«Εργασία χωρίς βία και παρενόχληση» – Παρουσίαση Οδηγού εφαρμογής του ΣΕΒ για τις επιχειρήσεις

«Η βία και παρενόχληση στην εργασία αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα. Η υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις μέτρων και πολιτικών για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, εκτός από υποχρεωτική είναι και αναγκαία, όχι μόνο για την προαγωγή ευρύτερων κοινωνικών στόχων, όπως είναι η κατάργηση των διακρίσεων, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου, αλλά και επειδή συμβάλλει στην ομαλή και παραγωγικότερη λειτουργία κάθε επιχείρησης».

Με αυτό το βασικό μήνυμα, και με εργαλείο τον Οδηγό του ΣΕΒ προς τις επιχειρήσεις για εργασία χωρίς βία και παρενόχληση, η Ομάδα για τη Διαφορετικότητα, τη Συμπερίληψη και την Ισότητα του Συνδέσμου διοργάνωσε ανοιχτή ψηφιακή εκδήλωση, με θέμα «Εργασία χωρίς βία και παρενόχληση: Οδηγός του ΣΕΒ για τις επιχειρήσεις» χθες, (Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022). Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, μίλησαν η κυρία Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας και η επικεφαλής της Ομάδας για τη Διαφορετικότητα, τη Συμπερίληψη και την Ισότητα και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ κυρία Ιουλία Τσέτη.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες ο Γενικός Διευθυντής Αλέξανδρος Χατζόπουλος, τόνισε ότι «στον ΣΕΒ -πέρα από ζήτημα αρχής και αξιών – η δημιουργία μιας κουλτούρας και ενός τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων, που θα ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων και όλα τα συναφή θέματα βρίσκονται στον πυρήνα των σύγχρονων θεμάτων του επιχειρείν. Όπως έχουμε πράξει και στο παρελθόν για πλείστα ζητήματα ενδιαφερόμαστε για το πνεύμα και όχι μόνον το γράμμα των κανονιστικών ρυθμίσεων. Στην περίπτωση της αποφυγής της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, φιλοδοξία μας είναι εμείς και οι επιχειρήσεις μέλη μας να είμαστε και εδώ θεματοφύλακες», επισήμανε ακόμη ο κ. Χατζόπουλος.

Στη συνέχεια η κυρία Ιουλία Τσέτη, μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ και επικεφαλής της Ομάδας για τη Διαφορετικότητα, τη Συμπερίληψη και την Ισότητα αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ να προχωρήσει στη δημιουργία της Ομάδας και επισήμανε ότι «ο Οδηγός αποτελεί την πρώτη δράση της Ομάδας που δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή των προβλέψεων του ν. 4808/21. Ο Οδηγός -τόνισε η κυρία Τσέτη- απευθύνεται ειδικότερα, κατά πρώτον σε στελέχη των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού που κατά τεκμήριο έχουν τη σχετική αρμοδιότητα και κατά δεύτερον σε όλα τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων τα οποία πρέπει να γνωρίζουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Συμπληρωματικά του Oδηγού δημιουργήσαμε και ένα σύντομο κείμενο υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων Q&A, το οποίο στόχο έχει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στην ενημέρωση που θα κάνουν στους εργαζόμενους τους για τις προβλέψεις του νόμου. Η κυρία Τσέτη επισήμανε επίσης ότι οι επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες με παγκόσμιο προσανατολισμό, επιβάλλεται πλέον να συμπεριλάβουν στο αξιακό τους σύστημα ανάλογες έννοιες και να προάγουν συμπεριφορές απόλυτου σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. «Έχουμε ως κοινωνία στη διάθεσή μας πληθώρα διεθνών, ευρωπαϊκών συνθηκών και με τον ν. 4808/21 και εθνική νομοθεσία που μας υποστηρίζει πλήρως. Επαφίεται σε εμάς να αναλάβουμε τις δράσεις που χρειάζονται και να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το εργασιακό περιβάλλον, σε όφελος τόσο των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων. Η Ομάδα στον ΣΕΒ, ξεκινάει τώρα το έργο της, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε ενδελεχώς στις επιχειρήσεις τη νέα αυτή δράση και πολιτική, ώστε να γίνουν και οι εργαζόμενοι κοινωνοί του εγχειρήματος και όχι μόνο οι εργοδότες», κατέληξε στην παρέμβασή της.

«Για την κυβέρνησή μας, το ζήτημα της πρόληψης και της καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία αποτελεί προτεραιότητα» δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική, την Οικογένεια και την Ισότητα των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας στην εκδήλωση. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ να δημιουργήσει έναν οδηγό που θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, η κ. Συρεγγέλα σκιαγράφησε πρωτοβουλίες που έχει υλοποιήσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία στην πράξη ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης στην εργασία, με στόχο την προστασία των εργαζομένων – γυναικών και ανδρών.

Ο κ. Γιάννης Σιδηρόπουλος, Policy Εxpert ΣΕΒ παρουσιάζοντας τον Οδηγό τόνισε, μεταξύ των άλλων, ότι με τον Ν. 4808/2021 (Μέρος ΙΙ), επιχειρείται να διαμορφωθεί στην Ελλάδα ένα σύγχρονο, περιεκτικό και συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο, ειδικά για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στο πλαίσιο της εργασίας. Η ορθή εφαρμογή των προβλέψεών του, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην προαγωγή των προαναφερόμενων στόχων, με αμοιβαία οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους, τους απασχολούμενους και τις λοιπές κατηγορίες προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής.

Την οπτική των στελεχών της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μετέφερε στην παρέμβασή του ο κ. Σωτήρης Σταματίου, Πρόεδρος του ΣΔΑΔΕ, ενώ ενδιαφέρουσες και διδακτικές περιπτώσεις εφαρμογής ανέπτυξε ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Α. Βάγιας.

