Οι Εγκαταστάσεις μας

"Εγκαταστάσεις που αξιοποιούν την αιχμή της τεχνολογίας"

Η παραγωγή και οι εγκαταστάσεις μας

Η UNI-PHARMA εδρεύει στην Κάτω Κηφισιά, όπου βρίσκονται και τα εργοστάσια παραγωγής, στα οποία παράγονται και συσκευάζονται:

  • Στερεά: διαφόρων μορφών δισκία (απλά, επικαλυμμένα, ελεγχόμενης αποδέσμευσης), κάψουλες, κοκκία σε φακελίσκους καθώς και προϊόντα που απαιτούν χώρους χαμηλής υγρασίας (αναβράζοντα δισκία και κοκκία καθώς και διαλυτά κοκκία και κόνεις σε φακελίσκους και φιαλίδια).
  • Ημι-στερεά: κρέμες, αλοιφές, gel και υπόθετα.
  • Υγρά: πόσιμα διαλύματα (σιρόπια, ελιξίρια και εναιωρήματα σε φιαλίδια, διαλύματα σε σταγόνες και σε μονοδοσιμετρικά φιαλίδια) και υγρά για εξωτερική χρήση.
  • Ενέσιμα: ενέσιμα προϊόντα, είτε με στείρα διήθηση είτε με τελική αποστείρωση.

Τα εργοστάσια παραγωγής έχουν σήμερα συνολική επιφάνεια 14.000 m2 εκ των οποίων τα 12.400 m2 είναι χώροι παραγωγής και συσκευασίας. Ένας ανεξάρτητος αποθηκευτικός χώρος 11.000 m2 φιλοξενεί τα τελικά προϊόντα της εταιρείας, από όπου διατίθενται στην αγορά.

Οι σημερινές εγκαταστάσεις παραγωγής της UNI-PHARMA προέκυψαν από επέκταση των παλαιότερων, μέσα από τη μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων χρόνων στη φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα. Οι νέες εγκαταστάσεις που ολοκληρώθηκαν το 2012 και ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2015 αποτελούν πρότυπο βιοκλιματικής εφαρμογής, προσανατολισμένο στη πλήρη εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών για τη λειτουργία του με παράλληλη μείωση κάθε ενεργοβόρας διαδικασίας, σε πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.

Είναι εξοπλισμένες με τα πιο πρόσφατης τεχνολογίας συστήματα παραγωγής, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου, ενώ όλες οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα παρακολουθούνται και ελέγχονται από νέα, καινοτόμα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (BMS).

Η παραγωγική ικανότητα των νέων εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 2 δισεκατομμύρια δισκία και 50 εκατομμύρια μονάδες ενεσίμων ετησίως.