Ηθικό επιχειρείν

«Ακεραιότητα, Αξιοπιστία, Δεοντολογία»

Άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πυρήνα της εταιρικής μας κουλτούρας και στρατηγικής είναι η πιστή υποστήριξη των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και της ηθικής επιχειρηματικότητας. Την ευθύνη την αναγνωρίζουμε όχι μόνο στη δεοντολογία και τη συνεπή τήρηση των κανόνων της, αλλά και σε τομείς όπως η διαφύλαξη και προάσπιση της πνευματικής ιδιοκτησίας, η προαγωγή της ορθολογικής συνταγογράφησης, η ισορροπημένη στάση απέναντι σε θέματα βιοηθικής, η αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών επιστημονικής ενημέρωσης υψηλών απαιτήσεων και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Δείτε συνοπτική έκδοση του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας της UNI-PHARMA εδώ.

Δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επαγγελματιών εδώ.

Δείτε τις Αρχές Ενδυνάμωσης Γυναικών εδώ.

Δείτε τον Εταιρικό Απολογισμό Βιωσιμότητας της UNI-PHARMA εδώ.