ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Φάρμακα / Θεραπευτικές Κατηγορίες / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Φάρμακα / Θεραπευτικές Κατηγορίες

 • CLINITRAT
  MACROGOL 3350
  POTASSIUM CHLORIDE
  SODIUM CHLORIDE
  SODIUM HYDROGEN CARBONATE
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  (6.563+175.4+89.3+23.3) mg/sachet ή stick
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10 SACHETS x 6.9G, BTx10 STICKS x 6.9G, BTx20 SACHETS x 6.9G, BTx20 STICKS x 6.9G
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 • NOPAR
  HOMATROPINE METHYLBROMIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  4 mg/ml
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  FLx15ML
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 • ZOLIDEN
  RANITIDINE HYDROCHLORIDE
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  150 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10, BTx12
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  ΜΟΡΦΗ
  ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  150 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx20
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  ΜΟΡΦΗ
  ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ
  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
  300 mg
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  BTx10
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ALKACITRAT

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 2 g

Θεραπευτικές ενδείξεις : Δυσπεψία (αργή πέψη, φούσκωμα).
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης : Από του στόματος χρήση.
Δοσολογία : Για ενήλικες και παιδιά άνω των 15 ετών : 1 έως 3 δισκία την ημέρα.
Τρόπος χορήγησης : Τα αναβράζοντα δισκία διαλύονται σε μισό ποτήρι νερό. Το ALKACITRAT λαμβάνεται πριν ή μετά τα γεύματα. Η διάρκεια της θεραπείας είναι περιορισμένη σε 7 ημέρες.
Αντενδείξεις : Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα που αναφέρονται.
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση :
Το ALKACITRAT περιέχει 16,66 mmol νατρίου (ή 383,2 mg) ανά δόση. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από ασθενείς σε δίαιτα ελεγχόμενου νατρίου.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και μορφές αλληλεπίδρασης :
Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη κλινικά σημαντικών αλληλεπιδράσεων.
Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία : Να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας λόγω έλλειψης κλινικών και πειραματικών δεδομένων.
Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων : Το ALKACITRAT δεν φαίνεται να έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
Ανεπιθύμητες ενέργειες : Αλλεργικές αντιδράσεις (κνίδωση, αγγειοοίδημα και εξάνθημα) έχουν αναφερθεί.
Υπερδοσολογία : Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας.
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Προϊόντα πεπτικού συστήματος και μεταβολισμού, κωδικός ATC: A16AA06. Παραδοσιακά το Betaine citrate χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων δυσπεψίας. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται αποκλειστικά στην παράδοση και την πολυετή εμπειρία.
Κατάλογος εκδόχων : Mannitol, Citric acid anhydrous, Sodium bicarbonate, Raspberry flavor, Sodium saccharin, Sodium benzoate, Polyethylene glycol 6000, Starch pregelatinized.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : 89058/10.10.2017.

Δραστική ουσία: BETAINE CITRATE
Περιεκτικότητα: 2 g
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx10 (1 TUBE x 10), BTx10 (5 STRIPES x 2), BTx20 (10 STRIPES x 2), BTx20 (2 TUBES x 10)
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

PEPTONORM

ΔΙΣΚΙΑ 1000 mg

Για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους.
Δισκία: 1000 mg/tab

Δραστική ουσία: SUCRALFATE
Περιεκτικότητα: 1000 mg
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx30
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

PEPTONORM

ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 1000 mg/5ml

Για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους.
Πόσιμο Εναιώρημα: 1000 mg/5 ml

Δραστική ουσία: SUCRALFATE
Περιεκτικότητα: 1000 mg/5ml
Μορφή: ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
Συσκευασία: FLx150ML
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

PEPTONORM

ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ 1000 mg/5ml

Για τη βραχυχρόνια (έως 8 εβδομάδες) θεραπεία του δωδεκαδακτυλικού έλκους, της χρόνιας γαστρίτιδας και της πεπτικής οισοφαγίτιδας

 • Δισκία 1000 mg/tab
 • Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 1000 mg/sachet
 • Πόσιμο εναιώρημα 1000 mg/5 ml
 • Εναιώρημα πόσιμο μιας δόσης 1000 mg/5 ml sachet
Δραστική ουσία: SUCRALFATE
Περιεκτικότητα: 1000 mg/5ml
Μορφή: ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
Συσκευασία: BTx20 SACHETS x 5ML, BTx30 SACHETS x 5ML
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

PEPTONORM

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ 1000 mg/φακελίσκο

Για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους.
Κοκκία για Πόσιμο Εναιώρημα: 1000 mg/sachet
Εναιώρημα Πόσιμο μίας Δόσης: 1000 mg/5 ml sachet

Δραστική ουσία: SUCRALFATE
Περιεκτικότητα: 1000 mg/φακελίσκο
Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
Συσκευασία: BTx20 SACHETS, BTx30 SACHETS
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

RHEOSTOP R

ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ 2 mg
Δραστική ουσία: LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE
Περιεκτικότητα: 2 mg
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
Συσκευασία: BTx6
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

ZOLIDEN

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 75 mg

Φάρμακα κατά του Έλκους/Ανταγωνιστής των Η2-υποδοχέων της ισταμίνης.
Αναβράζοντα Κοκκία: 300 mg/sachet
Αναβράζοντα Δισκία: 150 mg/tab

Δραστική ουσία: RANITIDINE HYDROCHLORIDE
Περιεκτικότητα: 75 mg
Μορφή: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx12
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

ZOLIDEN

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ 75 mg
Δραστική ουσία: RANITIDINE HYDROCHLORIDE
Περιεκτικότητα: 75 mg
Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BTx10, BTx20
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης