλικές επιδράσεις. Απαιτείται η κατάλληλη παρακολούθηση και συμβουλή σε ασθενείς με ιστορικό υπέρτασης και/ή με καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς έχουν αναφερθεί κατακράτηση υγρών, υπέρταση και οιδήματα σε συνδυασμό με θεραπεία με ΜΣΑΦ. Δεδομένα από κλινικές δοκιμές και επιδημιολογικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η χρήση ΜΣΑΦ (ιδιαίτερα σε υψηλές δόσεις και για μακροχρόνια θεραπεία) μπορεί να συσχετίζεται με ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση αρτηριακών θρομβωτικών συμβάντων (για παράδειγμα έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο). Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να αποκλείουν έναν τέτοιο κίνδυνο για τη φλουρμπιπροφαίνη, όταν χορηγείται σε ημερήσια δοσολογία μέχρι 5 τροχίσκους. Σε ασθενείς με μη ρυθμισμένη υπέρταση, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, εγκατεστημένη καρδιακή ισχαιμία, περιφερική αρτηριακή νόσο, ή/και αγγειοεγκεφαλικές παθήσεις, η φλουρμπιπροφαίνη πρέπει να χορηγείται μόνο μετά από προσεκτική εξέταση. Επιδράσεις στο Νευρικό Σύστημα Κεφαλαλγία προκαλούμενη από αναλγητικά. Στην περίπτωση παρατεταμένης χρήσης αναλγητικών ή εκτός ενδεδειγμένης χρήσης, μπορεί να εμφανιστεί κεφαλαλγία η οποία δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με υψηλότερες δόσεις του φαρμάκου. ΓαστρεντερικόΤα ΜΣΑΦ θα πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε ασθενείς που έχουν ιστορικό γαστρεντερικών παθήσεων, καθώς αυτές οι καταστάσεις μπορεί να επιδεινωθούν. Γαστρεντερική αιμορραγία, έλκος ή διάτρηση, που μπορεί να αποβούν μοιραίες, έχουν αναφερθεί με όλα τα ΜΣΑΦ οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με ή χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα ή προηγούμενο ιστορικό σοβαρών γαστρεντερικών συμβάντων. Ο κίνδυνος γαστρεντερικής αιμορραγίας, έλκους ή διάτρησης είναι υψηλότερος σε μεγαλύτερες δόσεις ΜΣΑΦ και σε ασθενείς με ιστορικό έλκους, ιδιαίτερα αν είχαν επιπλοκές αιμορραγίας ή διάτρησης και σε ηλικιωμένους. Πάντως, αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν παρατηρούνται συνήθως σε βραχυχρόνια περιορισμένη χρήση προϊόντων, όπως οι τροχίσκοι φλουρμπιπροφαίνης. Ασθενείς με ιστορικό εμφάνισης γαστρεντερικής τοξικότητας, ιδιαίτερα όταν είναι ηλικιωμένοι, συνιστάται να αναφέρουν στον ιατρό τους την εμφάνιση οποιουδήποτε ασυνήθιστου συμπτώματος. Πρέπει να συνιστάται η προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν συγχρόνως φάρμακα που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο έλκους ή αιμορραγίας, όπως από του στόματος κορτκοστεροειδή, αντιπηκτικά όπως η warfarin, εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης  ή αντιαιμοπεταλικούς παράγοντες όπως το ακετυλσαλικυλικό οξύ. Εάν σε ασθενείς που λαμβάνουν φλουρμπιπροφαίνη εμφανιστεί γαστρεντερική αιμορραγία ή έλκος, θα πρέπει να διακοπεί η θεραπεία. Δερματικές αντιδράσεις. Πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές αντιδράσεις, μερικές από τις οποίες μπορεί να αποβούν μοιραίες που περιλαμβάνουν την αποφολιδωτική δερματίτιδα, το σύνδρομο Stevens-Johnson και την τοξική επιδερμική νεκρόλυση, σε σχέση με τη χρήση των ΜΣΑΦ. Ο ασθενής συνιστάται να διακόπτει τη λήψη του σκευάσματος στην πρώτη εμφάνιση δερματικού εξανθήματος, βλάβης του βλεννογόνου ή οποιουδήποτε άλλου συμπτώματος υπερευαισθησίας. Μολύνσεις, καθώς σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχει αναφερθεί η επιδείνωση των μολυσματικών φλεγμονών σε παροδική συσχέτιση με τη χορήγηση συστηματικών ΜΣΑΦ, ο ασθενής ενθαρρύνεται να συμβουλευθεί αμέσως έναν ιατρό εάν εμφανίζονται ή επιδεινώνονται σημάδια βακτηριακής μόλυνσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με STRABEN. Πρέπει να εξεταστεί εάν ενδείκνυται η έναρξη αντιμικροβιακής θεραπείας. Σε περιπτώσεις πυώδους βακτηριακής φαρυγγίτιδας/αμυγδαλίτιδας, οι τροχίσκοι STRABEN πρέπει να χορηγούνται σε συνδυασμό με αντιβιοτική θεραπεία. Δυσανεξία σακχάρωνΑσθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη και τη γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης Lapp ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το φάρμακο. Εάν τα συμπτώματα επιδεινώνονται ή εμφανίζονται νέα, η θεραπεία  πρέπει να επαναξιολογηθεί. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του στόματος, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί. Η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε συσκευασίες ακέραιες και σωστά αποθηκευμένες.

Δραστική ουσία: FLURBIPROFEN
Περιεκτικότητα: 8.75 mg
Μορφή: ΤΡΟΧΙΣΚΟΙ
Συσκευασία: BTx1 (PP tube x 14 τροχίσκους), BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης