ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Φάρμακα / Μη συνταγογραφούμενα / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Φάρμακα / Μη συνταγογραφούμενα

LOTORIN

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 2 % w/v
Δραστική ουσία: MINOXIDIL
Περιεκτικότητα: 2 % w/v
Μορφή: ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Συσκευασία: FL x 60ML +3 ειδικοί δοσιμετρικοί applicators
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

LOTORIN

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 5 % w/v
Δραστική ουσία: MINOXIDIL
Περιεκτικότητα: 5 % w/v
Μορφή: ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Συσκευασία: FL x 60ML +3 ειδικοί δοσιμετρικοί applicators
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

LOTORIN

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ 5 % w/w
Δραστική ουσία: MINOXIDIL
Περιεκτικότητα: 5 % w/w
Μορφή: ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ
Συσκευασία: ΦΙΑΛΗ x 60 G
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης