Ιούλιος – DIAMONDS & ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διακρίσεις στην Uni-pharma & InterMed και συνολικά στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, αλλά και προσωπικά στην πρόεδρο και CEO του Ομίλου Ιουλία Τσέτη, στους θεσμούς DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.