Η Ιουλία Τσέτη στο 7ο Delphi Economic Forum – Οι Βιοεπιστήμες & ο ρόλος τους στην οικονομίας

Το δικό της στίγμα αναφορικά με τον ρόλο των Βιοεπιστημών στην ανάκαμψη της οικονομίας και της μεταπανδημικής εποχής, κατέθεσε στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, φαρμακοποιός MSc, πρόεδρος του UN Global Compact Net Work Hellas και μέλος ΔΣ του ΣΕΒ, κυρία Ιουλία Τσέτη.
Η κυρία Τσέτη, πραγματοποίησε μία τοποθέτηση – συνέντευξη one to one στη δημοσιογράφο κυρία Μαρία Νικόλτσιου και ειδικότερα στην ενότητα HEALTH με θέμα: «GREEK LIFE SCIENCE: RECOVERING THE ECONOMY».
Το μήνυμα που έστειλε η κυρία Τσέτη, είναι ότι οι Βιοεπιστήμες, αποτελούν μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας, στη βάση της οποίας πρέπει να υπάρχει η σύμπτυξη και η κοινωνική συνοχή. Η ανάπτυξη δε αυτή, μπορεί να βασιστεί σε δύο πυλώνες:
Πρώτον, στην ΙΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ, ώστε να ενωθεί ο επιχειρηματικός κόσμος
και
Δεύτερον, στις 10 Διακηρυγμένες Αρχές του ΟΗΕ και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Στην Ελλάδα οι Αρχές αυτές εκπροσωπούνται από το Ελληνικό Δίκτυο UN GLOBAL COMPACT NET WORK HELLAS, του οποίου επικεφαλής εδώ και ένα χρόνο, είναι η κυρία Ιουλία Τσέτη.
Το UN GLOBAL COMPACT, δηλαδή το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί μία παγκόσμια πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας, την οποία ίδρυσε πριν χρόνια στο Φόρουμ του Νταβός, ο τότε 7ος ΓΓ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν. Το δίκτυο, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του ιδιωτικού τομέα σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι οποίες προέρχονται από την αυξανόμενη διεθνοποίηση. Επίσης, το Δίκτυο αποτελείται από επιχειρήσεις που δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες τους και τις Αρχές τους, σύμφωνα με τις 10 Αρχές του ΟΗΕ και τις 17 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μεταξύ των Αρχών αυτών, είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η κατάργηση της Παιδικής εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, οι Ηθικές Συνεργασίες.
Ως πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου του GCNH, η κυρία Τσέτη κάλεσε τις επιχειρήσεις να γίνουν μέλη του Δικτύου, έτσι ώστε να τονωθεί η προσδοκία του επιχειρηματικού κόσμου, προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ο ρόλος τους στην οικονομία 
Όσον αφορά τις Βιοεπιστήμες, σύμφωνα με την κυρία Τσέτη, «Με τον όρο αυτό, εννοούμε τις επιστήμες της Βιολογίας, της Φαρμακολογίας και της Ιατρικής που εστιάζουν στην ευζωία, στην αντιμετώπιση ανίατων ασθενειών και στην πρόληψη, για μία καλύτερη ποιότητα ζωής και υγιή γήρανση.
Οι Βιοεπιστήμες με την καινοτομία που πρεσβεύουν, αποτελούν τον τομέα που θα φέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη, σε έναν κόσμο που αλλάζει.
Οι Επιστήμες Υγείας αποτελούν ένα από τα κορυφαία πεδία δραστηριότητας στο ελληνικό «οικοσύστημα» καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ο τομέας των Βιοεπιστημών αναμφίβολα εξελίσσεται ταχύτατα και παρουσιάζει εξαιρετική δυναμική ανάπτυξης, εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων – συνεισφέροντας στην βελτίωση της υγείας της εγχώριας κοινότητας, εξάγοντας καινοτόμες γνώσεις, ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες. Οι καινοτόμες γνώσεις και ιδέες, προωθούνται, είτε από τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, είτε από start ups, κρατικές, ή ιδιωτικές».
Και συνέχισε στην τοποθέτησή της:
«Είναι εντυπωσιακό, ότι το 30,8% των διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν στη χώρα μας κατά το 2020, σχετίζονταν με την Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα παράγεται βασική έρευνα.
Ακόμη, είναι αξιοσημείωτη η συμμετοχή των Ελλήνων ερευνητών σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, όπως το Horizon Europe, μέσω των οποίων διεκδικούν σημαντικές επιδοτήσεις προς την υλοποίηση του έργου τους. Αυτό φανερώνει την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων επιστημόνων καθώς και την τεράστια δυναμική τους προς την αντιμετώπιση σοβαρών υγειονομικών προκλήσεων.
Ενδεικτικά, μόνο το 2020 εγκρίθηκαν 327 ερευνητικές προτάσεις στο πλαίσιο του Horizon 2020 που αφορούσαν τον θεματικό πυλώνα της Υγείας και αποδόθηκαν σε αυτές συνολικά επιχορηγήσεις, ύψους 122.200.000 ευρώ. Ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον στοιχείο που αποδεικνύει τον δυναμισμό της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και τις επιτυχίες της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η διάκριση πέντε ελληνικών ερευνητικών κέντρων, μεταξύ των οποίων το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ανάμεσα στα 50 πρώτα της Ευρώπης για τις επιδόσεις τους στο Horizon 2020».
Η κυρία Ιουλία Τσέτη υποστήριξε ακόμη, ότι το ελληνικό επιχειρείν έχει προοπτική και προέτρεψε τους νέους επιστήμονες να ασχοληθούν με το πεδίο των Βιοεπιστημών και με την έρευνα, αφήνοντας πίσω τις αγκυλώσεις και απογοητεύσεις!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέντε διακρίσεις σε UNI-PHARMA & InterMed στα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2022

Πέντε σημαντικές διακρίσεις στον θεσμό των ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2022, κατέκτησαν οι φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA & InterMed.
Οι διακρίσεις αυτές, υπογραμμίζουν για ακόμη μία φορά, τον κυρίαρχο ρόλο των προϊόντων UNIPHARMA & InterMed στα φαρμακεία, την αποδοχή και εμπιστοσύνη των πολιτών και την εξαιρετική συνεργασία εδώ και χρόνια με την κοινότητα των φαρμακοποιών.
Η απονομή των Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς 2022 πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου σε μια λαμπερή εκδήλωση, στο ELEON LOFT, και οι επιχειρήσεις, φορείς και ομάδες που διακρίθηκαν, βραβεύτηκαν για τη δράση, τις ενέργειες, την παρουσίαση καινοτομιών ή βέλτιστων πρακτικών προς όφελος της φαρμακευτικής περίθαλψης, της πρόληψης και της λειτουργίας των φαρμακείων.
Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής κυρία Ντανιέλα Μάλο, πρόεδρος ΕΕΦΑΜ, κηρύσσοντας και την έναρξη της τελετής απονομής των Αριστείων.
Να σημειώσουμε, ότι τα προϊόντα που διακρίθηκαν είναι ALGOFREN Eff. granules, URISEDON, THE SKIN PHARMACIST, ενώ η δυναμική Ομάδα πωλήσεων της InterMed, κατακτώντας το GOLD βραβείο, απέδειξε για πολλοστή φορά, το δυναμικό της ρόλο και την αξιοπιστία με την οποία συνεργάζεται με τους Έλληνες φαρμακοποιούς.
Ειδικότερα, τα βραβεία που απονεμήθηκαν στις δύο βιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, έχουν ως εξής:
5α Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο και έντυπα μέσα)
Platinum: INTERMED – Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Έφη Σπηλιωτοπούλου, Product Manager InterMed – ALGOFREN Eff. Granules
5β Digital καμπάνια Gold: INTERMED – Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Έφη Σπηλιωτοπούλου, Product Manager InterMed – ALGOFREN Eff. Granules
Silver: UNIPHARMA – Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Μαρία Κατσάνου, Product Manager της UNI-PHARMA – URISEDON
11 Design και packaging προϊόντος φαρμακείου
Gold: INTERMED – Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Έφη Σπηλιωτοπούλου, Product Manager InterMed – THE SKIN PHARMACIST
14 Ομάδα πωλήσεων που διακρίθηκε στα φαρμακεία
Gold: INTERMED – Το βραβείο παρέλαβαν οι κ.κ. Αντώνιος Ζέππος, Εμπορικός Διευθυντής InterMed, και Ιωάννης Χρονόπουλος, District Manager της InterMed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNI-PHARMA & Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ αναλαμβάνουν δράση για τους πρόσφυγες

Η Πρόεδρος και CEO των φαρμακοβιομηχανιών UNI-PHARMA & InterMed και Πρόεδρος του UN Global Compact Network Hellas κυρία Ιουλία Τσέτη, συναντήθηκε τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 στο γραφείο της, με την Αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, κυρία Maria Clara Martin, προκειμένου να συζητήσουν αλλά και να ενεργοποιήσουν στοχευμένες δράσεις για τους πρόσφυγες.
Στον απόηχο των δραματικών γεγονότων που βιώνουμε τις τελευταίες εβδομάδες στην Ουκρανία, η ανάληψη δράσης πρέπει να είναι στοχευμένη, άμεση αλλά και συντονισμένη. Οι ενέργειες των UNI-PHARMA & InterMed με τις αρμόδιες Υπηρεσίες  του ΟΗΕ, όπως η Ύπατη Αρμοστεία, είναι άμεσες γιατί όταν άνθρωποι εκτοπίζονται από τα σπίτια και τη χώρα τους βίαια λόγω συρράξεων, οι επίσημοι θεσμικοί φορείς του κοινωνικού διαλόγου χρειάζεται να συμπλέουν και να συνδράμουν με βιώσιμες λύσεις προς όφελος των ανθρώπων.
Οι δύο κυρίες Maria Clara Martin και Ιουλία Τσέτη, με τις ομάδες τους, ανταλλάσσοντας απόψεις για τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν από κοινού δράσεις με στόχο τόσο τη βοήθεια των προσφύγων, όσο και την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι δύο πλευρές, είναι έτοιμες να συνεργαστούν με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, τους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα.

Business Review 2022: Η UNI-PHARMA ένα από τα ΑΙΩΝΟΒΙΑ BRANDS

Με τη SILVER διάκριση και τον τίτλο: «ΑΙΩΝΟΒΙΑ BRANDS 2022» βραβεύτηκε η UNIPHARMA, στο πλαίσιο του 22ου Συνεδρίου Marketing& Πωλήσεων με θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Οι μελλοντικές προκλήσεις ανάπτυξης» που οργάνωσε το περιοδικό BUSINESS REVIEW.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2022 και η UNI-PHARMA διακρίθηκε για τα 59 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας της στην ελληνική φαρμακευτική αγορά. Το βραβείο παρέλαβε η πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, φαρμακοποιός MSc, πρόεδρος του UN Global Compact Network Hellas και μέλος ΔΣ του ΣΕΒ κυρία Ιουλία Τσέτη.
Στο συνέδριο παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος– ο οποίος και επέδωσε τη διάκριση στην κυρία Ιουλία Τσέτη- και ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Νίκος Μαντζούφας.

