Μη συνταγογραφούμενα / SALOSPIR

SALOSPIR

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ 100 mg
Active substance: ACETYLSALICYLIC ACID
Content: 100 mg
Form: ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ
Package: BTx10 SACHETS
Do not exceed the recommended daily dose