ΠΡΟΪΟΝΤΑ / LEVOFIX
LEVOFIX

LEVOFIX

ΔΙΣΚΙΑ
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Συσκευασία: BT x 30 tablets
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης