2015

Για άλλη μια χρονιά ο εκδοτικός οργανισμός ACTIVE BUSINESS PUBLISHING επιβράβευσε την UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ με το βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας στο τομέα της Υγείας – Φάρμακου – Ομορφιάς, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Salus Index 2015» τη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015, επισφραγίζοντας και επικροτώντας, με τον τρόπο αυτό, το υγιές μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία, βασιζόμενο τόσο στην αξιοποίηση της επιστημονικής της τεχνογνωσίας όσο και στις υπερσύγχρονες κτιριακές της εγκαταστάσεις.