Blog

Η κυρία Ιουλία Τσέτη, στη Γ/Σ του ΣΕΒ 2021: Διαφορετικότητα & ισότητα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Με το εμβληματικό σύνθημα – «Επενδύουμε στο εμείς, χτίζουμε μέλλον» #ElladaAllios-η φετινή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), «αγκάλιασε» τον κόσμο της εργασίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τοποθέτησε στην κορυφή του Δημόσιου Διαλόγου τη διαφορετικότητα, την συμπερίληψη και την ισότητα, δημιουργώντας μία νέα Ομάδα Εργασίας. Φέτος, ο ΣΕΒ θα επικεντρωθεί συστηματικά, στην ανάδειξη των τριών αυτών στοιχείων, με δεδομένο ότι είναι θεμελιώδηγια την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Τα παραπάνω ανέφερε η κυρία Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός MSc, CEO Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), μέλος ΔΣ ΣΕΒ & πρόεδρος του Global Gompact Network Hellas, στην ομιλία της κατά τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, στις 29 Ιουνίου 2021, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Αναλυτικά, η τοποθέτηση της κυρίας Ιουλίας Τσέτη, έχει ως εξής:
«Βιώνοντας τον τελευταίο ενάμισυ χρόνο, μία πλήρη ανατροπή του εργασιακού μας περιβάλλοντος και όχι μόνο, με τα όρια προσωπικής και οικογενειακής ζωής να συνεχίζουν να μετακινούνται, αναδεικνύεται η δύσκολη συνύπαρξη των μελών μιας οικογένειας, καταδεικνύοντας την ανάγκη οικοδόμησης μιας νέας κουλτούρας, με πλέον προφανές στοιχείο, το επίπεδο ισότητας ανδρών και γυναικών.
Η φετεινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, με το εμβληματικό σύνθημα – «Επενδύουμε στο εμείς, χτίζουμε μέλλον» #ElladaAllios- αγκαλιάζει τον κόσμο της εργασίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τοποθετεί στην κορυφή του Δημόσιου Διαλόγου την διαφορετικότητα, την συμπερίληψη και την ισότητα, δημιουργώντας μία νέα Ομάδα Εργασίας. Φέτος θα επικεντρωθούμε συστηματικά, στην ανάδειξη αυτών των θεμάτων, με δεδομένο ότι αυτά αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Η πρόσφατη παγκόσμια εμπειρία ανέδειξε την ανάγκη να στηριχθούν οι ανθρώπινες αξίες περισσότερο παρά ποτέ, βασισμένες στους πυλώνες της διαφορετικότητας και της ισότητας σε έναν κόσμο που θα τον ενώνουν περισσότερες γέφυρες, παρά θα τον χωρίζουν.
Σε έναν κόσμο, που θα συνυπάρχουμε με διαφορετικά χαρακτηριστικά, φύλου, χρώματος, εθνικής, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού.
Έχει τεράστια σημασία, να είσαι ενεργά παρών, να «αγκαλιάζεις» και να κατανοείς το δυναμικό σου, να μεσολαβείς για να λειαίνονται οι όποιες ρωγμές και δυσκολίες υπάρχουν σε έναν χώρο εργασίας, δίνοντας ίσες ευκαιρίες και εμπιστοσύνη, χωρίς διακρίσεις και ρατσισμό.
Η συνύπαρξη όλου αυτού του ανθρώπινου μωσαϊκού, είναι ο πλούτος για τις επιχειρήσεις, είναι η λυδία λίθος για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με θετικό πρόσημο στην κοινωνία και στην οικονομία.
Φέτος, θα προσπαθήσουμε για την εμπέδωση μιας κουλτούρας για τις επιχειρήσεις που αναζητούν αυτόν τον πλούτο, που όχι μόνο αποτελεί μία politically correct στάση, αλλά γιατί ανήκουν στον πυρήνα των αξιών τους, ανοίγοντας δρόμους για επιχειρηματικές επιτυχίες, ιδίως σε εκείνες με παγκόσμιο προσανατολισμό.
Πληθώρα διεθνών και ευρωπαϊκών συνθηκών αλλά και εθνική νομοθεσία, δομούν το νομικό πλαίσιο, το οποίο προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τον περασμένο μήνα γιόρτασε τον μήνα της Διαφορετικότητας, έχουν θεσπιστεί 26 εθνικοί χάρτες Diversity Charters, που καλύπτουν περισσότερους από 12.000 Οργανισμούς και πλέον των 16 εκατομμυρίων εργαζομένων, ενώ η χώρα μας ήταν από τις τελευταίες που δημιούργησε τον δικό της εθνικό χάρτη.
Ο ΣΕΒ ήδη από πέρυσι συμμετέχει σε δράσεις που προωθούν τη Διαφορετικότητα, τη Συμπερίληψη και την Ισότητα, μέσω του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος EMBRACIVE.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει διεξαχθεί μια ποσοτική και ποιοτική έρευνα σε επιχειρήσεις, έχει συνταχθεί ειδική εργαλειοθήκη – οδηγός, υλοποιήθηκαν έξι (6) προγράμματα κατάρτισης για στελέχη και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί εντός του έτους με πιλοτική εφαρμογή.
Η υιοθέτηση και η αποδοχή των Αρχών της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης και της ισότητας από τα μέλη μας, στην ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή μας που σημαδεύεται από φόβο για την επιβίωση, βία, ανεργία και ανέχεια, θεωρούμε ότι θα εκτονώσει σε ένα μεγάλο βαθμό την εκρηκτική αυτή κατάσταση, θεραπεύοντας τις πληγές της υγειονομικής κρίσης και διασφαλίζοντας όσο το δυνατόν ένα ήρεμο και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον, δίνοντας ταυτόχρονα έναν αέρα ανανέωσης, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη όλοι μας».