GREEN AWARDS 2022 – Δύο σημαντικά πράσινα βραβεία για την UNI-PHARMA

Δύο πολύ σημαντικά βραβεία κατέκτησε η UNI-PHARMA στον θεσμό Green Awards 2022 που οργάνωσε ο όμιλος BOUSSIAS υπό την Αιγίδα της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος.
Η φαρμακοβιομηχανία κατέκτησε:
 • 1 GOLD Βραβείο στην κατηγορία 3.1.5 Best Green Business Model, με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Όμιλο ΟΦΕΤ»
 • 1 Platinum Award ως Green Company of the year.
Η UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ειδικότερα, ήταν μεταξύ των τριών εταιρειών, με την υψηλότερη βαθμολογία σε ολόκληρη την ενότητα που συμμετείχε, αποσπώντας το Platinum Βραβείο.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022, στο Radisson Blu Park Hotel, όπου για 2η συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα επιβραβεύτηκαν και αναδείχθηκαν προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ανάπτυξης οι οποίες προάγουν την GREEN οικονομία και το Eco Living.
Περισσότερα από 150 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι Φορέων, Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων, Επαγγελματίες καθώς και εκπρόσωποι Τύπου, βρέθηκαν στην Τελετή Απονομής, επικροτώντας την καινοτομία και την ποιότητα των βραβευμένων υποψηφιοτήτων που αφορούσαν εταιρείες με διαδικασίες ανάπτυξης και υπηρεσίες με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στον πλανήτη, βιώσιμες τεχνολογίες και πρακτικές, αλλά και προϊόντα που θεωρούνται Green, Eco-friendly, Recyclable, Reusable και Zero Waste.
Συνολικά, διακρίθηκαν 29 εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω σε όλες τις κατηγορίες των βραβείων.
Η Κωνσταντίνα Σκαναβή, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «Βιώσιμη κοινωνία είναι αυτή που πλαισιώνεται από πρωτοπόρες πράσινες βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες, εμπνευσμένους επιχειρηματίες, καινοτόμες startup επιχειρήσεις και πολίτες με όραμα την ποιότητα του περιβάλλοντος ως κοινό αγαθό για όλους. Τώρα όσο ποτέ άλλοτε, όταν, σύντομα, θα γυρίζουμε την σελίδα της πανδημίας, αφήνοντας πολλαπλώς πληγωμένο το περιβάλλον, από την πρόσφατη επιστροφή στα πλαστικά μιας χρήσης, τις μάσκες, τα γάντια, τις χημικές απολυμάνσεις, τα ΠΡΑΣΙΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ έρχονται να τιμήσουν τα πιο καινοτόμα πράσινα έργα και μυαλά, που τόσο ο πλανήτης μας έχει ανάγκη, για να προστατευτεί η δημόσια υγεία και να ζούμε όλες και όλοι μια καθημερινότητα που να σέβεται την ζωή».
Από την πλευρά της, η Άννα Μαρία Παπίρη, Wellness Editor – Author, Co-Founder Wellness Project, Boussias, στον χαιρετισμό της ανέφερε: «Να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το βραβείο σας. Αναπτύξτε την εξωστρέφειά σας και στοχεύστε θετικά στο αύριο. Είμαστε πάνω στο κύμα ενός κόσμου που αλλάζει και είναι απαραίτητο να νιώσουμε όλοι μας ότι η αλλαγή αυτή είναι και δική μας ευθύνη. Η πράσινη οικονομία, έχει την ικανότητα να συνδέσει μεταξύ τους εκατοντάδες χιλιάδες ανόμοιες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, παραγωγής και πώλησης προϊόντων προς ένα κοινό σκοπό: Ποιοτικές Υπηρεσίες και Ποιοτικά Προϊόντα για καλύτερη ποιότητα ζωής και ευημερία».

CIRCULAR ECONOMY & ENERGY MASTERING AWARDS 2022: Η UNI-PHARMA στην κορυφή της κυκλικής οικονομίας

Μία σειρά σημαντικών διακρίσεων, οι οποίες κατατάσσουν τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, στην κορυφή των δράσεων της κυκλικής οικονομίας, της αειφορίας καθώς και της ενεργειακής διαχείρισης, κατέκτησαν πρόσφατα οι βιομηχανίες του ΟΦΕΤ.
Πρόκειται για τις διακρίσεις στις διοργανώσεις του ομίλου BOUSSIAS, Circular Economy Awards 2022 και Energy Mastering Awards 2022.
Τα μοναδικά βραβεία για την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα, τα Circular Economy Αwards 2022, ανέδειξαν την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 στο Radisson Blu Park Hotel τους νικητές, σε μια ολοζώντανη covid free Τελετή Απονομής.  Οι καινοτόμες πρακτικές που αναδείχθηκαν μέσα από τα Circular Economy Αwards αποδεικνύουν ότι, ακόμη και σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για συστήματα και ανθρώπους, συνεχίστηκε ακάθεκτη η πορεία για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, που αποτελεί το νέο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης επιχειρήσεων και χωρών.
Στα Circular Economy Αwards 2022, η UNI-PHARMA αναδείχθηκε Circular Economy Company of the Year, μία διάκριση, που συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία από όλες τις συμμετοχές.
Αναφορικά με τα Energy Mastering Awards 2022, πρόκειται για βραβεία που αφορούν στην ενεργειακή διαχείριση και την αειφορία των επιχειρήσεων.
Με 7 συνολικά διακρίσεις, η UNI-PHARMA, κατέκτησε και τον τίτλο:  Stewardship Award for Efficiency Initiative.
Αναλυτικά, οι διακρίσεις στα Energy Mastering Awards 2022 έχουν ως εξής:

 

Συμμετέχουσα εταιρείαCategoryΤίτλος υποψηφιότηταςΒραβεία
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
1.9 Φαρμακευτικές Εταιρείες / PharmaceuticalΒιωσιμότητα, κυκλική οικονομία & καινοτομία στον Όμιλο ΟΦΕΤWINNER
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
4.3 Energy InnovationΒιωσιμότητα, κυκλική οικονομία & καινοτομία στον Όμιλο ΟΦΕΤBRONZE
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
4.5. Energy Revolution – Efforts to Mitigating Climate ChangeΒιωσιμότητα, κυκλική οικονομία & καινοτομία στον Όμιλο ΟΦΕΤBRONZE
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΟΥΛΙΑ & ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
4.1 Energy ConservationΕξοικονόμηση Ενέργειας στον Όμιλο ΟΦΕΤBRONZE
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.2.1.5 BEMS, Building Automations, Smart Building SystemsΨηφιακές καινοτόμiες στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)BRONZE
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.2.2.4 Smart Building TechnologiesΨηφιακές καινοτόμiες στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)SILVER
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.4.6. Energy Efficiency ProgramΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΗ  UNI-PHARMA S.A.GOLD

Βιταμίνη D3 και Καρκίνος

 *Του Στυλιανού Γιασσά

Η βιταμίνη D3 έχει ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της ομοιόστασης του ασβεστίου και του φωσφόρου και κατά συνέπεια, στη διατήρηση της υγείας των οστών και των δοντιών. Επιπλέον η βιταμίνη D3 εμπλέκεται στο μεταβολισμό των ιστών και η παρουσία της σε επαρκή ποσότητα, είναι ουσιώδης για την διαφοροποίηση των κυττάρων και τη διατήρηση της λειτουργικότητας των μεμβρανών, καθώς και για τη λειτουργία διαφόρων οργάνων, όπως το δέρμα, οι μύες, το πάγκρεας, τα νεύρα, ο παραθυρεοειδής αδένας και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η D3 πέραν της  αντιφλεγμονώδους δράσης της,  δρα κατασταλτικά στο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την κυτταρική διαφοροποίηση, και νεοαγγειογένεση των νεοπλασματικών κυττάρων, προωθώντας την απόπτωσή  τους, επηρεάζοντας αποτρεπτικά με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο των μεταστάσεων (1,2).

