Κοινωνική Ευαισθησία

"Υπεύθυνα Μαζί"

Άμεση προτεραιότητα για μας είναι η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας που θα απαλλάσσουν τους συνανθρώπους μας από ασθένειες και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

  • Εξασφάλιση πρόσβασης σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό

Συνεργαζόμαστε με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και αναλαμβάνουμε από μόνοι μας πρωτοβουλίες ώστε να εξασφαλίσουμε ότι σε φυσικές καταστροφές, οικονομικές δυσκολίες και κοινωνικές αναταράξεις, οι συνάνθρωποί μας δε θα στερηθούν φάρμακα και περίθαλψη.

  • Προαγωγή της ενημέρωσης του κοινού

Απευθυνόμαστε σε ολοένα και μεγαλύτερο ακροατήριο με πολλαπλές δράσεις και όσο το δυνατό πιο ευρύ φάσμα ενδιαφέροντος για να συμβάλουμε στην πρόληψη συχνά εμφανιζόμενων παθήσεων και λοιμώξεων και στην ενημέρωση σχετικά με τη στάση όλων.