Το όραμα της UNI-PHARMA 2 παίρνει σάρκα και οστά …

Ολοκληρώνονται οι απαραίτητες εργασίες validation, ώστε να τεθούν σε λειτουργία βασικές γραμμές παραγωγής. Οι νέες εγκαταστάσεις, αποτελούν πρότυπο βιοκλιματικής εφαρμογής, προσανατολισμένο στη πλήρη εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών για τη λειτουργία του με παράλληλη μείωση κάθε ενεργοβόρας διαδικασίας, σε πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.