Μη συνταγογραφούμενα / UNIPLEX

UNIPLEX

ΑΛΟΙΦΗ 5 % w/w
Δραστική ουσία: ACICLOVIR
Περιεκτικότητα: 5 % w/w
Μορφή: ΑΛΟΙΦΗ
Συσκευασία: TUBEx15G
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης