Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021: Reimagine, Recreate, Restore

Η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, αποτελεί την έναρξη της σημαντικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, για την επόμενη δεκαετία.

Μόνο με υγιή οικοσυστήματα, μπορούμε να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, να αντισταθμίσουμε την κλιματική αλλαγή και να σταματήσουμε την κατάρρευση της βιοποικιλότητας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος– που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου- είναι σημαντικό να αφουγκραστούμε για λίγο, πόσο πολύ έχουμε πληγώσει το περιβάλλον και το οικοσύστημα και τελικά, πόσο καταστρέφουμε συστηματικά, τη βιοποικιλότητα.

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος εστιάζει στο ζήτημα της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων με το τρίπτυχο “Reimagine. Recreate. Restore.”, εγκαινιάζοντας τη δράση των Ηνωμένων Εθνών, “UN Decade on Ecosystem Restoration” για την περίοδο 2021-2030,  που στοχεύει στη συνεργασία όλων των πλευρών για την πρόληψη και την αναχαίτιση της καταστροφής του περιβάλλοντος, καθώς η αναβίωση των οικοσυστημάτων μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια είναι κρίσιμης σημασίας.

Ήδη, το Global Compact Network Hellas-  πρόεδρος του οποίου είναι η CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη κυρία Ιουλία Τσέτη–  ενημερώνει για την καμπάνια του UN Global Compact “Business Ambition for 1.5°C” που αφορά την ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή (SDG #13) και τη σχετική πρωτοβουλία Science Based Targets. Οι επιχειρήσεις καλούνται να θέσουν συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ώστε να συμβάλουν στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 °C και στην επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, δίνει τεράστια σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος, με μία σειρά δράσεων στρατηγικής σημασίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνεισφοράς μας στην παγκόσμια πορεία αειφορίας στη χώρα μας, προωθώντας καλές πρακτικές κατά της σπατάλης πλαστικού, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και να συμβάλλουμε με τις γνώσεις μας στην έρευνα στα επιμέρους στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην ποσοτικοποίηση σπατάλης πλαστικού, λαμβάνουμε δράσεις για την πρόληψη και τη μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών στο υδάτινο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά.

Στις ενδεικτικές δράσεις συμπεριλαμβάνονται η σταδιακή υποχρεωτική χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων σκευών και οι δράσεις μας SAVE THE SEA για υπεράκτιο και υποβρύχιο καθαρισμό θαλασσών από πλαστικό.

Στον Όμιλο ΟΦΕΤ με την ενσωμάτωση πράσινων πρακτικών, μεριμνούμε για την ασφαλή διαχείριση των ληγμένων ή αλλοιωμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ειδικότερα, εφαρμόζουμε το πρωτοποριακό και καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «διαλογή στην πηγή» για την επίτευξη του στόχου 100% ανακύκλωσης των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ανά είδος με χρωματικό διαχωρισμό ειδικών κάδων ανακύκλωσης και με την τεχνολογία “zero waste”. Στους νέους περιβαλλοντικούς στόχους μας για την πενταετία 2021 -2025 είναι η ανάπτυξη προϊόντων με συσκευασίες βελτιωμένης απόδοσης βιωσιμότητας.

Στοχεύουμε στην ορθή διαχείριση υδάτινων πόρων, στη χρήση βιώσιμων πρώτων υλών και στην ανάπτυξη προϊόντων με συσκευασίες βελτιωμένης απόδοσης βιωσιμότητας, δηλ. με δυνατότητα ανακύκλωσης, χρήση εναλλακτικών υλικών, εξοικονόμηση όγκου ή βάρους υλικών συσκευασίας κλπ.

Λάβαμε Εγγύηση Προέλευσης από τον ΗΡΩΝ, ο οποίος βεβαιώνει ότι κάλυψε 100% το ενεργειακό προφίλ της Εταιρείας UNI-PHARMA A.B.E.E. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, προμηθεύοντάς την με ηλεκτρική ενέργεια που εγχύθηκε στο Σύστημα και παράχθηκε από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο Όμιλος ΟΦΕΤ προχώρησε την Στρατηγική της Κοινωνικής του Ευθύνης στα θέματα του περιβάλλοντος:  Επεκτείνοντας τις φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις στο σχεδιασμό φαρμακευτικών προϊόντων. Η υιοθέτηση της χρήσης από τον Όμιλο νέων επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών αντισηπτικών – είναι το πιο πρόσφατο επίτευγμα του Ομίλου στον αγώνα  για ένα περισσότερο πράσινο και καθαρότερο πλανήτη.

Eπιπλέον, τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα του Ομίλου σχετικά με τα υλικά συσκευασίας, που ενθαρρύνουν την κυκλική οικονομία στην Ευρώπη, αφορούν στη μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού στις συσκευασίες κατά 50% και στην επίτευξη 100% ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών ως το 2030.

Με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη, ιδιαίτερο βάρος φαίνεται να ρίχνει ο Όμιλος στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

 

Pharmacist Choice 2021- Οι μεγάλοι νικητές των φαρμακείων: 4 διακρίσεις σε προϊόντα των Uni-pharma & InterMed

Τέσσερις διακρίσεις, οι οποίες ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο την εικόνα των εταιρειών του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη στην συνείδηση του καταναλωτή, έλαβαν αντίστοιχα προϊόντα των Uni-pharma και InterMed, στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Pharmacist Choice 2021: Οι μεγάλοι νικητές των προϊόντων Φαρμακείου» που οργάνωσε ο όμιλος Μπούσσια, την Τρίτη 25 Μαΐου 2021.

Στην πρώτη του διοργάνωση, ο θεσμός Pharmacist Choice της BOUSSIAS ανέδειξε τις εταιρείες και τα προϊόντα φαρμακείου που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο της αξιολόγησης από την Ειδική Επιτροπή και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην φαρμακευτική κοινότητα.

Σε μία χρονιά ιδιαίτερα απαιτητική για τον κλάδο του φαρμακείου, κορυφαίες εταιρείες και διακεκριμένοι επιστήμονες, ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του νέου αυτού θεσμού συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχία του. Η Ειδική Επιτροπή, καθώς και μέλη της φαρμακευτικής κοινότητας σε όλη τη χώρα, αξιολόγησαν τα προϊόντα μέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, αλλά και μέσω της πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποίησε η Global Link.

Οι εν λόγω διακρίσεις, καταξιώνουν ακόμη περισσότερο τα προϊόντα που βραβεύθηκαν αλλά και τις εταιρείες στη συνείδηση του ασθενούς και του καταναλωτή, καθώς ψηφίστηκαν από φαρμακοποιούς και αποτελούν μία αξιόπιστη επιλογή από τους συγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας.

Αναλυτικά, οι διακρίσεις που έλαβαν τα προϊόντα των Uni-pharma InterMed, έχουν ως εξής:

– Κατηγορία Βιταμίνες: Winner διάκριση στο B12 FIX: Το μοναδικό διασπειρόμενο σκεύασμα στην κατηγορία  του, προϊόν της Uni-Pharma l Κλέων Τσέτης ΑΒΕΕ

– Κατηγορία Βιταμίνες: Runner-up διάκριση στο D3 FIX: Ένα σκεύασμα με την υπογραφή αξιοπιστίας της Uni-pharma

– Κατηγορία Προϊόντα ευζωίας: Winner διάκριση στο LACTOLEVURE – Το νούμερο 1 προϊόν προβιοτικών στην Ελλάδα

– Κατηγορία Ευαίσθητη περιοχή: Winner διάκριση στο EVA INTIMA, προϊόν της InterMed Ιουλία & Ειρήνη Τσέτη Φαρμακευτικά Εργαστήρια ΑΒΕΕ. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη σειρά γυναικείας φροντίδας, η οποία εμφανίζεται πλέον με έα minimal & clean cut εμφάνιση, με την ίδια όμως ποιότητα και αξιοπιστία.

Health & Safety Awards 2021 – Δύο Gold και ένα Silver βραβείο στον ΟΦΕΤ, την χρονιά της ανατροπής

Δύο Gold και ένα Silver βραβείο, κατέκτησε ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη την Πέμπτη 20 Μαΐου, στο πλαίσιο της βράβευσης των Health & Safety Awards 2021, που οργάνωσε για 8η χρονιά η Boussias υπό την Αιγίδα του ΕΛΙΝΥΑΕ.

Στην πιο ανατρεπτική και γεμάτη προκλήσεις χρονιά- στη διάρκεια της οποίας η πανδημία τάραξε συθέμελα οικονομίες, κοινωνίες και συστήματα υγείας- οι βιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη- Uni-pharma και InterMed- κατάφεραν να ξεχωρίσουν, βάζοντας για ακόμη μία φορά πολύ ψηλά, τον πήχυ της ασφάλειας, της πρόληψης, καθώς και μιας οργανωμένης και συντονισμένης στρατηγικής, όχι μόνο για τους εργαζομένους τους αλλά και όλους τους συνεργάτες και προμηθευτές τους.

Ακόμη και στην πιο δύσκολη υγειονομική κρίση, ο ΟΦΕΤ, δείχνει το δρόμο

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στον Φάρο, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Αντώνης Χριστοδούλου, υποδέχτηκε αρκετούς από τους νικητές και στη δήλωσή του μεταξύ άλλων τόνισε ότι «Στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, η πανδημία είχε και έχει παρουσία σε όλες τις συζητήσεις, τις εργασιακές πρακτικές και τις μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Η πιθανότητα της προσβολής εργαζομένων ή διοίκησης και οι συνέπειες που θα επέλθουν αν κάτι τέτοιο συμβεί σε μεγάλη κλίμακα στις επιχειρήσεις, μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εταιρική λειτουργία, αλλά και στη ζωή των ίδιων των εργαζομένων. Σήμερα, στα Health & Safety Awards 2021, επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που δεν τιμωρούν αλλά εκπαιδεύουν, δεν επιβάλλουν αλλά εμπνέουν, στέκονται δίπλα και κατανοούν τις ανάγκες και προσδοκίες των εργαζομένων τους, βαδίζοντας σταθερά το δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Αναλυτικά, τα βραβεία που έλαβε ο ΟΦΕΤ, έχουν ως εξής:

Στην κατηγορίας «Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος / Healthy & Safe Workplace», GOLD βραβείο στο Νέο βιοκλιματικό κτίριο  της UNI-PHARMA – Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος

Στην κατηγορία «Αναβάθμιση & Εκσυχρονισμός Εγκαταστάσεων / Work Ηealth and Safety Invention» GOLD βραβείο, στο Νέο καινοτόμο μηχανολογικό εξοπλισμό στην παραγωγή φαρμάκων της Uni-pharma.

Στην κατηγορία «Αντιμετώπιση κρίσεων / Crisis Response», SILVER βραβείο στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Η κυρία Ιουλία Τσέτη, στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: «Νέο παραγωγικό μοντέλο, με αυτοδυναμία παραγωγής α’ υλών, χρηματοδότηση της έρευνας & βιώσιμη ανάπτυξη»

Την δική της πρόταση για την επόμενη ημέρα της πανδημίας, η οποία συνδέεται με τη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με άξονες την αυτοδυναμία της παραγωγής πρώτων υλών, την επαρκή χρηματοδότηση της έρευνας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κατέθεσε η CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ και πρόεδρος του Global Compact Network Hellas, κυρία Ιουλία Τσέτη, στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται από 10 έως 15 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο.
Η κυρία Τσέτη συμμετείχε σε πάνελ με άλλους εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας υπό τον τίτλο «Health Systems of tomorrow: Pharma Policies for Growth» και είχε την ευκαιρία να μιλήσει τόσο ως επικεφαλής ενός μεγάλου ελληνικού Ομίλου- που απαρτίζεται από τις βιομηχανίες Uni-pharma και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo όσο και με τη διπλή της θεσμική ιδιότητα, του μέλους του ΣΕΒ και της προέδρου του GCNH.
Η δήλωση της κυρίας Τσέτη έχει ως εξής:
«Η πανδημία, όντως μας αφύπνισε και μας έμαθε να λειτουργούμε με σοφία, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη.  Οι επιδράσεις της είναι  καταλυτικές σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, της οικονομίας, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σε όλο τον πλανήτη. Ένα από τα συμπεράσματα της πανδημίας, είναι ότι οι κρίσεις απαιτούν συνεργασίες, αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή.
Η post pandemic day, απαιτεί αμφιδέξιους Ηγέτες με ενσυναίσθηση, ευαισθησία, γνώσεις, νηφαλιότητα και λογική σκέψη. Ηγέτες που εμπνέουν και μετουσιώνουν τους στόχους και τους αριθμούς σε πράξη και ευημερία.
Το μεγάλο στοίχημα της επανεκκίνησης της οικονομίας παγκοσμίως, πρέπει να είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας- εκατομμύρια εκ των οποίων έχουν χαθεί την τελευταία χρονιά-  και η στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με βασικό άξονα τη βιομηχανική παραγωγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ένα από τα κυρίαρχα θέματα που αναδείχθηκαν κατά τη βίωση αυτής της κρίσης, είναι η αυτοδυναμία της παραγωγής, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων τροφίμων και φαρμάκων.
Έτσι, η απάντηση της υγειονομικής κρίσης για τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, είναι η επαρκής χρηματοδότηση της έρευνας για δημιουργία νέων μορίων, η συνεργασία των ερευνητικών ομάδων, η σύνδεση της παραγωγής με την καινοτομία. Και φυσικά, η ενδυνάμωση και η χρήση της τεχνολογίας, της τηλεϊατρικής και της ψηφιακής μεταρρύθμισης, στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας. Είναι επίκαιρο παρά ποτέ, να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή και η παραγωγή στην Ευρώπη, να γυρίσει πίσω από εκεί που ξεκίνησε. Να κερδίσουμε τις θέσεις εργασίας που χάσαμε και την ανάπτυξη που μας πρέπει.
Παράλληλα με την Ψηφιακή Επανάσταση, υφαίνεται ήδη και μία δεύτερη Επανάσταση, αυτή της Βιοτεχνολογίας, η οποία μας εκπλήσσει εντυπωσιακά. Και εάν υπήρχε ακόμη πιο εντατική και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ομάδων παγκοσμίως, θα είχαμε πολύ νωρίτερα θεαματικά αποτελέσματα, αναφορικά με καινοτόμες θεραπείες, όχι μόνο κατά της COVID-19, αλλά και για άλλες ασθένειες που παραμένουν ακόμη και σήμερα ανίατες».
Η αυτοκριτική της Μέρκελ & το μέλημά μας για την Ευρώπη
Εξάλλου, σε ερώτηση της δημοσιογράφου κυρίας Βασιλικής Αγγουρίδη- υπεύθυνη για τον συντονισμό του πάνελ- «Που πρέπει να στηριχθεί η φαρμακοβιομηχανία, πώς πρέπει να σχεδιάσει το μέλλον της η βιομηχανία, και πώς σχολιάζετε τη δήλωση της Άγκελα Μέρκελ, η οποία πρόσφατα στηλίτευσε την πολιτική της Ευρώπης, δηλώνοντας ότι η ΕΕ με την στρατηγική της, ουσιαστικά εξεδίωξε τις φαρμακοβιομηχανίες από το Ευρωπαϊκό έδαφος, με αποτέλεσμα να καταστήσει τις ΗΠΑ ίσως την ισχυρότερη φαρμακοβιομηχανία τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο»,  η κυρία Τσέτη απάντησε τα κάτωθι:
«Η αυτοκριτική της Καγκελλαρίου Μέρκελ, πρέπει να γίνει βάση, για να πράξουμε και εμείς από την πλευρά μας, την δική μας αυτοκριτική αντίστοιχα.
Γιατί απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει έναν δυναμικό και αναντικατάστατο κλάδο, όπως η φαρμακοβιομηχανία;
Γιατί, στη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, η Ευρώπη δεν έδειξε την αλληλεγγύη της στα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα απόλυτα αναγκαίος εξοπλισμός για τους πολίτες, να μην φθάσει ποτέ στον προορισμό του; Αυτό ήταν μία αποτυχία της συνοχής της Ευρωπαϊκής οικογένειας…
Η αποβιομηχάνιση της Ευρώπης τη δεκαετία του 1970, δεν συντελέστηκε σε μία ημέρα, έγινε σταδιακά, ως απότοκος των κέντρων κόστους, των υψηλών εργατικών, αλλά παράλληλα συνδικαλιστικών και περιβαλλοντικών λόγων. Το τίμημα της εποχής εκείνης ήταν βαρύ και είναι ξεκάθαρο, ότι έφθασε μέχρι τις ημέρες μας. Διότι όταν χτυπάς την «καρδιά» της οικονομίας που είναι η παραγωγή, χτυπάς τις κοινωνίες.
Επομένως δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί ξανά αυτό. Στόχος όλων όσοι ασχολούμαστε με θεσμικούς ρόλους αλλά και με τη βιομηχανία, είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες εκείνες συνθήκες, που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε την παραγωγή στην Ευρώπη- φυσικά και στην Ελλάδα- ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομία και την έρευνα και φυσικά υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής και βιώσιμης διάστασης.
Να απενοχοποιήσουμε τα κέρδη, η βιομηχανία να έχει έσοδα για τις μονάδες και τους ανθρώπους της, διότι μόνο με βιώσιμες και υγιείς επιχειρήσεις μπορούν να στηριχθούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες. Να πάψουν οι απεχθείς φόροι- όπως clawback και rebate- οι οποίοι ξεκίνησαν από τα πρώτα χρόνια της οικονομικής ύφεσης, φρενάροντας την φαρμακοβιομηχανία, με αποτέλεσμα να αιμοδοτεί το κράτος και μη έχοντας τη δυνατότητα, να υλοποιεί επενδύσεις.
Η πανδημία- όσο οδυνηρή και εάν είναι- μας έδωσε μία ευκαιρία να αφυπνιστούμε και να αντιληφθούμε, ότι στο μέλλον πρέπει να είμαστε περισσότερο συνεργάσιμοι και αλληλέγγυοι και να στραφούμε στο μοντέλο των BIG PHARMA, αξιοποιώντας στο έπακρον την τεχνολογία, την τηλεϊατρική, και τις δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιακή μεταρρύθμιση.
Ως μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ, είναι αδήριτη ανάγκη να ενισχύσουμε την παραγωγή, να γίνουμε κόμβος Καινοτομίας και Αριστείας και να «αγκαλιάσουμε» δυναμικότερα τις ψηφιακές πλατφόρμες. Άλλωστε και το ευνοϊκό χρηματοδοτικό περιβάλλον του Ταμείου Ανάκαμψης (RF), μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε με σοφία.
Όπως με σοφία θα πρέπει να ενστερνιστούμε και τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, όπως βιώσιμη ανάπτυξη, κατάργηση της διαφθοράς, της παιδικής εργασίας, στήριξη του περιβάλλοντος.
Ως πρόεδρος του Global Compact Network Hellas πιστεύω ακράδαντα ότι όλα τα παραπάνω έχουν νόημα εφόσον συμβαδίζουν με τις 10 αρχές και 17 στόχους του ΟΗΕ.
 Οι προκλήσεις δεν θα σταματήσουν ποτέ, μπορεί σήμερα να βιώνουμε την πρόκληση της πανδημίας, αλλά είναι βέβαιον ότι μας αναμένουν και άλλες μελλοντικά κρίσεις, είτε υγειονομικές, είτε οικονομικές. Μόνο με κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και μακρόπνοο σχεδιασμό που θα προστατεύει τις παραγωγικές μονάδες, τις θέσεις εργασίας και την αξία των προϊόντων, θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε!».

Παγκόσμια Ημέρα κατά του θορύβου: Ελέγχουμε την ηχορύπανση για το καλό της υγείας μας

Ο θόρυβος μπορεί να στοιχίσει πολλά περισσότερα από την ακοή μας, μπορεί να είναι αιτία πρόκλησης ατυχημάτων και σε συνδυασμό με άλλους κινδύνους στους χώρους  εργασίας, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα υγείας.

Η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει κηρυχθεί από το 1992 ως Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Θόρυβο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής.

Όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία του 2003, η οποία επιβάλλει νέες απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας όσον αφορά το θόρυβο στους χώρους εργασίας.

«Στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, γνωρίζουμε πολύ καλά πως η ηχορύπανση επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και ότι ο θόρυβος αυξάνει τον κίνδυνο σε θέματα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, ενώ μπορεί να αποτελέσει και αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Βραχυπρόθεσμα, μπορεί να προκαλέσει άγχος και στρες που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία μας και μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Στο πλαίσιο αυτό, στην Uni-pharma, γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας (high-tech), που αφομοιώνει κραδασμούς και προκαλεί λιγότερο θόρυβο, παρέχουμε στο προσωπικό ειδικά ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) για απομείωση θορύβου, όπως ειδικές ωτοασπίδες κατάλληλες για χρήση σε βιομηχανικούς θορύβους και ακουστικά μεγάλης απομείωσης, ενώ παράλληλα συμμορφωνόμαστε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003 για την αντιμετώπιση θορύβου στους χώρους εργασίας.

Επιπλέον, έχουμε κάνει μελέτη θορύβου και στις δύο εγκαταστάσεις UNI 1 & UNI 2 και συνεχίσουμε να ελέγχουμε με συνεχή μέτρηση τα επίπεδα θορύβου με ειδικό διακριβωμένο ηχόμετρο στις εγκαταστάσεις μας σε 6μηνη βάση, αποσκοπώντας στην καλύτερη διαβίωση και την ενίσχυση της υγείας των εργαζομένων μας.»

Η Ιουλία Τσέτη στις «ΗΓΕΤΙΔΕΣ» της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ: Η ικανότητα είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας & όχι φύλου

Η Ιουλία Τσέτη, στις Γυναίκες Ηγέτιδες, του σύγχρονου επιχειρείν, της πολιτικής και της τέχνης.

Σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο ένθετο της Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – KATHIMERINI «Ηγετίδες», η CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, δήλωσε στη συνέντευξή της πως είναι «Υποχρέωση και κύρια προτεραιότητά μας κάθε θέση εργασίας να καλύπτεται από άτομα που πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια και να λειτουργούν με πάθος για την δουλειά τους». Μεταξύ άλλων ανέφερε πως «Σκοπός μας είναι να δημιουργούμε ένα τέτοιο περιβάλλον, που να εξασφαλίζει την αρμονική ένταξη και να εμπνέει τον καθένα μας, ώστε να είναι ο εαυτός του και έτσι να δίνει το καλύτερο των δυνατοτήτων του».

Οι πορείες των γυναικών που περιλαμβάνονται στο ένθετο, είχαν κοινό παρονομαστή τη σκληρή δουλειά, την επιμονή, τις υπερβάσεις και μάχες με ιδιαίτερα ανθεκτικές, βαθιά ριζωμένες στην κοινωνική συνείδηση πεποιθήσεις.

Αναλυτικά, η πλήρης συνέντευξη της κυρίας Ιουλίας Τσέτη έχει ως εξής: 

 • Τι είναι αυτό που σας οδήγησε στη δουλειά που κάνετε σήμερα και τι είναι αυτό που σας κράτησε;

Θα σας έλεγα ότι ήμουν έτοιμη από καιρό να αναλάβω την ευθύνη, καθότι είμαι η τρίτη γενιά φαρμακοποιών.

Γαλουχήθηκα σε ένα περιβάλλον το οποίο νομοτελειακά με οδήγησε στην σημερινή μου θέση. Με δύο γονείς αλλά και παππούδες φαρμακοποιούς και μάλιστα με έντονα ερευνητικά ενδιαφέροντα, θα έλεγα ότι ο κύβος είχε ριφθεί, προτού καν ενηλικιωθώ. Μεγάλωσα στο φαρμακείο της μητέρας μου Σόνιας στην Άρτα, που ήταν από τα μεγαλύτερα της Ηπείρου, μελετώντας τα μαθήματά μου στο πατάρι του, και παράλληλα παρατηρώντας τον πάγκο του φαρμακείου, θαυμάζοντας την δουλειά του φαρμακοποιού, για τον επιστημονικό του ρόλο και για την αλληλέγγυα διάστασή του προς την κοινωνία. Μεγάλωσα με τις μυρωδιές του οινοπνεύματος, των φαρμακευτικών δρογών, της βανίλιας και της αμμωνίας που τότε εμπορευόταν τα φαρμακεία για τα πασχαλινά κουλουράκια των νοικοκυριών.

Αργότερα στην ενηλικίωσή μου, ενθουσιάστηκα, βλέποντας τον πατέρα μου Κλέωνα να χτίζει το πρώτο εργοστάσιο της Uni-pharma στην Εθνική οδό στην Κάτω Κηφισιά. Βλέποντας έτσι να ανθίζουν τα «βιομηχανικά φουγάρα», απέκτησα την ισχυρή πεποίθηση, ότι κάτι ενδιαφέρον και χρήσιμο για τις ανάγκες της ανθρωπότητας γεννιέται στις μονάδες παραγωγής.

Αυτό που με κράτησε στη δουλειά αυτή, ήταν το πάθος μου και το όραμά μου να είμαστε οι Έλληνες, ισότιμοι βιομηχανικά με τους Ευρωπαίους συνάδελφούς μας, εννοώ σε επίπεδο τεχνολογίας και υποδομής. Και η επιβεβαίωση ότι τα καταφέραμε, ήρθε πριν δύο χρόνια, όταν επισκέφθηκαν το βιοκλιματικό εργοστάσιο της Uni-pharma 2 φοιτητές και καθηγητές από την Φαρμακευτική του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας, μας έδωσαν συγχαρητήρια και δήλωσαν κατενθουσιασμένοι ότι τέτοιο εργοστάσιο δεν έχουν ούτε στην χώρα τους στο Βέλγιο, δηλαδή στην «καρδιά» της Κεντρικής Ευρώπης!

Με κίνητρο την υγιή άμιλλα προχωρήσαμε σε επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, πάνω από 80 εκατ. ευρώ και θα σας έλεγα ότι σήμερα δικαιωνόμαστε που επενδύσαμε στη βιομηχανική παραγωγή γιατί η πανδημία της COVID -19, μας δίδαξε ότι οι χώρες πρέπει να έχουν αυτάρκεια και επάρκεια σε πρώτες ύλες τροφίμων και φαρμάκων.

 • Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχετε αντιμετωπίσει ως τώρα στην επαγγελματική σας ζωή;

Η μεγαλύτερη δυσκολία δεν έχει έρθει ακόμη… την περιμένω (…γέλια!). Για να είμαι ειλικρινής όμως, μία σοβαρή δυσκολία που αντιμετωπίζουμε πάντα, είναι όταν συναλλασσόμαστε με το απρόσωπο, γραφειοκρατικό κράτος. Ωστόσο, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα βρει τον ψηφιακό του βηματισμό όπως το βρήκαν πολλές υπηρεσίες πρόσφατα στη χώρα μας, ενσωματώνοντας την ψηφιακή μεταρρύθμιση και βελτιώνοντας την καθημερινότητά μας.

 • Πώς θα θέλατε να σας θυμούνται οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες σας;

Ασυμβίβαστη, δυναμική, με αυθορμητισμό, συγκρουσιακή, δίκαιη, ειλικρινή, οικεία, ελεύθερη, επαναστάτρια χωρίς και με αιτία και φυσικά ως Ηπειρώτισσα Δωρικού ρυθμού.

 • Ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν -ή που μπορούν να παίξουν- οι γυναίκες στη διεθνή ανάπτυξη; Στις ανθρωπιστικές δράσεις και την προώθηση της παγκόσμιας υγείας; Χρειάζεται ο ρόλος τους να ενισχυθεί και αν ναι, με ποιον τρόπο;

Οι γυναίκες διαδραμάτιζαν πάντα κομβικό ρόλο στον κόσμο, ήδη από τις αγροτικές κοινωνίες 700 χρόνια πριν τη Βιομηχανική Επανάσταση, αν και στην πραγματικότητα θεωρώ ότι ο δυναμισμός, η προσφορά και η ικανότητα, είναι θέμα χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασίας και όχι φύλου.

Είναι το μείγμα εκείνο μιας ανθρώπινης υπόστασης, που κάνει τη διαφορά, η ψυχική και ανθεκτική δύναμη, σε συνδυασμό με την ενσυναίσθηση, την ευαισθησία, την λογική και την αλληλεγγύη. Οι γυναίκες γράφουν ιστορία, στην υγεία, στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις αλλά και στην πολιτική. Και είναι πραγματική τιμή μας, που στην Ελλάδα για πρώτη φορά, έχουμε γυναίκα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Εάν απαιτείται κάτι περισσότερο για την ενίσχυση του ρόλου τους, είναι να νοιώσουν οι ίδιες οι γυναίκες ισχυρές και ο κόσμος θα ακολουθήσει.

 • Πώς μπορούμε να εξαλείψουμε στερεότυπα που έχουν να κάνουν με το πόσο “μη θηλυκοί” είναι ορισμένοι χώροι εργασίας;

Πλέον ζούμε σε κοινωνίες – no gender- και αυτό με απελευθερώνει ιδιαίτερα. Ζούμε σε κοινωνίες, οι οποίες διακρίνονται από άλλα χαρακτηριστικά, όπως υψηλό αίσθημα ευθύνης, αριστεία, εκπαίδευση, πρωτοβουλίες, ενθουσιασμός, στοχοπροσήλωση και διαρκή μάθηση. Ο σημερινός ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα διαρκούς μάθησης.

Δεν υπάρχουν μη θηλυκοί χώροι εργασίας και στερεότυπα, υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Για μένα ο διαχωρισμός υπάρχει από την ώρα που αποδέχεσαι το φύλλο σου, ως κριτήριο για ορισμένη εργασία. Έτσι και εγώ, δεν γιορτάζω την ημέρα της Γυναίκας, γιατί κάθε ημέρα είναι Γιορτή της ανθρώπινης ύπαρξης και ιδιαίτερα τώρα, που η πανδημία μας απέδειξε πόσο εφήμεροι και αναλώσιμοι είμαστε.

Υποχρέωση και κύρια προτεραιότητά μας είναι η κάθε θέση εργασίας να καλύπτεται από άτομα που πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια και να λειτουργούν με πάθος για την δουλειά τους.

Σκοπός μας είναι να δημιουργούμε ένα τέτοιο περιβάλλον, που να εξασφαλίζει την αρμονική ένταξη και να εμπνέει τον καθένα μας, ώστε να είναι ο εαυτός του και έτσι να δίνει το καλύτερο των δυνατοτήτων του. –

Ο ΟΦΕΤ στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Ούτε μία σταγόνα χαμένη

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)- με τις Φαρμακοβιομηχανίες του Uni-Pharma και InterMed, την Εμπορική Εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών Uniherbo- τιμά την πράσινη οικονομία και την παγκόσμια ημέρα νερού- που γιορτάζεται στις 22 Μαρτίου- με μία σειρά σημαντικών ενεργειών.

Δράσεις που σέβονται το Μεγάλο μας Σπίτι που είναι το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, υπό την ομπρέλα της Στρατηγικής Κοινωνικής Ευθύνης, με το μότο «U & I Care» και ειδικότερα τις δράσεις “U & I Green” – Εσύ και Εγώ, αλλά ταυτόχρονα UNI-PHARMA & INTERMED νοιαζόμαστε για το περιβάλλον», με τους 600 εργαζομένους, να έχουν ενστερνιστεί πλήρως την οικολογική κουλτούρα της Διοίκησης για μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και βιώσιμη ανάπτυξη.

Και οι τρεις βιομηχανικές / παραγωγικές μονάδες του Ομίλου (δύο της Uni-pharma και μία της InterMed) έχουν δημιουργηθεί με στόχο τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Το βιοκλιματικό κτίριο της Uni-Pharma στην Κηφισιά δείχνει ήδη το δρόμο της αειφορίας και της πράσινης λογικής, με μόνωση στις επιφάνειές του για μείωση του θορύβου και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των φυσικών πόρων και ειδικότερα του νερού και του Φυσικού Αερίου.

Και οι 3 μονάδες, διαθέτουν υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων, μέσω της οποίας τα απόβλητα αποστέλλονται είτε για καταστροφή σε μονάδες του εξωτερικού, είτε σε γνωστή ελληνική τσιμεντοβιομηχανία για παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου (μαζούτ).

Σε όλες τις μονάδες, υπάρχουν απόλυτα φίλτρα HEPA κατακράτησης σωματιδίων (στις καμινάδες) για προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στην ίδια λογική, κινείται και η διαχείριση υδάτινων και υγρών αποβλήτων. Τα συγκεκριμένα απόβλητα, δεν κατευθύνονται στη θάλασσα, ούτε στις αποχετεύσεις, αλλά καταστρέφονται μέσω ειδικού φορέα διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να προστατεύεται απόλυτα ο υδροφόρος ορίζοντας.

Γενικότερα, υπάρχει 100% υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων και για την προστασία των εδαφών.

Ειδικότερα, τόσο η UNI-PHARMA S.A όσο και η INTERMED S.A. είναι βιομηχανίες που αναπτύσσουν, παράγουν, εμπορεύονται φαρμακευτικά προϊόντα, με κύριο μέλημά τους τη δημιουργία και τη διακίνηση καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Για τον σκοπό αυτό, η Διοίκηση του Ομίλου ΟΦΕΤ δεσμεύεται ότι η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ακολουθεί, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 50001:2018 και της ισχύουσας νομοθεσίας περί φαρμακευτικών προϊόντων. Για τον Όμιλο ΟΦΕΤ, ποιότητα σημαίνει εντοπισμός και κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη και της νομοθεσίας και συνεχή βελτίωση τόσο της ικανοποίησης των πελατών, όσο και της ποιότητας των προϊόντων.

Ως βιομηχανίες με ενεργή παραγωγή υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, αισθανόμαστε έντονα την ευθύνη να ξεπερνάμε τα στενά όρια των Κατευθυντήριων Οδηγιών σε τομείς όπως:

 • ορθολογική χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων
 • διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων
 • ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και γραφικής ύλης,
 • περιορισμός εκπομπών ρύπων από τα οχήματα και την παραγωγική υποδομή της εταιρείας
 • απομάκρυνση όλων των οργανικών διαλυτών από τις παραγωγικές διεργασίες
 • βιοκλιματικός προσανατολισμός των εγκαταστάσεων

Η δέσμευση του Ομίλου ΟΦΕΤ για ανάληψη δράσεων ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης εκφράζεται στην Περιβαλλοντική Πολιτική που περιλαμβάνεται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ποιότητας και Περιβάλλοντος, πιστοποιημένο κατά ISO14001:2015, καθώς και στην Ενεργειακή Πολιτική του Ομίλου ΟΦΕΤ κατά ISO 50001:2018.

Σημαντικό στοιχείο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής μας, αποτελεί και η παρακολούθηση της κατανάλωσης του νερού. Αναγνωρίζοντας τη σημαντική ποσότητα νερού που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις μας, εξαιτίας των αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγής, των αναγκών υγιεινής των υπαλλήλων και του μεγάλου αριθμού επισκεπτών και εργαζομένων, καταβάλλουμε προσπάθεια για τη μείωσή της, παρακολουθώντας τις καταναλώσεις ανά Εταιρεία και λαμβάνοντας μέτρα όπου απαιτείται.

Στόχος του Ομίλου ΟΦΕΤ είναι η ορθολογική χρήση του νερού και η μείωση της κατανάλωσης αυτού σε όλες τις δραστηριότητές μας, με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και με τις απαραίτητες παρεμβάσεις, όπου αυτό είναι δυνατό. Η κάλυψη των αναγκών της UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και της INTERMED S.A. σε νερό γίνεται εξολοκλήρου από το δίκτυο της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Τα κυριότερα μέτρα που έχουν λάβει από κοινού οι Εταιρείες για την εξοικονόμηση νερού είναι τα κατωτέρω:

 • Η μείωση των πλύσεων του εξοπλισμού μέσω καλύτερου προγραμματισμού παραγωγής.
 • Η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ορθολογικής χρήσης του νερού για την αποφυγή σπατάλης.
 • Η χρήση νέων τεχνολογιών και η τοποθέτηση αυτόματων συστημάτων ροής στις βρύσες των χώρων υγιεινής με φωτοκύτταρο, αντί για τις συμβατικές βρύσες, για μείωση της κατανάλωσης νερού.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, στον Όμιλο ΟΦΕΤ καταφέραμε αξιοσημείωτη μείωση της κατανάλωσης νερού την τελευταία πενταετία, για την οποία μάλιστα λάβαμε ειδική διάκριση (SILVER Βραβείο) το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο των ENVIRONMENTAL AWARDS 2020. Ο Όμιλος ΟΦΕΤ, διακρίθηκε με δυο ΧΡΥΣΑ και δύο SILVER βραβεία, αναφορικά με το νέο Βιοκλιματικό Εργοστάσιο, τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, τη μείωση κατανάλωσης νερού και τις έξυπνες λύσεις διαχείρισης ενέργειας αντίστοιχα.

Ιδιαίτερα σημαντικά βραβεία, που μας ξεχωρίζουν και δείχνουν το δρόμο της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, που ακολουθεί πιστά και στοχευμένα εδώ και χρόνια ο ΟΦΕΤ.

Η ειδική κατανάλωση νερού (σε m3 ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος) και η έντονη πτωτική της πορεία, ως ένδειξη της εξοικονόμησης νερού, παρατίθεται στο κατωτέρω διάγραμμα (βλ. διάγραμμα νερού)

Επιπλέον, η UNIPHARMA & INTERMED, αποτελούν από το 2016 υπερήφανα μέλη του UN Global Compact, του Οικουμενικού Συμφώνου Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ των Αρχών του Συμφώνου, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη.

Εξάλλου, στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2020», δηλαδή των επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη βιώσιμη ανάπτυξη, βρίσκεται από τις 7 Δεκεμβρίου 2020, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη. Πρόκειται για 25 επιχειρήσεις – πρότυπα, που αναδεικνύουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας. Η εν λόγω τεχνική αξιολόγηση, πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του Δικτύου Quality Net Foundation και διήρκεσε αρκετούς μήνες, γεγονός που καθιστά τον τίτλο «Most Sustainable Companies» για τις βιομηχανίες του ΟΦΕΤ, Uni-pharma και InterMed, ιδιαίτερα σημαντικό.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι από τον Φεβρουάριο του 2021, η CEO του ΟΦΕΤ κυρία Ιουλία Τσέτη. είναι πρόεδρος του Α’ Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact Network Hellas, του Ελληνικού Δικτύου, του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), γεγονός ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για το ελληνικό επιχειρείν και τον Όμιλο Τσέτη, ο οποίος έχει στην κορυφή της ατζέντας του, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την έμφαση στην αιεφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, για τρίτη χρονιά, η Green Team των εργαζομένων του ΟΦΕΤ βρέθηκε σε νησιά της Ελλάδας για υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό, προκειμένου να καθαρίσει τις θάλασσες και τις ακτές με το σύνθημα «Save The Sea» και σε συνεργασία με την All for Blue, με την τεχνολογία «zero waste” με στόχο την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2021: Ένα τιμητικό Αριστίνδην & έξι βραβεία για Uni-pharma & InterMed!

Με ένα Τιμητικό βραβείο «ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ» στη μνήμη του Κλέωνα Τσέτη και έξι ακόμη διακρίσεις (δύο Platinum, μία Gold και τρεις Silver), οι φαρμακοβιομηχανίες Uni-pharma & InterMed, έλαμψαν στην εκδήλωση Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2021.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου ψηφιακά μεν, χωρίς ωστόσο να χάσει την ουσία και την αξία των αρχών που πρεσβεύει, δηλαδή της αριστείας των εταιρειών και φυσικών προσώπων της φαρμακευτικής αγοράς, οι οποίοι διακρίθηκαν. Τη βραδιά παρουσίασε η κυρία Σοφία Κούνουπα, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας NOUFIO Communication Service, που διοργάνωσε και τα Αριστεία.

