ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Φάρμακα / Μη συνταγογραφούμενα / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Φάρμακα / Μη συνταγογραφούμενα

ALKACITRAT

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 2 g

Θεραπευτικές ενδείξεις : Δυσπεψία (αργή πέψη, φούσκωμα).
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης : Από του στόματος χρήση.
Δοσολογία : Για ενήλικες και παιδιά άνω των 15 ετών : 1 έως 3 δισκία την ημέρα.
Τρόπος χορήγησης : Τα αναβράζοντα δισκία διαλύονται σε μισό ποτήρι νερό. Το ALKACITRAT λαμβάνεται πριν ή μετά τα γεύματα. Η διάρκεια της θεραπείας είναι περιορισμένη σε 7 ημέρες.
Αντενδείξεις : Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα που αναφέρονται.
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση :
Το ALKACITRAT περιέχει 16,66 mmol νατρίου (ή 383,2 mg) ανά δόση. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από ασθενείς σε δίαιτα ελεγχόμενου νατρίου.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και μορφές αλληλεπίδρασης :
Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη κλινικά σημαντικών αλληλεπιδράσεων.
Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία : Να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας λόγω έλλειψης κλινικών και πειραματικών δεδομένων.
Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων : Το ALKACITRAT δεν φαίνεται να έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
Ανεπιθύμητες ενέργειες : Αλλεργικές αντιδράσεις (κνίδωση, αγγειοοίδημα και εξάνθημα) έχουν αναφερθεί.
Υπερδοσολογία : Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας.
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Προϊόντα πεπτικού συστήματος και μεταβολισμού, κωδικός ATC: A16AA06. Παραδοσιακά το Betaine citrate χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων δυσπεψίας. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται αποκλειστικά στην παράδοση και την πολυετή εμπειρία.
Κατάλογος εκδόχων : Mannitol, Citric acid anhydrous, Sodium bicarbonate, Raspberry flavor, Sodium saccharin, Sodium benzoate, Polyethylene glycol 6000, Starch pregelatinized.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : 89058/10.10.2017.

Δραστική ουσία: BETAINE CITRATE
Περιεκτικότητα: 2 g
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx10 (1 TUBE x 10), BTx10 (5 STRIPES x 2), BTx20 (10 STRIPES x 2), BTx20 (2 TUBES x 10)
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης