Blog

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021: Reimagine, Recreate, Restore

Η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, αποτελεί την έναρξη της σημαντικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, για την επόμενη δεκαετία.

Μόνο με υγιή οικοσυστήματα, μπορούμε να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, να αντισταθμίσουμε την κλιματική αλλαγή και να σταματήσουμε την κατάρρευση της βιοποικιλότητας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος– που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου- είναι σημαντικό να αφουγκραστούμε για λίγο, πόσο πολύ έχουμε πληγώσει το περιβάλλον και το οικοσύστημα και τελικά, πόσο καταστρέφουμε συστηματικά, τη βιοποικιλότητα.

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος εστιάζει στο ζήτημα της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων με το τρίπτυχο “Reimagine. Recreate. Restore.”, εγκαινιάζοντας τη δράση των Ηνωμένων Εθνών, “UN Decade on Ecosystem Restoration” για την περίοδο 2021-2030,  που στοχεύει στη συνεργασία όλων των πλευρών για την πρόληψη και την αναχαίτιση της καταστροφής του περιβάλλοντος, καθώς η αναβίωση των οικοσυστημάτων μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια είναι κρίσιμης σημασίας.

Ήδη, το Global Compact Network Hellas-  πρόεδρος του οποίου είναι η CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη κυρία Ιουλία Τσέτη–  ενημερώνει για την καμπάνια του UN Global Compact “Business Ambition for 1.5°C” που αφορά την ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή (SDG #13) και τη σχετική πρωτοβουλία Science Based Targets. Οι επιχειρήσεις καλούνται να θέσουν συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ώστε να συμβάλουν στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 °C και στην επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, δίνει τεράστια σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος, με μία σειρά δράσεων στρατηγικής σημασίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνεισφοράς μας στην παγκόσμια πορεία αειφορίας στη χώρα μας, προωθώντας καλές πρακτικές κατά της σπατάλης πλαστικού, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και να συμβάλλουμε με τις γνώσεις μας στην έρευνα στα επιμέρους στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην ποσοτικοποίηση σπατάλης πλαστικού, λαμβάνουμε δράσεις για την πρόληψη και τη μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών στο υδάτινο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά.

Στις ενδεικτικές δράσεις συμπεριλαμβάνονται η σταδιακή υποχρεωτική χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων σκευών και οι δράσεις μας SAVE THE SEA για υπεράκτιο και υποβρύχιο καθαρισμό θαλασσών από πλαστικό.

Στον Όμιλο ΟΦΕΤ με την ενσωμάτωση πράσινων πρακτικών, μεριμνούμε για την ασφαλή διαχείριση των ληγμένων ή αλλοιωμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ειδικότερα, εφαρμόζουμε το πρωτοποριακό και καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «διαλογή στην πηγή» για την επίτευξη του στόχου 100% ανακύκλωσης των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ανά είδος με χρωματικό διαχωρισμό ειδικών κάδων ανακύκλωσης και με την τεχνολογία “zero waste”. Στους νέους περιβαλλοντικούς στόχους μας για την πενταετία 2021 -2025 είναι η ανάπτυξη προϊόντων με συσκευασίες βελτιωμένης απόδοσης βιωσιμότητας.

Στοχεύουμε στην ορθή διαχείριση υδάτινων πόρων, στη χρήση βιώσιμων πρώτων υλών και στην ανάπτυξη προϊόντων με συσκευασίες βελτιωμένης απόδοσης βιωσιμότητας, δηλ. με δυνατότητα ανακύκλωσης, χρήση εναλλακτικών υλικών, εξοικονόμηση όγκου ή βάρους υλικών συσκευασίας κλπ.

Λάβαμε Εγγύηση Προέλευσης από τον ΗΡΩΝ, ο οποίος βεβαιώνει ότι κάλυψε 100% το ενεργειακό προφίλ της Εταιρείας UNI-PHARMA A.B.E.E. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, προμηθεύοντάς την με ηλεκτρική ενέργεια που εγχύθηκε στο Σύστημα και παράχθηκε από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο Όμιλος ΟΦΕΤ προχώρησε την Στρατηγική της Κοινωνικής του Ευθύνης στα θέματα του περιβάλλοντος:  Επεκτείνοντας τις φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις στο σχεδιασμό φαρμακευτικών προϊόντων. Η υιοθέτηση της χρήσης από τον Όμιλο νέων επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών αντισηπτικών – είναι το πιο πρόσφατο επίτευγμα του Ομίλου στον αγώνα  για ένα περισσότερο πράσινο και καθαρότερο πλανήτη.

Eπιπλέον, τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα του Ομίλου σχετικά με τα υλικά συσκευασίας, που ενθαρρύνουν την κυκλική οικονομία στην Ευρώπη, αφορούν στη μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού στις συσκευασίες κατά 50% και στην επίτευξη 100% ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών ως το 2030.

Με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη, ιδιαίτερο βάρος φαίνεται να ρίχνει ο Όμιλος στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.