Θα μπορούσε η  χορήγηση της D3 να επηρεάζει την εμφάνιση νεοπλασματικών νοσημάτων και να έχει προληπτική χρήση;

Υπάρχουν πολλές επιδημιολογικές μελέτες που υποδεικνύουν ότι με επίπεδα βιταμίνης D3 κάτω των 20ng/mL υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης νεοπλασματικών, αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων καθώς και λοιμώξεων, ενώ έχουμε μείωση αυτού του κινδύνου με την αύξηση των επιπέδων της. Από την άλλη, μη πειστικά και ενδεχομένως αντικρουόμενα, είναι τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών, αναφορικά με την χορήγηση βιταμίνης D3 για μείωση κινδύνου, ή πρόληψη νεοπλασματικών, αυτοάνοσων, καρδιαγγειακών και μεταβολικών νοσημάτων, αλλά και σοβαρών λοιμώξεων (4-8) . Μια ανασκόπηση εννέα προοπτικών μελετών  που συμμετείχαν 11.656 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, μείωσαν κατά 12% τον κίνδυνο εμφάνισης διηθητικού καρκίνου του μαστού με κάθε  αύξηση 5ng/mL της βιταμίνης D3, έχοντας επίπεδα ασφαλείας μεταξύ 27ng/mL και 35ng/mL (3). Δεν αναδείχθηκε όφελος στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Η VITAL είναι η μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη(9) με 25.871 συμμετέχοντες, που αφορά, την πρωτογενή πρόληψη  της χορήγησης βιταμίνης D3 σε νεοπλασματικά και καρδιαγγειακά νοσήματα. Η πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης ήταν αρνητική για το όφελος χορήγησης της D3 ως πρόληψη νεοπλασματικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σε υποαναλύσεις της μελέτης που δεν είχαν προκαθοριστεί στο αρχικό πρωτόκολλο,  φάνηκε μείωση της συνολικής θνητότητας από νεοπλασματικά νοσήματα μετά από 2 χρόνια λήψης βιταμίνη D3 2000 IU.

Δεν μπορεί να ξεκαθαριστεί κάποια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ επιπέδων βιταμίνης D3 και Καρκίνου του Προστάτη (9-10). Φαίνεται όμως ότι τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης D ενδεχομένως να μπορούν να καθορίσουν μια λιγότερο επιθετική νόσο (11-12).

Υπάρχει σχέση όσον αφορά την έλλειψη της βιταμίνης D3 και του κινδύνου εμφάνισης Καρκίνου Παχέος  Εντέρου (3), όπως προκύπτει από τις δημοσιεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO). Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζονται από 17 κοχόρτης μελέτες με 5706 ασθενείς πάσχοντες από καρκίνο Παχέος Εντέρου(13), όπου αναδεικνύεται  ότι, επίπεδα  βιταμίνης D3 <12ng/ml, έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου ενώ, τιμές >30ng/ml και κυρίως μεταξύ 35ng/ml και 40ng/ml, έχουν μειωμένο κίνδυνο.

Αναδείχθηκε συσχέτιση των επιπέδων της βιταμίνης D3  αναφορικά με την πρόγνωση  στον  Μεταστατικό Καρκίνο  Παχέος Εντέρου (15-16). Στην αναδρομική ανάλυση της μελέτης φάσης lll (14) CALGB (Alliance) 80405 με 1043 ασθενείς με Μεταστατικό Κολοορθικό Καρκίνο, που έλαβαν χημειοθεραπεία και βιολογικούς παράγοντες και στα δύο σκέλη της μελέτης, το σκέλος που έπαιρνε υψηλά επίπεδα βιταμίνης D3,  είχε στατιστικά σημαντικό όφελος στην συνολική επιβίωση, έναντι του σκέλους με τις χαμηλές δόσεις D3 (32,6  έναντι 24,6 μηνών). Ίδιο στόχο είχε η ανάδειξη προγνωστικού ρόλου χορήγησης υψηλών δόσεων βιταμίνης D3, στη μελέτη φάσης II SUNSHINE με 139 ασθενείς και Μεταστατικό Κολοορθικό Καρκίνο, που έπαιρναν χημειοθεραπεία 1ης γραμμής(17). Το 2017 στο Παγκόσμιο Συνέδριο ASCO στο Σικάγο, έγινε προκαταρτική αναφορά στην μελέτη SUNSHINE για την στατιστικά σημαντική διαφορά που είχε το σκέλος με τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης D3,  σχετικά με το διάστημα χωρίς πρόοδο της νόσου PFS (12,4 έναντι 10,7 μηνών). Έχει σχεδιαστεί για τον λόγο αυτό μεγάλη μελέτη φάσης III προς επιβεβαίωση της SUNSHINE.

Τα δεδομένα των μελετών αναφορικά με την προληπτική δράση των επιπέδων της βιταμίνης D3 στα νεοπλασματικά νοσήματα είναι αντικρουόμενα.

Για τώρα δεν υπάρχει σύσταση λήψης της βιταμίνης D3 με στόχο την πρόληψη.

Το όφελος της βιταμίνης D3 είναι δεδομένο για την υγεία του σκελετού και υπάρχουν δεδομένα για την  συμμετοχή της στην καλύτερη έκβαση των νεοπλασματικών νοσημάτων. Η διόρθωση  των χαμηλών επιπέδων της βιταμίνης D3 είναι απαραίτητη για τους παραπάνω λόγους για όλο τον πληθυσμό και ειδικότερα στην περίπτωση πρωτοδιαγνωσθείσας Μεταστατικής Νόσου Παχέος Εντέρου. Τα  επιθυμητά επίπεδα είναι μεταξύ 30ng /ml και 40ng/ml. Αυτό επιτυγχάνεται με την διατροφή, την έκθεση στον ήλιο τηρώντας τις ιατρικές οδηγίες ασφάλειας και τα συμπληρώματα βιταμίνης D3,  με αθροιστική ημερήσια δόση >1.000 IU.

