Η πρόκληση του ΣΕΒ

Η εκλογή της CEO του ΟΦΕΤ (Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη) κυρίας Ιουλίας Τσέτη στο Γενικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, αναμένεται να λειτουργήσει με γνώμονα την αμετακίνητη πεποίθησή της ότι μπορούμε και πρέπει να κρατήσουμε τα λαμπρά μυαλά στη χώρα μας – μετά την αιμορραγία του brain drain και με γνώμονα την οικοδόμηση μιας νέας Ελλάδας με έντονα χαρακτηριστικά ανάπτυξης και εξωστρέφειας, βασισμένη σε υγιείς επιχειρήσεις!