Blog

Ο ΟΦΕΤ στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Ούτε μία σταγόνα χαμένη

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)- με τις Φαρμακοβιομηχανίες του Uni-Pharma και InterMed, την Εμπορική Εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών Uniherbo- τιμά την πράσινη οικονομία και την παγκόσμια ημέρα νερού- που γιορτάζεται στις 22 Μαρτίου- με μία σειρά σημαντικών ενεργειών.

Δράσεις που σέβονται το Μεγάλο μας Σπίτι που είναι το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, υπό την ομπρέλα της Στρατηγικής Κοινωνικής Ευθύνης, με το μότο «U & I Care» και ειδικότερα τις δράσεις “U & I Green” – Εσύ και Εγώ, αλλά ταυτόχρονα UNI-PHARMA & INTERMED νοιαζόμαστε για το περιβάλλον», με τους 600 εργαζομένους, να έχουν ενστερνιστεί πλήρως την οικολογική κουλτούρα της Διοίκησης για μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και βιώσιμη ανάπτυξη.

Και οι τρεις βιομηχανικές / παραγωγικές μονάδες του Ομίλου (δύο της Uni-pharma και μία της InterMed) έχουν δημιουργηθεί με στόχο τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Το βιοκλιματικό κτίριο της Uni-Pharma στην Κηφισιά δείχνει ήδη το δρόμο της αειφορίας και της πράσινης λογικής, με μόνωση στις επιφάνειές του για μείωση του θορύβου και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των φυσικών πόρων και ειδικότερα του νερού και του Φυσικού Αερίου.

Και οι 3 μονάδες, διαθέτουν υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων, μέσω της οποίας τα απόβλητα αποστέλλονται είτε για καταστροφή σε μονάδες του εξωτερικού, είτε σε γνωστή ελληνική τσιμεντοβιομηχανία για παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου (μαζούτ).

Σε όλες τις μονάδες, υπάρχουν απόλυτα φίλτρα HEPA κατακράτησης σωματιδίων (στις καμινάδες) για προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στην ίδια λογική, κινείται και η διαχείριση υδάτινων και υγρών αποβλήτων. Τα συγκεκριμένα απόβλητα, δεν κατευθύνονται στη θάλασσα, ούτε στις αποχετεύσεις, αλλά καταστρέφονται μέσω ειδικού φορέα διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να προστατεύεται απόλυτα ο υδροφόρος ορίζοντας.

Γενικότερα, υπάρχει 100% υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων και για την προστασία των εδαφών.

Ειδικότερα, τόσο η UNI-PHARMA S.A όσο και η INTERMED S.A. είναι βιομηχανίες που αναπτύσσουν, παράγουν, εμπορεύονται φαρμακευτικά προϊόντα, με κύριο μέλημά τους τη δημιουργία και τη διακίνηση καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Για τον σκοπό αυτό, η Διοίκηση του Ομίλου ΟΦΕΤ δεσμεύεται ότι η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ακολουθεί, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 50001:2018 και της ισχύουσας νομοθεσίας περί φαρμακευτικών προϊόντων. Για τον Όμιλο ΟΦΕΤ, ποιότητα σημαίνει εντοπισμός και κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη και της νομοθεσίας και συνεχή βελτίωση τόσο της ικανοποίησης των πελατών, όσο και της ποιότητας των προϊόντων.

Ως βιομηχανίες με ενεργή παραγωγή υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, αισθανόμαστε έντονα την ευθύνη να ξεπερνάμε τα στενά όρια των Κατευθυντήριων Οδηγιών σε τομείς όπως:

  • ορθολογική χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων
  • διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων
  • ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και γραφικής ύλης,
  • περιορισμός εκπομπών ρύπων από τα οχήματα και την παραγωγική υποδομή της εταιρείας
  • απομάκρυνση όλων των οργανικών διαλυτών από τις παραγωγικές διεργασίες
  • βιοκλιματικός προσανατολισμός των εγκαταστάσεων

Η δέσμευση του Ομίλου ΟΦΕΤ για ανάληψη δράσεων ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης εκφράζεται στην Περιβαλλοντική Πολιτική που περιλαμβάνεται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ποιότητας και Περιβάλλοντος, πιστοποιημένο κατά ISO14001:2015, καθώς και στην Ενεργειακή Πολιτική του Ομίλου ΟΦΕΤ κατά ISO 50001:2018.

