Το δυναμικό ξεκίνημα της UNI-PHARMA

Το δυναμικό ξεκίνημα της UNI-PHARMA

Η UNI-PHARMA ξεκινά λίγο μετά τα μέσα του 20ου αιώνα. Ιδρύθηκε πριν από 59+ χρόνια από τον φαρμακοποιό Κλέωνα Τσέτη. Όραμά του ήταν να ενδυναμώσει την παρουσία των Ελληνικών επιχειρήσεων στην Φαρμακευτική Βιομηχανία, μέσα από την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση καινοτόμων φαρμάκων. Ήδη από τον πρώτο χρόνο, ξεχώρισε αφού έγινε η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που παρουσίασε την φαινοβαρβιτάλη ως πόσιμο διάλυμα, το LUMIDROPS®, καθώς και έναν συνδυασμό φαινοβαρβιτάλης και οματροπίνης το NOVALUMINE® (ηρεμιστικό και σπασμολυτικό).