Φεβρουάριος – Χρυσό βραβείο

Χρυσό βραβείο στο προιόν Repel της Uni-pharma, μετά από ψηφοφορία του iatronet, στο πλαίσιο της 11ης Health Expo Athens.