Επιχειρηματική Ανάπτυξη

"Η αξία δημιουργείται από την καινοτομία. Έχετε μια επιχειρηματική ιδέα; Μοιραστείτε τη με την ομάδα μας!"

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Στη Uni-Pharma επιδιώκουμε με πάθος να κατευθύνουμε τη δημιουργία αξίας με τον συνεχή εμπλουτισμό των πόρων και ικανοτήτων μας, μέσω της επέκτασης του δικτύου των συνεργατών μας.

Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε νέες ευκαιρίες, να διαφοροποιήσουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και να κινητοποιήσουμε τους εταίρους μας προς την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα φέρουν θεραπευτική αξία στους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας. Από την αρχική σύλληψη ενός προϊόντος, μέχρι το κάθε στάδιο ανάπτυξης, στοιχειοθέτησης φακέλου τεκμηρίωσης, έγκρισης και εμπορικής αξιοποίησης, εστιάζουμε τις προσπάθειες μας στην ευθυγράμμιση των στόχων μας με ένα παγκόσμιο δίκτυο επιχειρηματικών εταίρων και συνεργατών, μέσω μιας πληθώρας επιχειρηματικών μοντέλων.
Έχετε μια επιχειρηματική ιδέα; Μοιραστείτε τη με την ομάδα μας!