Περισσότερα από 850 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση μέσα από τα διάφορα κανάλια μετάδοσής της, ενώ 983 φαρμακοποιοί και 22 μέλη της κριτικής επιτροπής ψήφισαν και ανέδειξαν τους νικητές της βραδιάς.

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής και παλαίμαχος φαρμακοποιός κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, αναφέρθηκε στην έννοια της αριστείας και ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν είτε ως υποψήφιοι, είτε με την ψήφο τους στη διαδικασία των Αριστείων.

Το πρώτο ειδικό βραβείο «Αριστίνδην» απονεμήθηκε, μετά θάνατον, σε μια κορυφαία επιχειρηματική φυσιογνωμία της χώρας μας, τον αείμνηστο Κλέωνα Τσέτη, ιδρυτή της φαρμακοβιομηχανίας Unipharma – InterΜed. Μια εμβληματική μορφή όχι μόνο του κλάδου του φαρμάκου, αλλά και της έρευνας και του επιχειρείν ευρύτερα. Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Ιουλία Τσέτη, πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ).

Σκιαγραφώντας το πορτραίτο του εκλιπόντος, η κυρία Ιουλία Τσέτη, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ο Κλέων Τσέτης δεν ήταν μόνο, ένας ακαταπόνητος ερευνητής και φαρμακοποιός αλλά και ένας ευφυής βιομήχανος. Βαθιά οραματιστής, που πίστευε στις ικανότητες των Ελλήνων επιστημόνων. Ένας ασυμβίβαστος άνθρωπος, αμφισβητώντας τα δρώμενα καθημερινά, αλλά, αλλά και ένας ευαίσθητος εργοδότης, ο οποίος ενέπνευσε τους εργαζομένους του και το περιβάλλον του, διδάσκοντας την κοινωνική αλληλεγγύη με έργα και πράξεις.

Η φαινοβαρβιτάλη ως πόσιμο διάλυμα, το LUMIDROPS που ανακάλυψε το 1963, ήταν μόνο η αρχή. Ο Κλέων Τσέτης με τις γνώσεις, το πείσμα, το ακούραστο του χαρακτήρα του και την αφοσίωσή του, δημιούργησε μία σειρά πρωτοποριακών και καινοτόμων σκευασμάτων που έγραψαν και γράφουν και τιμούν την Ελλάδα.

Apotel, Salpospir, T4, Trebon Grippe, Trebon Grippe day & night, Algofren, Eva, Luxurious, Eva Belle, Chlorhexil, είναι μερικά μόνο από τα θεραπευτικά σκευάσματα που παράγονται στις εγκαταστάσεις των βιομηχανιών στην Κηφισιά και τα οποία θεραπεύουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά εκατομμυρίων ανθρώπων διεθνώς.

Μέχρι το τέλος της ζωής του, μελετούσε και σχεδίαζε τη σύνθεση και τη βιοισοδυναμία των φαρμάκων και των νέων συνθέσεων μέχρι αργά το βράδυ, στο γραφείο του, και δεν κουραζόταν ποτέ.

Σήμερα εμείς οι συνεχίστριές του, δημιουργήσαμε στη μνήμη του το Ίδρυμα ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ με το εμβληματικό λογότυπο Απειρωτάν, το οποίο αποτελεί την συνέχεια και το επιστέγασμα του ακούραστου και δημιουργικού του έργου.

Το Ίδρυμα στηρίζει νέους επιστήμονες από τον κλάδο της Φαρμακευτικής και της Ιατρικής, επιβραβεύοντας την αριστεία, την καινοτομία και τους αγώνες της νέας γενιάς επιστημόνων».

Οι κατηγορίες των βραβείων που διακρίθηκαν οι Uni-pharma & InterMed έχουν ως εξής:

Εταιρική κοινωνική ευθύνη στη φαρμακευτική αγορά την περίοδο της πανδημίας

 • Silver: UNI-PHARMA

Καλύτερη διαφήμιση στα ΜΜΕ για προϊόντα φαρμακείου

 • Platinum: UNI-PHARMA. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Αναστάσιος Μπίθας, Digital Media Manager.

Εκπαίδευση – ενημέρωση φαρμακοποιών: Προγράμματα εκπαίδευσης

 • Silver: UNI-PHARMA

Λανσάρισμα νέου προϊόντος φαρμακείου

 • Silver: UNI-PHARMA για το TONOSAN

Design και packaging προϊόντος φαρμακείου

 • Platinum: INTERMED για το EVA Intima. Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Μυρτώ Ράπτη, Brand Manager InterMed

Ομάδα πωλήσεων που διακρίθηκε στα φαρμακεία

 • Gold: INTERMED. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Αντώνης Ζέππος, Εμπορικός Διευθυντής INTERMED.

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ευχή την επόμενη χρονιά, να μπορέσουμε να βρεθούμε από κοντά για την Γιορτή των Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς 2022, αφήνοντας πίσω τη μεγάλη περιπέτεια της πανδημίας.

Η Ιουλία Τσέτη, πρόεδρος του πρώτου ΔΣ του Global Compact Network Hellas

Μία σημαντική διάκριση κατέκτησε η πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, κυρία Ιουλία Τσέτη, καθώς εξελέγη πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact Network Hellas, που αποτελεί το Τοπικό Δίκτυο του UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών).

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή στις 20 Ιανουαρίου 2021 της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact Network Hellas, που αποτελεί το Τοπικό Δίκτυο του UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών), τα εννέα (9) μέλη που εξελέγησαν με τριετή θητεία, προχώρησαν τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, σε συγκρότηση σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος: Ιουλία Τσέτη (UNI-PHARMA PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A. & INTERMED S.A.)

Αντιπρόεδρος: Χάρις Πλακαντωνάκη (STAR BULK CARRIERS CORP.)

Γραμματέας: Σοφία Δασκαλάκη-Μυτιληναίου (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.)

Ταμίας: Μαρία Αλεξίου (CSR HELLAS)

Μέλη:

Κιάρα Κόντη (EY GREECE)

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (ΣΕΒ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ)

Κωνσταντίνος Μαχαίρας (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ)

Πάκης Παπαδημητρίου (ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ)

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος (POLYECO Α.Ε.)

 

Όπως αναφέρει η κυρία Τσέτη, με αφορμή τη διάκρισή της, «Στόχος του νέου ΔΣ είναι η βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εκφάνσεις της, η αειφορία, η κυκλική οικονομία και το νέο παραγωγικό μοντέλο- που έχει ανάγκη η χώρα μας τώρα περισσότερο από ποτέ- να λειτουργήσουν προς όφελος της ελληνικής βιομηχανίας και της οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι όλα τα μέλη του νέου ΔΣ, προέρχονται από μία ευρύτατη γκάμα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, με βαθιά γνώση της αγοράς και εμπειρία από τους τομείς τους οποίους υπηρετούν.

Στόχος μου είναι με τη βοήθεια όλων των συνεργατών, να προσελκύουμε όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες, έτσι ώστε να υιοθετήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ηθικό επιχειρείν, για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Με οδηγό μας τις 10 βασικές Αρχές του UN (του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών), κοινό στόχο και προσήλωση, θα δουλέψω άοκνα ως πρόεδρος, προκειμένου να υπηρετήσω επάξια στο ρόλο που μας ανατέθηκε».

 

Σχετικά με το UN Global Compact & το Global Compact Network Hellas (Ελληνικό Δίκτυο Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών)

Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) είναι μια παγκόσμια εθελοντική πρωτοβουλία, που βασίζεται στη δέσμευση των επιχειρήσεων για εφαρμογή οικουμενικών αρχών βιωσιμότητας και ανάληψη δράσεων υποστήριξης των στόχων των Ηνωμένων Εθνών.

Τα τοπικά δίκτυα του UN Global Compact, όπως το Global Compact Network Hellas στην Ελλάδα, ενισχύουν την παγκόσμια δράση του προωθώντας την εταιρική βιωσιμότητα και υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις-μέλη του σε εθνικό επίπεδο. Ο ρόλος του Global Compact Network Hellas είναι να υποστηρίξει τα ελληνικά μέλη του UNGC σε σχέση με την εφαρμογή των Δέκα Αρχών και να δημιουργήσει ευκαιρίες για συνεργίες και συλλογική δράση με ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη. Το ελληνικό δίκτυο, αριθμεί 46 μέλη.

ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Χριστίνα Χρυσοχόου – Καρδιολόγος -Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Το αλάτι αποτελεί βασικό συστατικό της φύσης, απαραίτητο για την ανάπτυξη και διατήρηση της ζωής.

Αποτελεί επίσης το πιο γνωστό συντηρητικό τροφών, καθώς έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες, με γνωστή χρήση στην συντήρηση των μουμιοποιημένων νεκρών των αρχαίων Αιγυπτίων. Η ιστορική αξία της χρήσης άλατος υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι συχνά αποτελούσε μέσο οικονομικής συναλλαγής και αιτία εχθροπραξιών στα χρόνια του Μεσαίωνα. Ο Ιπποκράτης (450 π.Χ.) ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τις θεραπευτικές ιδιότητες του αλατιού.

Χρησιμοποιούσε αλάτι για να θεραπεύσει λοιμώξεις, συμφορήσεις και άλλα νοσήματα. Ο Παράκελσος (1500 μ.Χ.) έγραψε ότι εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε απαραίτητα το αλάτι και ότι χωρίς αλάτι θα είχαν αποσυντεθεί τα πάντα. Σε αρκετούς πολιτισμούς ακόμα είθισται η προσφορά άλατος και ψωμιού στους επισκέπτες.

Πέρα όμως από την ιστορική πορεία του, η χρήση άλατος είναι συνδεδεμένη με την ανθρώπινη υγεία, καθώς και το ανθρώπινο σώμα περιέχει 0,9% άλας. Το αλάτι είναι το πιο σημαντικό μόριο στον εξωκυττάριο χώρο καθώς δημιουργεί την απαραίτητη ωσμωτική πίεση για την παραμονή νερού στον εξωκυττάριο χώρο. Είναι απαραίτητη η ισορροπία μεταξύ λήψης και αποβολής άλατος. Τα περισσότερα άτομα με καλή νεφρική λειτουργία μπορούν να διαχειριστούν μέτριες αυξομειώσεις στην πρόσληψη άλατος χωρίς να επηρεαστεί η αιμοδυναμική τους εικόνα. Η υψηλή πρόσληψη άλατος εάν ιδιαίτερα αυτή γίνεται σε παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οδηγεί σε απώλεια πρωτεΐνης, οξείδωση κυττάρων, σοβαρή βλάβη νεφρικών αγγείων, που δύναται να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια, υπερτροφία της καρδιάς με απώλεια της ελαστικότητας της όπως και σκλήρυνση των στεφανιαίων αγγείων. Η αυξημένη κατανάλωση άλατος οδηγεί σε κατακράτηση νερού και αύξηση του ενδαγγειακού όγκου αίματος, αύξηση της σκληρίας των αγγείων και οδηγεί σταδιακά και σταθερά στην εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης. Η σχέση πρόσληψης άλατος και αρτηριακής υπέρτασης είναι γνωστή από πολλές δεκαετίες, καθώς φαίνεται ότι ο περιορισμός της πρόσληψης άλατος συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης, κυρίως σε υπερτασικά άτομα, η οποία μείωση είναι κυρίως έκδηλη κατά τους πρώτους 6 μήνες. Σε άτομα με φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης παρατηρείται μείωση κατά 2 mm Hg της συστολικής αρτηριακής πίεσης για κάθε 4,6 γραμμάρια μείωση της πρόσληψης άλατος. ενώ σε υπερτασικά άτομα οι επιδράσεις είναι πιο έκδηλες σε ηλικίες άνω των 44 ετών, όπου παρατηρείται μείωση κατά 6.3 mm Hg της συστολικής και 2.2 mm Hg της διαστολικής πίεσης.

Κλινικές μελέτες παρακολούθησης μεγάλου αριθμού πληθυσμού έχουν δείξει ότι αύξηση κατά 5 γραμμάρια την ημέρα κατανάλωσης άλατος σχετίζεται με 17% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου και 23% κίνδυνο για εμφάνιση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε οποιαδήποτε ηλικία. Πρόσφατη δημοσίευση σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό διερεύνησε την μακροπρόθεσμη επίπτωση της ήπιας μείωσης κατανάλωσης άλατος (κατά 25-30%) στην καρδιαγγειακή νόσο σε 3100 ασθενείς με ήπια αύξηση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης. Κατά την 15ετή παρακολούθηση οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ο μέτριος περιορισμός της κατανάλωσης άλατος οδηγεί σε σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνισης θανατηφόρου ή μη καρδιαγγειακού επεισοδίου, ανεξάρτητα από την επιτευχθείσα μείωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης. Έτσι φαίνεται ότι ο περιορισμός της κατανάλωσης άλατος μπορεί να επιφέρει γενικότερα οφέλη στην καρδιαγγειακή υγεία.

Σε άτομα φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης συνιστάται περιορισμός της υπέρμετρης πρόσληψης άλατος, ενώ σε υπερτασικά άτομα ηλικίας συνιστάται συνολική ημερήσια πρόσληψη μέχρι 6 γραμμάρια άλατος την ημέρα (1 κουταλάκι γλυκού) μέσα στα πλαίσια μια γενικότερα υγιεινής διατροφής μεσογειακού τύπου, πλούσιας δηλαδή σε φρούτα και λαχανικά και πτωχής σε κορεσμένο-ζωικό λίπος. Ακόμα και στην ιδιαίτερη ομάδα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια η τήρηση σωστών οδηγιών στην διατροφική πρόσληψη άλατος λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία.

Τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν τάση να κατακρατούν υγρά στον οργανισμό τους με πρόκληση οιδημάτων και απότομη αύξηση σωματικού βάρους, ενώ η λήψη θεραπειών που μειώνουν την αρτηριακή πίεση και αυξάνουν την απώλεια ούρων (διουρητικά) κάνουν την ισορροπία πρόσληψης – απώλειας νερού και πρόσληψης-κατακράτησης νατρίου, ιδιαίτερα ασταθή. Ο αυστηρός περιορισμός άλατος σε ασθενείς με μέτρια καρδιακή ανεπάρκεια που λαμβάνουν ήδη διουρητική θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ενδαγγειακού όγκου, αφυδάτωση και ενεργοποίηση ορμονικών μηχανισμών που επιδεινώνουν την ίδια την νόσο.

Αναφορικά με τις διατροφικές συστάσεις για αυτή την ιδιαίτερη ομάδα ασθενών, μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν ευρέως διαδεδομένες οδηγίες, και οι υπάρχουσες συστάσεις ακολουθούσαν τα γενικότερα πρότυπα των καρδιοπαθών ασθενών. Πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται αυστηρός περιορισμός στην πρόσληψη άλατος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Ο περιορισμός του νατρίου εξατομικευμένος σε κάθε περίπτωση ασθενούς (3- 6 γραμμάρια ημερησίως) και η πρόσληψη καλίου στη διατροφή (όταν δεν συνυπάρχει νεφρική ανεπάρκεια) αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στις διατροφικές συστάσεις ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και είναι από τις πιο συχνές, μη φαρμακολογικές προσεγγίσεις. Γίνεται φανερό ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο να εκπαιδευθούν οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια στο να διαβάζουν τις ετικέτες των τροφίμων και έτσι να γνωρίζουν πόσο νάτριο, το κάλιο αλλά και τα άλλα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν τα τρόφιμα που καταναλώνουν. Είναι όμως γεγονός ότι η τήρηση μιας δίαιτας με περιορισμένη πρόληψη νατρίου και αυξημένου καλίου είναι μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία που απαιτεί από τους ασθενείς να αντιληφθούν την περιεκτικότητα των τροφών, να προμηθευτούν και να προετοιμάσουν το φαγητό σωστά και να ακολουθήσουν αυτούς τους περιορισμούς καθημερινά και για την υπόλοιπη ζωή τους. Επιπλέον, η περιορισμένη κινητικότητα και οι αλλαγές στη φυσιολογία των ασθενών κάνουν δύσκολη την προετοιμασία ειδικού διαιτολογίου, αυξάνοντας την πιθανότητα κατανάλωσης έτοιμων τροφίμων, τα οποία, δυστυχώς, είναι πλούσια σε νάτριο.

