Οι Άνθρωποί μας

"Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας"

Οι Άνθρωποί μας, η Δύναμή μας

Η UNI-PHARMA συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτομίας, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και συνεισφέροντας με κοινωνική υπευθυνότητα στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους μας.

Συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι στο δρόμο αυτό που ακολουθούμε είναι οι άνθρωποί μας που με μεράκι, ομαδικότητα και εμπιστοσύνη στον Όμιλο έχουν γίνει μέλη της οικογένειας της UNI-PHARMA. Με την ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και την εργατικότητα τους, οι άνθρωποί μας συνέβαλαν τα μέγιστα στην καταξίωση της εταιρείας ως μια από τις ηγετικές παρουσίες στην εγχώρια φαρμακευτική αγορά.

Σήμερα, περισσότερο καινοτόμοι και δραστήριοι από ποτέ, εργαζόμαστε συλλογικά για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας και στις διεθνείς αγορές, καθιερώνοντας σταδιακά την UNI-PHARMA ως μια από τις σημαντικότερες εξαγωγικές Ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες.

Η δύναμή μας διευρύνεται σταθερά με νέους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, και σήμερα ο αριθμός των εργαζομένων μας ξεπερνά τα 270 άτομα.