 

*Ο κ. Γιασσάς Στυλιανός, είναι παθολόγος ογκολόγος, Δ/ντής Β΄ Ογκολογικής Κλινικής Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ και Δ/ντής Γ’ Ογκολογικής Κλινικής Metropolitan General.

 

Βιβλιογραφία

 1. Fleet JC, De Smet M, Jonson R, et al. Vitamil D and Cancer : a review of molecular mechanisms. Biochem J 2012; 441(1):61-76
 2. Moukayed M, Grant WB. Molecular link between vitamin D and cancer prevention. Nutrients 2013; 5(10): 3993-4021
 3. Bauer SR, Hankinson SE, Bertone-Johnson ER, Ding EL. Plasma vitamin D levels, menopause, and risk of breast cancer: dose-response meta-analysis of prospective studies. Medicine (Baltimore) 2013; 92:123.
 4. IARC. Vitamin D and Cancer. IARC Working Group Reports Vol.5, International Agency for research on Cancer, Lyon. November 2008. http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wrk/wrk5/Report_VitD.pdf (Accessed on December 01, 2016).
 5. Bouillon R, Van Schoor NM, Gielen E, et al. Optimal vitamin D status: a critical analysis on the basis of evidence-based medicine. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98:E1283.
 6. Rosen CJ, Adams JS, Bikle DD, et al. The nonskeletal effects of vitamin D: an Endocrine Society scientific statement. Endocr Rev 2012; 33:456.
 7. Kupferschmidt K. Uncertain verdict as vitamin D goes on trial. Science 2012; 337:1476.
 8. Bouillon R, Marcocci C, Carmeliet G, et al. Skeletal and Extraskeletal Actions of Vitamin D: Current Evidence and Outstanding Questions. Endocr Rev 2019; 40:1109.
 9. Manson JE, Cook NR, Lee M et al. Vitamin D and Supplements Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease .N Engl J Med 2019 Jan 3; 380(1): 33-44.
 10. Bouillon R, Carmeliet G, Verlinden L, et al. Vitamin D and human health: lessons from vitamin D receptor null mice. Endocr Rev 2008; 29:726.
 11. Gilbert R, Martin RM, Beynon R, et al. Associations of circulating and dietary vitamin D with prostate cancer risk: a systematic review and dose-response meta-analysis. Cancer Causes Control 2011; 22:319.
 12. 12. Ahn J, Peters U, Albanes D, et al. Serum vitamin D concentration and prostate cancer risk: a nested case-control study. J Natl Cancer Inst 2008; 100:796.
 13. 13. Shui IM, Mucci LA, Kraft P, et al. Vitamin D-related genetic variation, plasma vitamin D, and risk of lethal prostate cancer: a prospective nested case-control study. J Natl Cancer Inst 2012; 104:690.
 14. McCullough ML, Zoltick ES, Weinstein SJ, et al. Circulating Vitamin D and Colorectal Cancer Risk: An International Pooling Project of 17 Cohorts. J Natl Cancer Inst 2019; 111:158.
 15. Manson JE, Mayne ST, Clinton SK. Vitamin D and prevention of cancer–ready for prime time? N Engl J Med 2011; 364:1385.
 16. Ng K, Venook AP, Sato K, et al. Vitamin D status and survival of metastatic colorectal cancer patinets: Results from CALGB/SWOG 80405 (Alliance) (abstract). J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 3503). Absstract available online at http://meetinglibrary.asco.org/content/149805-156 (Accessed on August 17, 2015).
 17. 17. Ng K, Meyerhardt JA, Wu K, et al. Circulating 25-hydroxyvitamin d levels and survival in patients with colorectal cancer. J Clin Oncol 2008; 26:2984.
 18. Ng K, Nimeiri HS, McCleary NJ, et al. SUNSHINE: Randomized double-blind phase II trial of vitamin D supplementation in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer (abstract). J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 3506). Abstract available online at http://abstracts.asco.org/199/AbstView_199_183562.html (Accessed on July 24, 2017).

Καρποφόρα συνεργασία InterMed & BeLive – Συμμαχίες που γεννούν Ζωή!

Η φαρμακοβομηχανία InterMed, έχει την χαρά να ανακοινώσει ότι με την υποστήριξη – δωρεά της προς τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση BE LIVE, γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2021 ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας που πραγματοποίησε την εξωσωματική θεραπεία και η οποία διαμένει στο νησί Κέα (ή Τζιά).

Την παρακολούθηση και την θεραπεία εξωσωματικής ανέλαβε ο γυναικολόγος αναπαραγωγής κύριος Βασίλης Κελλάρης, ενώ η εμβρυομεταφορά πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2021 στο μαιευτήριο Μητέρα.

Μέσα από την συνεργασία με την Οργάνωση και το Πρόγραμμα BE LIVE- των γιατρών Κελλάρη και Χηνιάδη– το οποίο στηρίζει υπογόνιμα ζευγάρια κάνοντας πράξη το όνειρό τους για δημιουργία οικογένειας, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το αποτύπωμα της κοινωνικής του ευαισθησίας και προσφοράς.

Επίσης η InterMed, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, κάλυψε πρόσφατα τα διατροφικά συμπληρώματα 30 υπογόνιμων ζευγαριών, για την προετοιμασία των κύκλων εξωσωματικής τους.

Στο μονοπάτι της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, εκτός από τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA & InterMed, ανήκουν επίσης, η εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και η πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo.

Ο Όμιλος απασχολεί 570 εργαζομένους, ενώ οι UNI-PHARMA και InterMed, εξάγουν σε περισσότερες από 66 χώρες με τα brand name by UNI-PHARMA & by InterMed.

Οι Uni-pharma & InterMed, αποτελούν μέλη του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών- United Nations Global Compact- έχοντας ευθυγραμμίσει τις λειτουργίες τους με τις διακηρυγμένες Αρχές του, στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος, της καταπολέμησης της διαφθοράς, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κλιματικής Αλλαγής.

Η TELEIA φιλοσοφία του ΟΦΕΤ

Το σύνθημα TELEIA, αποτελεί το ακρωνύμιο της φιλοσοφίας του Ομίλου και αφορά στις εταιρικές ΑΞΙΕΣ, μεταφράζεται δε, ως εξής: Ομαδικότητα – Teamwork, Αδιαπραγμάτευτη Ηθική – Ethos, Διαρκή Μάθηση- Learning, Αριστεία-Excellence, Καινοτομία- Innovation και Υπευθυνότητα – Accountability.

Όπως αναφέρει η πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ, φαρμακοποιός MSc, πρόεδρος του Global Compact Network Hellas και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ κυρία Ιουλία Τσέτη, «Βαδίζοντας σε μία εποχή γεμάτη προκλήσεις, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αλληλεγγύη και η κοινωνική υπευθυνότητα, αποτελούν τα βασικά οχυρά μας. Η επόμενη ημέρα μετά από μία σοβαρή κρίση, δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε γι’ αυτή. Δημιουργούμε προϊόντα με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, τη δημόσια υγεία και την οικονομία. Στόχος μας πάντα, είναι ο σεβασμός στον Άνθρωπο και στο περιβάλλον. Γι’ αυτό και το σύνθημά μας, ΟΦΕΤ- Αξία για τον Άνθρωπο Ευθύνη για την Κοινωνία, είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο»

“Connecting the dots for Sustainable Development” – Η α’ εκδήλωση του Ελληνικού Δικτύου UN Global Compact Network Hellas

