Σεπτέμβριος – Who is Who award

Τιμητική διεθνής διάκριση στην Ιουλία Τσέτη από το WHO IS WHO INTERNATIONAL AWARD.