Μη συνταγογραφούμενα / RHEOSTOP R

RHEOSTOP R

ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ 2 mg
Active substance: LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE
Content: 2 mg
Form: ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
Package: BTx6
Do not exceed the recommended daily dose