Παράλληλα, η φτωχή γευστικότητα, η έλλειψη διαθεσιμότητας τροφών χαμηλών σε νάτριο, η δυσκολία κατανάλωσης τροφής σε εστιατόρια και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, ο μεγάλος χρόνος προετοιμασίας και το αυξημένο κόστος, είναι μερικοί από τους λόγους που εμποδίζουν τους ασθενείς να ακολουθήσουν μια δίαιτα περιορισμένη σε νάτριο. Επίσης δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια είναι άνω των 75 ετών, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και αλλαγές στη γεύση και την οσμή που επέρχονται λόγω της ηλικίας. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται από τους οικείους των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στην προετοιμασία της τροφής τους. Η χρήση προϊόντων άλατος με λιγότερη περιεκτικότητα χλωριούχου νατρίου αλλα με υψηλή συγκέντρωση χλωριούχου καλίου και ιωδιούχου καλίου (σε ποσοστά περίπου 50%) τα λεγόμενα light σκευάσματα, θέλει προσοχή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή και αρτηριακή υπέρταση που λαμβάνουν συχνά καλιοσυντηρητικά διουρητικά, ώστε να αποφευχθεί η υπέρμετρη αύξηση επιπέδων καλίου στο αίμα.

Στην προσπάθεια ελέγχου της υπερβολικής κατανάλωσης άλατος στην καθημερινή μας διατροφή είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το 75% της ημερήσιας πρόσληψης είναι σε κρυφές πηγές όπως είναι σε συσκευασμένα και επεξεργασμένα τρόφιμα, 12% από φυσικές πηγές, 6% προστίθεται κατά την διάρκεια του γεύματος από την χρήση επιτραπέζιου άλατος και 5% κατά την προετοιμασία φαγητού. Δυστυχώς τες τελευταίες δεκαετίες με την αύξηση κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφών και χρήσης επιτραπέζιου άλατος, η κατανάλωση νατρίου έχει αυξηθεί σημαντικά.

Οι πιο βασικοί τρόποι να περιορίσει κανείς την καθημερινή κατανάλωση άλατος είναι η εκπαίδευση στην ανάγνωση της περιεκτικότητας σε ιχνοστοιχεία των συσκευασμένων τροφίμων, φαρμάκων (όπως οι βιταμίνες σε δισκία αναβρύζουσας μορφής) και στην μείωση κατανάλωσης επιτραπέζιου και μαγειρικού νατρίου.

Τα τρόφιμα που περιέχουν λιγότερο από 140 mg νατρίου, θεωρούνται χαμηλής περιεκτικότητας, ενώ ελεύθερα νατρίου θεωρούνται όσα περιέχουν λιγότερο από 5mg ανά μερίδα. Πολύ χαμηλής περιεκτικότητας νατρίου θεωρούνται όσα περιέχουν λιγότερο από 35 mg ανά μερίδα. Η αναγραφή στα προϊόντα ότι δεν περιέχουν επιπρόσθετο αλάτι κατά την επεξεργασία τους δεν σημαίνει ότι είναι ανάλατο προϊόν. Υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο θεωρείται το προϊόν που περιέχει περισσότερο από 1,5 γραμμάριο άλατος ανά 100 γραμμάρια.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προτάσσει ως πρωταρχικό μέλημα των χωρών-κρατών την μείωση της κατανάλωσης χοληστερίνης και νατρίου στους πληθυσμούς τους με προοπτική μέχρι το 2025 να έχει περιοριστεί η ημερήσια πρόσληψη άλατος από τους ενήλικες στα 3 γραμμάρια. Είναι σημαντικό επίσης να τηρείται χαμηλότερη πρόσληψή άλατος σε παιδιά μικρότερα των 11 ετών.

Η χρήση επιτραπέζιου άλατος χαμηλότερης περιεκτικότητας σε νάτριο , όπως το CardioSalt, αποτελεί προϊόν υψηλής διαιτολογικής αξίας καθώς περιλαμβάνει λιγότερο από 50% νάτριο, περιέχει άλατα καλίου και μαγνησίου αλλά χαμηλότερο κάλιο από άλλα σκευάσματα, καθιστάμενο ως ασφαλές σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή αρτηριακή υπέρταση που λαμβάνουν καλιοσυντηρητικά διουρητικά ή και συμπληρώματα καλίου.

Πρόσφατη μελέτη που διενεργήθηκε σε 2 Ελληνικά Νοσοκομεία και δημοσιεύθηκε σε Διεθνές Ιατρικό περιοδικό μελέτησε 50 ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια , οι οποίοι διακρίθηκαν σε δυο ομάδες, στην ομάδα 30 ασθενών που λάμβαναν συστηματικά το προϊόν άλατος χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο και 20 ατόμων που συνέχισαν τη συνήθη κατανάλωση άλατος με τις συστάσεις πάντα περιορισμού. Στις 12 εβδομάδες παρακολούθησης η κατανάλωση του προϊόντος χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο CardioSalt, απέδειξε ασφάλεια σε επίπεδα καρδιακής συχνότητας, αρτηριακής πίεσης που δεν επηρεάστηκαν σε αυτόν τον ευαίσθητο πληθυσμό. Επίσης οι ασθενείς που λάμβαναν το αλάτι χαμηλού νατρίου διατήρησαν καλή νεφρική λειτουργία και εμφάνισαν καλύτερο λειτουργικό στάδιο, όπως εκτιμήθηκε με την ικανότητα άσκηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι το αλάτι με 50% μικρότερη περιεκτικότητα σε νάτριο βελτιώνει την αιμοδυναμική κατάσταση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και βοηθά στην διατήρηση λειτουργικού σταδίου και καλής ποιότητας ζωής.

Το αλάτι αποτελεί ένα απαραίτητο συστατικό για την επιβίωση μας. Η κατανάλωσή του είναι σημαντική για την διατήρηση της ομοιόστασης των λειτουργιών του οργανισμού μας και κυρίως την διατήρηση ικανού ενδοαγγειακού όγκου, καρδιακού ρυθμού, καλώς επιπέδων αρτηριακής πίεσης για την σωστή αιμάτωση των οργάνων. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με την υπερκατανάλωση ζωικών προϊόντων και κυρίως επεξεργασμένων τροφών έχει οδηγήσει σε υπερβολική πρόσληψη άλατος που συνδέεται άμεσα με επιπλοκές στην καρδιαγγειακή και γενικότερη υγεία. Η αναγνώριση της σημαντικής θέσης που έχει το νάτριο στην ομοιόσταση του οργανισμού έχει φέρει αναθεώρηση της σύστασης για τήρηση άναλου δίαιτας κυρίως σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά συνιστάται μέτριος περιορισμός στην κατανάλωση.

Η θέση των υποκατάστατων άλατος με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο χωρίς αυξημένη περιεκτικότητα καλίου φαίνεται να αποτελεί την ισορροπημένη λύση για την μετριασμένη πρόσληψη νατρίου, την μείωση της εμφάνισης υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια ή λήψη καλιοσυντηρητικών διουρητικών και την διατήρηση ομοιοστασίας ηλεκτρολυτών για την εύρυθμη λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων. Με την σωστή εκπαίδευση ανάγνωσης των λεζάντων των τυποποιημένων τροφίμων και την κατανάλωση μαγειρικού και επιτραπέζιου άλατος χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο, το αλάτι θα παραμείνει στη σωστή χρήση του ο παλαιός γνώριμος της υγείας μας.