Ποιότητα και Ασφάλεια Προϊόντων

"Αξία για τον Άνθρωπο"

Η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις διεθνώς αναγνωρισμένες ορθές πρακτικές και η ανταπόκριση στις υψηλές προσδοκίες των εμπλεκόμενων μερών ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας, αποτελεί για μας πάγια δέσμευση.
Γι’ αυτό, όλα τα στάδια παραγωγής των προϊόντων μας υλοποιούνται με βάση σύστημα διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιημένο κατά ISO9001:2008 και GMP, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων:

  • Τυποποιημένες και επικυρωμένες διαδικασίες παραγωγής .
  • Εντατικούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Καταγραφή, ανάλυση και διαχείριση τυχόν παραπόνων και αποκλίσεων από τις τεθείσες προδιαγραφές ποιότητας.

Δείτε την Πολιτική Ποιότητας της Uni-pharma εδώ.

Γι’ αυτό επενδύουμε δυναμικά σε σύγχρονες μονάδες παραγωγής και προηγμένες τεχνολογίες, σε ανθρώπους δραστήριους με υψηλά προσόντα, σε συστήματα οργάνωσης που εξασφαλίζουν την υπευθυνότητα και τη συμμετοχή, σε επαγγελματικούς συνεργάτες, και ακαδημαϊκά ιδρύματα, που μοιράζονται τις ίδιες με μας αξίες.