Blog

Η περιβαλλοντική πολιτική του ΟΦΕΤ και το βιοκλιματικό εργοστάσιο της Uni-pharma, στο Water Conference.

Μία ενδιαφέρουσα ομιλία η οποία αποτύπωσε όλη την φιλοσοφία του Ομίλου γύρω από την περιβαλλοντική πολιτική και κουλτούρα, πραγματοποίησε η Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της Uni-pharma, Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, MBA κυρία Λιόκαλου Μαρία, στο συνέδριο Water Conference της Boussias Communications.

Η περιβαλλοντική συνείδηση αποτελεί κουλτούρα για τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), τόνισε ο ομιλήτρια, σημειώνοντας ότι την πενταετία 2011 – 2016 σε περιβαλλοντικό εξοπλισμό, επενδύθηκαν 5 εκατ. ευρώ.

Υπάρχει συνεχής εκπαίδευση για αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των εργαζομένων, ενώ και οι δύο βιομηχανίες Uni-pharma & InterMed, χαρακτηρίζονται ως χαμηλής όχλησης με eco friendly προϊόντα, όπως τόνισε η κυρία Λιόκαλου.

Αναφερόμενη στην πολιτική των αποβλήτων, η ομιλήτρια υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

«Η Περιβαλλοντική πολιτική του ομίλου, χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Υπάρχει σωστή και ασφαλής διαχείριση αποβλήτων, διασφάλιση υγείας, διαχωρισμός αποβλήτων ανά κατηγορία και ανά φύση αλλά και απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων.

Ο όμιλος έχει αντικαταστήσει επίσης, κατά 100% τον εταιρικό του στόλο οχημάτων με diesel».

Μεγάλο μέρος της ομιλίας της κυρία Λιόκαλου, αφορούσε φυσικά και το βιοκλιματικό εργοστάσιο, τη μεγαλύτερη επένδυση στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή των βαλκανίων.

Ειδικότερα, το βιοκλιματικό κτίριο, είναι πρότυπο στο είδος του, έχοντας τα εξής σημεία ως βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα:

–              Ενισχυμένη θερμομόνωση κτιριακού κελύφους από σκυρόδεμα.

–              Εξωτερική σκίαση υαλοστασίων με μεταλλικές περσίδες με νότιο και ανατολικό προσανατολισμό.

–              Βέλτιστη χρήση φυσικού φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας σε τεχνητό φωτισμό.

–              Άριστη ποιότητα εσωτερικού αέρα και δημιουργία βέλτιστων συνθηκών θερμικής άνεσης, με ανάκτηση και ανακυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου.

–              Ελαχιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, με χρήση εναλλακτών εδάφους – αέρα για την προθέρμανση του αέρα τον χειμώνα και την προ-ψύξη του αέρα το καλοκαίρι.

–              Υψηλής τεχνολογίας Συστήματα Παραγωγής, Συσκευασίας και Ποιοτικού Ελέγχου με βέλτιστη απόδοση.

–              Παρακολούθηση και Έλεγχος Διαδικασιών Παραγωγής με νέα καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα (ΒΜS).

–              Όχι διακόπτες – όχι πρίζες – φωτοκύτταρα παντού ακόμα και στις βρύσες.

 

Πρόκειται για ένα «Πράσινο Κτίριο» με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε με Έπαινο Καλύτερου Πραγματοποιημένου Έργου των ετών 2011-2015 από «ΔΟΜΕΣ 2016».

 

Άλλα σημεία τα οποία επεσήμανε η ομιλήτρια είναι τα εξής:

–              Ο Όμιλος ΟΦΕΤ εφαρμόζει συστήματα ανίχνευσης διαρροής Φυσικού Αερίου στις εγκαταστάσεις του για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου και για την αναφορά των σχετικών πληροφοριών με συστηματικό τρόπο. Το Φυσικό Αέριο χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ατμού που διαθέτουν οι εγκαταστάσεις.

–              Σημαντικό στοιχείο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, του ομίλου, είναι η παρακολούθηση της κατανάλωσης του νερού. Παράλληλα, υπάρχει προσεκτική χρήση φωτισμού, τόσο με τη χρήση τεχνολογιών, όπως οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί με φωτοκύτταρα, αντί για τη χρήση συμβατικών διακοπτών, όσο και με την εφαρμογή άλλων πρακτικών μεθόδων. Και ακόμη:

–              Αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεών μας.

–              Χρήση οθονών νέας τεχνολογίας σε ποσοστό 100% στο σύνολο των οθονών του Ομίλου.

–              Μείωση των αναγκών φωτισμού στους χώρους που λειτουργούν τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα, τα οποία αναλαμβάνουν το 80% των εργασιών.

–              Προσαρμογή στις βάρδιες του προσωπικού, ώστε το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας του να εκτελείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε περιόδους με μειωμένο όγκο εργασιών.

 

Τέλος, προτεραιότητα του Ομίλου είναι:

Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας εργαζομένων.

Ορθολογική Χρήση Φυσικών Πόρων.

Προβολή Οικολογικής Συνείδησης Ομίλου σε συνδεδεμένα μέρη.

Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος.