Αλληλεγγύη & Εθελοντισμός - Δράσεις Αγάπης

"Υπεύθυνα μαζί"

Την αρωγή της, μέσω εντατικοποιημένων δράσεων για την ενίσχυση και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων προσφέρει η UNI-PHARMA, στοχεύοντας στην ανακούφιση συνανθρώπων  μας που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα αξιοπρεπούς αγώνα τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ίσες δικαιωματικά ευκαιρίες. Η UNI-PHARMA συνεισφέρει έμπρακτα στην επίλυση προβλημάτων που δυσχεραίνουν το έργο Φορέων και Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεσμευόμενη πως θα βρίσκεται στο πλευρό τους καθώς οι δύσκολες καθημερινές συνθήκες που όλοι  βιώνουμε  απαιτούν συστηματική στήριξη και παρουσία.

Η Ομάδα ΕΚΕ και οι συνεργάτες μας στην Αθήνα και στην Ελληνική περιφέρεια, συνδράμουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους τις Δράσεις Αγάπης, κάνοντας πράξη την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της UNI-PHARMA.