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε, στις 8 Δεκεμβρίου 2021, η εναρκτήρια εκδήλωση του UN Global Compact Network Hellas Connecting the dots for Sustainable Development”, η οποία ανέδειξε τη συνεργασία όλων των πλευρών ως απαραίτητο συστατικό για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος και στη χώρα μας, διασυνδέοντας εκπροσώπους της Κυβέρνησης, των Ηνωμένων Εθνών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στην εναρκτήρια ομιλία της η Πρόεδρος του UN Global Compact Network Hellas, κυρία Ιουλία Τσέτη, ανέφερε συγκεκριμένα ότι «Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο για τις επιχειρήσεις, το Ελληνικό Δίκτυο του UN Global Compact, υποστηρίζει την πρόοδο των ελληνικών επιχειρήσεων και αναγνωρίζει ότι για την επίτευξη θεμιτών αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς απαιτείται συλλογική δράση. Ξεκινώντας από μια κοινή γλώσσα που είναι οι Δέκα Αρχές του UN Global Compact, και παράλληλα συμβάλλοντας στους SDGs ιδιαίτερα σε εκείνους που οι επιχειρήσεις μπορούν να ηγηθούν της αλλαγής όπως είναι ο Στόχος SDG 13- Δράση για το Κλίμα». Και ολοκληρώνοντάς την εκδήλωση τόνισε ότι «Η δημιουργία ενός κόσμου βιώσιμου και συμπεριληπτικού- που αφήνει συνειδητά πίσω του τις ανισότητες- αποτελεί συλλογική υπόθεση και σε αυτό συμφωνούμε όλοι μας. Προϋποθέτει σχέσεις εμπιστοσύνης, απαιτεί αξιοπιστία, διαφάνεια και αποφασιστικότητα».
Την εκδήλωση χαιρέτισαν η CEO και Executive Director του UN Global Compact, κ. Sanda Ojiambo και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Θανάσης Κοντογεώργης. Η κ. Sanda Ojiambo θέτοντας σε πρώτο πλάνο τις Δέκα Αρχές του UN Global Compact και τους SDGs, τόνισε τη συμβολή των Τοπικών Δικτύων -ένα εκ των οποίων είναι το UN Global Compact Network Hellas- στην κλιμάκωση των δράσεων σε τοπικό επίπεδο, ενώνοντας τις επιχειρήσεις με την κοινωνία και τις Κυβερνήσεις με σκοπό να συνεργαστούν για την επίλυση και την αντιμετώπιση επειγουσών προκλήσεων. Όπως σημείωσε η κ. Ojiambo «περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε τη συνεργασία των επιχειρήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη – συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων και των Ηνωμένων Εθνών ώστε να επιτύχουμε μια συντονισμένη, αποφασιστική και καινοτόμο δράση, διασφαλίζοντας παράλληλα μια από κοινού ανάκαμψη».
Από την πλευρά του, o Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Θανάσης Κοντογεώργης παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες των κυβερνητικών πολιτικών και τη σύνδεσή τους με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενόψει της επικείμενης υποβολής της Ελληνικής Εθελοντικής Έκθεσης Αξιολόγησης σε σχέση με την Agenda 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο HighLevel Political Forum των Ηνωμένων Εθνών το 2022. Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο η Γενική Γραμματεία Συντονισμού επεξεργάζεται την Έκθεση, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι τον Απρίλιο του 2022 θα ολοκληρωθεί το περιεχόμενο στης Έκθεσης ύστερα από διαβούλευση, τα συμπεράσματα της οποίας θα συμπεριληφθούν στο κείμενο. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στα Ηνωμένα Έθνη τον Ιούλιο του 2022. Θα είναι κυρίως απολογιστική της περιόδου 2018-2021, συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο και βασικό προγραμματικό σχεδιασμό. Ο κ. Κοντογεώργης έδωσε έμφαση στη διαδικασία της διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τονίζοντας τη σημασία της διεξαγωγής της με τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, σημείωσε «οι επιχειρήσεις είναι για εμάς βασικός και δυναμικός συνομιλητής και θέλουμε να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία». Επιπλέον, αναφορικά με τις επιχειρήσεις στις οποίες είναι κύριος μέτοχος το Υπερταμείο, πρόσθεσε ότι θα ήταν πολύ γόνιμος ένας διάλογος φορέων δεδομένου ότι στην παρούσα συγκύρια και το Υπερταμείο κινείται ενεργά προς την κατεύθυνση υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει πρόσφορο πεδίο δραστηριοποίησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών της εταιρικής βιωσιμότητας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με αφορμή και την τρέχουσα Προεδρία της Ελλάδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Συνεργασίας.
Κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας «Κλιματική αλλαγή και δίκαιη μετάβαση», η κ. Heidi Huusko, Senior Manager του UN Global Compact και Co-Founder & Member of the SBTi Executive Leadership Team, παρουσίασε τα βασικά αποτελέσματα του COP26 που αφορούν τις επιχειρήσεις και τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας Climate Leadership in the eleventh hour που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 1.200 CEOs ηγέτιδων επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Αναφέρθηκε, επίσης, στο πρώτο πρότυπο SBTi Net-Zero για την ανάπτυξη επιστημονικών στόχων εκ μέρους των επιχειρήσεων με σκοπό την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και στη συνεργασία του UN Global Compact με τους φορείς ILO και International Trade Union Confederation για την εκκίνηση ενός Think Lab που θα αφορά τη δίκαιη μετάβαση. Δύο πρωτοβουλίες που εντάσσονται στις προτεραιότητες της δράσης του UN Global Compact για το 2022.
Ο πρώτος κλιματικός νόμος της Ελλάδας, η μετάβαση σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και οι τρόποι επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας απασχόλησαν τη συζήτηση στο πάνελ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλισης μια δίκαιης μετάβασης στη χώρα μας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, τόνισε ότι «τα επόμενα χρόνια θα κληθούμε να εφαρμόσουμε τις επιταγές των διεθνών συμφωνιών για το κλίμα και να υλοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική, προκειμένου να επιτύχουμε το 2030 μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050. Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος θέτει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία, για την ηπιότερη και δικαιότερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδρομές και επιτυγχάνοντας τους ενδιάμεσους κλιματικούς στόχους. Προβλέπονται μεταξύ άλλων διάφορα σχέδια σε εθνικό επίπεδο καθώς και περιφερειακά και δημοτικά / διαδημοτικά σχέδια προσαρμογής».
Ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Μέλος ΔΣ του UN Global Compact Network Hellas, ανέφερε ότι «η Ελληνική επιχειρηματικότητα στηρίζει την κλιματική μετάβαση και ότι πλέον το ζητούμενο είναι πως θα πετύχουμε παράλληλα οικονομική ανάπτυξη και μείωση κοινωνικών ανισοτήτων». Παρουσίασε στοιχεία που τεκμηριώνουν την εντεινόμενη πίεση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να μείνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο λόγω κλιματικού κόστους, αλλά και την συνεισφορά τους στην οικονομία, την απασχόληση και τις εξαγωγές, καταλήγοντας ότι «ο κίνδυνος απώλειας επενδύσεων λόγω κόστους άνθρακα είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην χώρα και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην μετάβαση». Στο ερώτημα ποια άλλα πεδία συνιστούν ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν, ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη διαχείριση της αλυσίδας τροφίμων, την ενεργειακή εξοικονόμηση στα κτίρια και τη βιοποικιλότητα, τονίζοντας ότι είναι ώρα να γίνουν πράξη οι εθνικοί σχεδιασμοί και να αξιοποιηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση.
Στην επιτάχυνση και την υποστήριξη των δράσεων πράσινης μετάβασης αναφέρθηκε ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Συν-πρόεδρος του Sustainable Development Solutions Network Greece, επισημαίνοντας ότι «στο παρελθόν στις μεγάλες κοινωνικό-τεχνικές μεταβάσεις όπως η μετάβαση από άλογα σε αυτοκίνητα, ή από φωτισμό με αέριο σε φωτισμό με ηλεκτρισμό, δεν υπήρχε περιορισμένο χρονοδιάγραμμα και οι μεταβολές καθοδηγούνταν από την αγορά. Τώρα, για να σώσουμε το πλανήτη, έχουμε ελάχιστο χρόνο να επιτελέσουμε μια ενεργειακή επανάσταση που καθηγείται από την πολιτεία. Η μεγαλύτερη συμβολή μας είναι να στηρίζουμε πολιτικές με την φωνή και την ψήφο μας που ενισχύουν αυτή την μετάβαση. Ο ιδιωτικός τομέας έχει σημαντικό ρόλο να παίξει τόσο στην υποστήριξη του έργου της πολιτείας όσο και στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Η κοντόφθαλμη προσήλωση στο κέρδος έχει πάψει να εκφράζει την νέα επιχειρηματική κουλτούρα».
Ο κ. Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς, από την πλευρά του ανέφερε ότι «φύγαμε από την COP26 της Γλασκώβης απογοητευμένοι αλλά με ζωντανή ακόμα την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί ο σημαντικός στόχος των 1.5 °C. Σε αυτή τη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης, η Ελλάδα οφείλει να είναι δυναμικά παρούσα. Για την πολιτεία, αυτό μεταφράζεται σε έναν ισχυρό κλιματικό νόμο, με στόχους συμβατούς με τους 1.5 °C και απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. επιχειρηματικός κόσμος της χώρας πρέπει επίσης να αναλάβει πρωτοβουλίες, να καταδικάσει πρακτικές greenwashing και να μην περιμένει το όποιο κανονιστικό πλαίσιο για να κινηθεί δυναμικά προς την κλιματική ουδετερότητα. Τώρα είναι η στιγμή για τολμηρές ηγεσίες, και ουσιαστική κλιματική δράση από όλους».
Υπογραμμίζοντας τη συμπερίληψη, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Τρικαίων, τόνισε ότι «κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είναι το πώς οι κοινωνίες μας θα γίνουν περισσότερο συμπεριληπτικές. Το πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να μοιραστούμε τις όποιες πολιτικές αλλά και το όραμά μας για κλιματικά ουδέτερες πόλεις, με τους πολίτες μας. Γιατί μέχρι σήμερα εκεί θεωρώ πως υπάρχει ζήτημα. Στο κενό ανάμεσα στα όσα αποφασίζονται σε πολιτικό επίπεδο, που όμως χωρίς διαβούλευση και ώσμωση με την κοινωνία, ποτέ δεν γίνονται κτήμα των πολιτών. Τα πάντα είναι περιβάλλον. Με το θεώρημα αυτό στο μυαλό μας, ώρα να περάσουμε σε πράξεις, αφού μάλλον ήδη τα έχουμε πει όλα».
Τέλος, την ενδιαφέρουσα διαδικτυακή εκδήλωση συντόνισαν η κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Executive Director του UN Global Compact Network Hellas, και ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Μέλος ΔΣ του UN Global Compact Network Hellas και της Οργάνωσης Γη.
Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης: REAL Group.