Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε στην ομάδα μας:

64 κάτοχους Διδακτορικού τίτλου

167 κάτοχους Μεταπτυχιακού 

254 απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.