Σημαντικό στοιχείο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής μας, αποτελεί και η παρακολούθηση της κατανάλωσης του νερού. Αναγνωρίζοντας τη σημαντική ποσότητα νερού που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις μας, εξαιτίας των αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγής, των αναγκών υγιεινής των υπαλλήλων και του μεγάλου αριθμού επισκεπτών και εργαζομένων, καταβάλλουμε προσπάθεια για τη μείωσή της, παρακολουθώντας τις καταναλώσεις ανά Εταιρεία και λαμβάνοντας μέτρα όπου απαιτείται.

Στόχος του Ομίλου ΟΦΕΤ είναι η ορθολογική χρήση του νερού και η μείωση της κατανάλωσης αυτού σε όλες τις δραστηριότητές μας, με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και με τις απαραίτητες παρεμβάσεις, όπου αυτό είναι δυνατό. Η κάλυψη των αναγκών της UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και της INTERMED S.A. σε νερό γίνεται εξολοκλήρου από το δίκτυο της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Τα κυριότερα μέτρα που έχουν λάβει από κοινού οι Εταιρείες για την εξοικονόμηση νερού είναι τα κατωτέρω:

  • Η μείωση των πλύσεων του εξοπλισμού μέσω καλύτερου προγραμματισμού παραγωγής.
  • Η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ορθολογικής χρήσης του νερού για την αποφυγή σπατάλης.
  • Η χρήση νέων τεχνολογιών και η τοποθέτηση αυτόματων συστημάτων ροής στις βρύσες των χώρων υγιεινής με φωτοκύτταρο, αντί για τις συμβατικές βρύσες, για μείωση της κατανάλωσης νερού.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, στον Όμιλο ΟΦΕΤ καταφέραμε αξιοσημείωτη μείωση της κατανάλωσης νερού την τελευταία πενταετία, για την οποία μάλιστα λάβαμε ειδική διάκριση (SILVER Βραβείο) το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο των ENVIRONMENTAL AWARDS 2020. Ο Όμιλος ΟΦΕΤ, διακρίθηκε με δυο ΧΡΥΣΑ και δύο SILVER βραβεία, αναφορικά με το νέο Βιοκλιματικό Εργοστάσιο, τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, τη μείωση κατανάλωσης νερού και τις έξυπνες λύσεις διαχείρισης ενέργειας αντίστοιχα.

Ιδιαίτερα σημαντικά βραβεία, που μας ξεχωρίζουν και δείχνουν το δρόμο της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, που ακολουθεί πιστά και στοχευμένα εδώ και χρόνια ο ΟΦΕΤ.

Η ειδική κατανάλωση νερού (σε m3 ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος) και η έντονη πτωτική της πορεία, ως ένδειξη της εξοικονόμησης νερού, παρατίθεται στο κατωτέρω διάγραμμα (βλ. διάγραμμα νερού)

Επιπλέον, η UNIPHARMA & INTERMED, αποτελούν από το 2016 υπερήφανα μέλη του UN Global Compact, του Οικουμενικού Συμφώνου Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ των Αρχών του Συμφώνου, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη.

Εξάλλου, στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2020», δηλαδή των επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη βιώσιμη ανάπτυξη, βρίσκεται από τις 7 Δεκεμβρίου 2020, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη. Πρόκειται για 25 επιχειρήσεις – πρότυπα, που αναδεικνύουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας. Η εν λόγω τεχνική αξιολόγηση, πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του Δικτύου Quality Net Foundation και διήρκεσε αρκετούς μήνες, γεγονός που καθιστά τον τίτλο «Most Sustainable Companies» για τις βιομηχανίες του ΟΦΕΤ, Uni-pharma και InterMed, ιδιαίτερα σημαντικό.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι από τον Φεβρουάριο του 2021, η CEO του ΟΦΕΤ κυρία Ιουλία Τσέτη. είναι πρόεδρος του Α’ Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact Network Hellas, του Ελληνικού Δικτύου, του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), γεγονός ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για το ελληνικό επιχειρείν και τον Όμιλο Τσέτη, ο οποίος έχει στην κορυφή της ατζέντας του, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την έμφαση στην αιεφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, για τρίτη χρονιά, η Green Team των εργαζομένων του ΟΦΕΤ βρέθηκε σε νησιά της Ελλάδας για υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό, προκειμένου να καθαρίσει τις θάλασσες και τις ακτές με το σύνθημα «Save The Sea» και σε συνεργασία με την All for Blue, με την τεχνολογία «zero waste” με στόχο την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.